Poistoilmalämpöpumppu kaukolämpötaloon

Yhteistyö kaukolämpöyhtiön kanssa

Rauman Energia tarjoaa asiakkailleen ja tämän edustajana toimivalle suunnittelijalle tietoa PILP-hankinnan suunnitelmien ja toteutuksen tueksi.

Meillä on tiedot asiakkaan energiankäytöstä ja -kustannuksista sekä nykyisten laitteiden toimivuudesta. Meiltä saa myös malleja laitteiden kytkennöistä ja muista toimintaohjeista.

Kannattaa siis olla meihin yhteydessä heti hankkeen alkuvaiheessa. Tällöin myös varmistuu, että asennettavat laitteet ovat Rauman Energian hyväksymiä.

Tietoa PILP-järjestelmistä

Lämmön talteenottoa hyödyntävät poistoilmalämpöpumput (PILP-järjestelmät) ovat yleistyneet. Ne soveltuvat erityisesti 1960-2000 rakennettuihin asuinkerrostaloihin, joissa on koneellinen poistoilmanvaihto. Hyvin toteutetuissa hankkeissa PILP-järjestelmä pienentää kaukolämmön käyttöä jopa 50-60%. Koska lämpöpumppu nostaa sähkönkäyttöä, lämmityskustannusten aleneminen on toteutetuissa kohteissa vaihdellut 10 ja 40 prosentin välillä. Investointi on oikein valituissa kohteissa taloudellisesti kannattava. Jokaiseen kerrostaloon PILP ei kuitenkaan ole oikea ratkaisu. Suunnittelu vaatii asiantuntemusta, jotta luvatut säästöt toteutuvat.

Kaukolämpöjärjestelmän näkökulmasta olisi tärkeää, että myös rakennuksen huipputehontarve laskee. Samoin vaikutukset kaukolämmön paluuveden lämpötilaan tulisi pitää mahdollisimman pieninä. Näihin voidaan vaikuttaa järjestelmän suunnittelulla: PILP:n kytkentä ja järjestelmän ohjaustapa ovat olennaisia. Myös laitteiden käyttöönotto ja toiminnan seuranta vaativat asiantuntemusta.

Suunnittelijaohjeen liitteinä on esitetty kaksi esimerkkikytkentää. Periaate on, että rinnakkainen lämmönlähde kytketään aina kaukolämmön rinnalle, ei sarjaan. Näissä uusissa esimerkkikytkennöissä on esitetty myös säätö- ja ohjaustapa. Nämä kytkennät on käytännössä todettu toimiviksi sekä kaukolämpöyhtiön että asiakkaan näkökulmasta. Esitetyt esimerkit eivät ole ainoita hyväksyttäviä – myös muut kytkennät voivat toimia yhtä hyvin.

Myös Kiinteistöliiton on julkaissut oppaan Poistoilman lämmöntalteenotto lämpöpumppujärjestelmällä kerrostalossa (PILP)

Ajankohtaista: Kaukolämpö

Rauman Energian kaukolämmön yritys- ja taloyhtiöasiakkaiden on nyt mahdollista hankkia käyttöönsä 100-prosenttisesti vihreää kaukolämpöä.

Kaukolämmön uudet palvelut ovat löytäneet hyvin tiensä raumalaisten asiakkaiden luokse.

Rauman Energia lanseeraa uuden BioTakuun, joka on suunnattu kaukolämmön yritys- ja taloyhtiöasiakkaille.

Korotuksen kokonaisvaikutus vuotuiseen kaukolämpölaskuun on keskimäärin 7 prosenttia. Tämä tarkoittaa omakotitalossa noin 7–8 euroa kuukaudessa ja rivi- ja kerrostalossa noin 4–5 euroa kuukaudessa asuntoa kohti.

Kiinteistönomistajille on tarjolla useita uusia tukimuotoja, joilla he voivat olla mukana energiatalkoissa ja luoda samalla sekä puhtaampaa huomista että taloudellista säästöä.

Rauman Energian Lungi-palvelu on käytössä jo useissa taloyhtiöissä Raumalla. Nimensä veroisesti se tarjoaa helppoutta ja mielenrauhaa sekä säästöä energialaskuun.

Rauman ydinkeskustaan valmistuneessa As Oy Rauman Loistossa nautitaan kesän kuumimmilla helteillä sopivasta viileydestä. Kaupungin ensimmäinen uutta teknologiaa hyödyntävä kiinteistökohtainen jäähdytys viilentää uudiskohteen asuntoja lattialämmityksen kautta.

Rakennamme tänäkin kesänä lisää säävarmaa sähköverkkoa sekä kaukolämpöverkkoa. Myös valokuitu laajenee kesän aikana uusille alueille. Sähköverkon kehittämissuunnitelma on julkaistu kommentoitavaksi.