Verkkopalvelutuotteet ja hinnastot

Verkkopalvelu tarkoittaa sähkön tuomista sähköverkon kautta kuluttajalle. Verkkopalvelu on aina paikallisen sähköverkonhaltijan yksinoikeus, eikä asiakas voi kilpailuttaa verkkopalvelun hintaa, mutta Energiavirasto valvoo hinnoittelun kohtuullisuutta. Verkkopalvelumaksulla katetaan verkon investoinnit ja ylläpito sekä käyttökustannukset.

Asiakkaana voit valita sähkönkäyttöösi parhaiten sopivan verkkopalvelutuotteen.

VERKKOPALVELUTUOTTEET

Yleissiirto

Hintaan sisältyy alv. 24 %

Yleissiirto sopii asiakkaille, jotka asuvat kerros- ja rivitaloissa tai omakotitaloissa joissa ei ole sähkölämmitystä. Yleissiirto on oikea ratkaisu myös useimpiin loma-asuntoihin ja vähän sähköä käyttäville yrityksille.

Siirtomaksu snt / kWh
            2,80


Lisäksi perusmaksu pääsulakekoon mukaan.

PERUSMAKSUT  
Sulakekoko € / kk
1x25 A, 1x35A 6,10
3x25 A*) 6,10
3x25 A 9,80
3x35 A 13,50
3x50 A 33,00
3x63 A 42,00
3x80 A 54,00
3x100 A 68,00
3x125 A 85,00
3x160 A 109,00

*) Hintaa sovelletaan niihin kerros- ja rivitaloasuntoihin, joissa vähintään kolme asiakasta on liittynyt verkkoon saman liittymän kautta.

Kausisiirto ja yöpäiväsiirto

Hintaan sisältyy alv. 24 %

Tuotteet sopivat asiakkaille, jotka asuvat rivi- tai omakotitalossa ja käyttävät sähköä myös lämmittämiseen. Tuotteet sopivat myös muille enemmän sähköä tarvitseville. 

Kausisiirtomaksut

SIIRTOMAKSUT snt / kWh
Talviarkipäivä 1.11.–31.3. 2,80
Muu aika 1,15

Talviarkipäivän sähköä käytät 1.11.–31.3. ma–la klo 7.00–22.00.
Muun ajan sähköä käytät 1.11.–31.3. klo 22.00–7.00 ja sunnuntaisin sekä 1.4.–31.10. koko ajan.

Yöpäiväsiirtomaksut

SIIRTOMAKSUT snt / kWh
Päivä klo 07–22 3,90
Yö klo 22–07 1,74
   

Kausisiirron ja yöpäiväsiirron perusmaksut pääsulakekoon mukaan.

PERUSMAKSUT yöpäivä kausi kausi ohjattu
sulakekoko €/kk €/kk €/kk
3x25 A 35,00 33,50 27,00 *)
3x35 A 46,00 45,60 38,00 *)
3x50 A 70,00 69,00  
3x63 A 88,00 86,00  
3x80 A 110,00 108,00  
3x100 A 140,00 135,00  
3x125 A 180,00 173,00  
3x160 A 220,00 216,00  

* Hintoja sovelletaan sähkölämmitettäviin omakotitaloihin, joissa on lämmitystehon ohjausmahdollisuus ja kausisiirto

 

Pien- ja keskijännitetehosiirtoHintoihin lisätään alv. 24 %

Pienjännitetehosiirto on tarkoitettu suuremmille sähkönkäyttäjille, kuten yritykset ja kiinteistöyhtiöt, joilla päävarokkeiden koko on 200 A , tai suurempi.

Keskijännitetehosiirto on tarkoitettu sähkönkäyttäjille, jotka ovat liittyneet 20 kV:n keskijänniteverkkoon omalla muuntajalla. Tällaisia ovat suuret kiinteistöyhtiöt ja teollisuus, joiden sähkönkäyttö on erittäin suurta.

KULUTUSMAKSUT PJ-tehosiirto KJ-tehosiirto
  snt / kWh snt / kWh
Yksiaika 1,10 0,95
4-aika    
Talviarkipäivä 1,75 1,25
Talvi, yö ja pyhä 0,80 0,77
Kesäarkipäivä 0,80 0,77
Kesä, yö ja pyhä 0,80 0,77

Talviarkipäivän sähköä käytetään 1.11.–31.3. ma–la klo 7.00–22.00. Kesäarkipäivän sähköä käytetään 1.4.–31.10.

PERUSMAKSU € / kk € / kk
  89,00 395,00
TEHOMAKSU € / kW / kk € / kW / kk
  2,32 2,32

Tehomaksun perusteet

Laskutustehona käytetään viimeisten 12 kk:n kolmen suurimman kuukausihuipun keskiarvoa. Tehon mittausjakso on 1 tunti.

LOISTEHOMAKSU € / kvar / kk
Loisotto 3,51
Loisanto 14,13

Loistehomaksujen perusteet

Loistehoa mitataan verkkopalveluasiakkailta, jotka ostavat sähkönsiirron vapaavalintaisina, tehomaksuperusteisina tuotteina tai joiden liittymisteho on yli 140 kVA tai pääsulakekoko on vähintään 3 x 200 A ja loissähkön käyttö on merkittävää.

Loisoton laskutusteho on kuukauden suurin mitattu yhden tunnin loisteho, josta on vähennetty 20 % pätöteholaskutuksen perusteena käytetystä tehosta tai vähintään 30 kvar. Vastaavat vähennykset ovat loisannon laskutuksessa 5 % pätötehosta tai vähintään 15 kvar.

Loistehon ottoa ei laskuteta 1.6.–31.8. väliseltä ajalta.

Sähköverot

Sähkövero muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Sähkövero peritään sähkölaskussa siirtomaksujen yhteydessä ja verkkoyhtiö tilittää veron edelleen valtiolle.

Sähkönkäyttäjät jaetaan kahteen veroluokkaan: sähköveroluokkaan 1 kuuluu suurin osa sähkönkäyttäjistä. Sähköveroluokkaan 2 voivat kuulua valmistavaa teollisuutta harjoittavat teollisuusyritykset ja kasvihuoneviljelytilat.

Sähköverot 1.1.2021 alkaen (snt/kWh)

Veroluokka

Sähkövero (alv. 0%)

Sähkövero (alv. 24%)

Sähköveroluokka 1

2,253

2,79372

Sähköveroluokka 2

0,063

0,07812

Sähkön tuotanto

Hintoihin lisätään alv. 24 %

Siirtomaksu 0,07 snt / kWh
Mikrotuotanto Ei erillistä siirtomaksua


Julkiset palveluhinnat

Hintaan sisältyy alv. 24 %

MAKSUTTOMAT PALVELUT

Sähkön käytön neuvontapalvelut

Sähkön laatuun liittyvät mittaukset ja selvitykset, mikäli todettu laatu ei vastaa standardeja

Rauman Energia Sähköverkon kaapeleiden näyttöpalvelut, mikiäli ne tilataan vähintään kolme päivää aikaisemmin (muussa tapauksessa veloitetaan 60 euron pikatoimituslisä)

Puunkaatoapu johtojemme välittömässä läheisyydessä, kun puu vaarantaa sähkönjakelua tai turvallisuutta ja työ on tilattu vähintään kaksi viikkoa ennen toivottua kaatoajankohtaa

Sähköntoimituksen aloittaminen (ns. muuttokytkentä) arkisin klo 9-15 (takaisinkytkentä muuna aikana 50 euroa)

Verkkopalvelutuotteen tai kuormanohjauspalvelun muutos (kerran vuodessa)

PALVELUMAKSUT

 
Kaapelinäyttö pikatoimituksena (alle kolme päivää ennen näyttöä) 60 €
Sähkömittarin asennukset asiakkaan pyynnöstä  

Mittarointimaksu 25-63A

150 €

Mittarointimaksu 80-200A

200 €

Aiheeton mittarin tarkistus tai käynti

100 €

Laskutus, perintä ja muutot  
Muuttokytkentä työajan ulkopuolella 50 €

Asiakkaan pyytämä kirjallinen selvitys laskutuksesta tai energiankäytöstä

50 €/h

Perintäkäynti

50 €

Maksumuistutuskulu, yksityiset (alv 0 %)

5 €

Maksumuistutuskulu, yritykset (alv 0%)

10 €

Sähkön katkaisu, perintä (alv 0 %)

50 €

Sähkön takaisinkytkentä työaikana klo 9-19, perintä 50 €

Sähkön takaisinkytkentä työajan ulkopuolella, perintä

100 €

Verkkopalvelutuotteen tai kuormanohjauspalvelun muutos (useammin kuin kerran vuodessa) 50 €

Pienet korjaustyöt

Asiakkaan laitteistoon tehty pienkorjaus tai päävarokkeen vaihto työaikana klo 9-15

50 €

Asiakkaan laitteistoon tehty pienkorjaus tai päävarokkeen vaihto työajan ulkopuolella 100 €

Sopimusehdot

Rauman Energia Sähköverkko Oy otti 1.7.2019 alkaen käyttöön uudistetut, alan yleiset, Energiateollisuus ry:n suosittelemat ja viranomaisten hyväksymät sähkön verkkopalvelu- ja liittymisehdot.

Liittymisehdot
Verkkopalveluehdot

Ajankohtaista: Sähköverkko

Rauman Energia Sähköverkon Aittakarin puistomuuntamo sai toukokuussa aivan uuden ilmeen, kun seinät putsattiin ja niihin maalattiin Taivaan juuret -niminen seinämaalaus.

Rauman Energia Sähköverkko on julkaissut sähkäverkon kehittämissuunnitelman. Se on yleisön nähtävillä ja kommentoitavissa 16. kesäkuuta asti.

Sähköverkon saneerausta tehdään kesän aikana useissa paikoissa keskustan tuntumassa, mikä vaikuttaa liikennejärjestelyihin.

Rauman Energia Sähköverkko tiedottaa, että työt rikkoutuneen sähkökaapelin alueella alkavat viikon 12 aikana.

Tervetuloa Rauman Energian taloyhtiöpäättäjille suunnattuun pizzailtaan, josta saatte ratkaisuja taloyhtiönne toimivaan tulevaisuuteen.

Koostimme tämän uutisen yhteyteen Usein kysytyt kysymykset -osion, joka antaa vastauksia koskien tehonrajoitustoimintoa.

Kyseessä on merkittävä alennus Rauman Energia Sähköverkon asiakkaille, sillä tämän talven alennuksen kokonaisvaikutus on yli miljoona euroa.

Asiakkaille annettavan alennuksen kokonaisvaikutus on noin 0,5 miljoonaa euroa.