BioTakuu – 100 % vihreä kaukolämpö

Rauman Energian kaukolämmön yritys- ja taloyhtiöasiakkaiden on mahdollista tehdä hyvää ilmaston puolesta valitsemalla nykyiseen kaukolämpösopimukseensa BioTakuun. BioTakuu on hiilineutraalia kaukolämpöä, joka takaa käyttäjälleen, että lämpö on tuotettu sataprosenttisesti uusiutuvilla energialähteillä. BioTakuu-lämmön käyttö vähentää yrityksen tai taloyhtiön hiilijalanjälkeä välittömästi ja avustaa hiilineutraalisuus- ja vastuullisuustavoitteissa.

BioTakuu-kaukolämpöä tuotetaan biopohjaisilla polttoaineilla Rauman Biovoimassa. Raaka-aineena käytetään pääsääntöisesti metsäteollisuuden sivuvirtoja. Rauman Energia ja Rauman Biovoima ovat mukana Energiaviraston ylläpitämässä alkuperätakuurekisterissä, jonka kautta tuotetun ja myydyn kaukolämmön hiilineutraalius todetaan alkuperätakuulain mukaisesti.

BioTakuun käyttöönotto ei vaadi investointeja tai muutostöitä, vaan nykyinen kaukolämpöasiakas voi tilata tuotteen helposti alla olevalla lomakkeella. Lisäominaisuuden vaikutus yrityksen tai taloyhtiön lämpölaskuun on pieni, sillä hiilineutraalista lämmöstä perittävä lisämaksu on 1,2 €/MWh (+alv 24 %).

Tee sinäkin ilmastoteko ja tilaa BioTakuu yrityksesi tai taloyhtiösi käyttöön!

BioTakuun tuoteseloste

Määrittely ja sisältö

 • BioTakuu on Rauman Energian kaukolämmön lisätuote, jolla kaukolämpöasiakas voi varmistaa kiinteistöjensä lämmityksen olevan 100-prosenttisesti hiilidioksidipäästötöntä. BioTakuu on alkuperätakuulain (1050/2021) mukaisesti varmennettu.
 • Rauman Energia kuuluu lämmön myyjänä Energiaviraston ylläpitämään lämmön alkuperätakuurekisteriin. Uusiutuvan energian alkuperä varmennetaan alkuperätakuilla. Asiakkaalle toimitetaan erillisestä pyynnöstä todistus käyttämänsä kaukolämmön hiilineutraalisuudesta.
 • BioTakuu-kaukolämpö on tuotettu kokonaan uusiutuvilla energialähteillä, pääsääntöisesti Rauman Biovoimassa metsäteollisuuden sivuvirtoja hyödyntäen. Rauman Biovoima on mukana Energiaviraston alkuperätakuurekisterissä rekisteröitynä energiatuotantolaitoksena.
 • BioTakuu-kaukolämpöä voidaan tarjota asiakkaille rajoitetusti vain sen tuotannon verran. Tilanteessa, jossa kaikki tuotettavissa oleva hiilineutraali kaukolämpö on jo myyty, vaatii BioTakuun tarjoaminen asiakkaalle tuotannon lisäämistä.

Käyttöönotto ja muutostilanteet

 • BioTakuun käyttöönotto ei edellytä asiakkaalta investointeja tai muutostöitä. Lisätuote voidaan kytkeä asiakkaan käyttöön ilmoittamalla Rauman Energialle halukkuudesta sekä käyttöpaikoista, jonne lisätuote halutaan ottaa käyttöön. Jos käyttöpaikoista ei ole erikseen mainittu, tulee BioTakuu käyttöön kaikissa asiakkaan käyttöpaikoissa Rauman Energian kaukolämpöverkon alueella.
 • BioTakuun käyttöönotto edellyttää voimassa olevaa kaukolämpösopimusta Rauman Energian kanssa. Mikäli asiakkaan kaukolämpösopimus Rauman Energian kanssa päättyy, päättyy myös BioTakuun voimassaolo.
 • Asiakas voi irtisanoa BioTakuun päättymään irtisanomiskuukauden viimeisestä päivästä lähtien laskien yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla.
 • Rauman Energialla on oikeus muuttaa BioTakuun ehtoja ja hintaa tai lopettaa sen tarjoaminen asiakkailleen. Tällöin Rauman Energian tulee ilmoittaa asiakkaalle asiasta yhtä (1) kuukautta ennen muutosta.
 • Muissa tilanteissa sovelletaan kaukolämmön yleisiä sopimusehtoja, jotka ovat saatavilla osoitteessa raumanenergia.fi.

Hinnoittelu

 • BioTakuun hinta asiakkaalle on 1,2 €/MWh (+alv 24 %). Lisäksi asiakkaalta veloitetaan hinnaston mukainen tavallisen kaukolämmön hinta.
 • BioTakuu laskutetaan kuukausittain kaukolämpölaskun yhteydessä.

Ajankohtaista: Kaukolämpö

Rauman Biovoima toimittaa puuperäisillä polttoaineilla tuotettua prosessihöyryä, kaukolämpöä ja sähköä UPM:n paperitehtaalle ja Rauman Energialle. Voimalaitos tuottaa lähes kaiken raumalaisten tarvitsemasta kaukolämmöstä.

Yksi näkyvimmistä työmaista alkaa toukokuun alkupuolella, kun Rauman kaupungin vesihuoltosaneerauksen yhteydessä rakennetaan uutta kaukolämmön runkoverkkoa Luoteisväylän ja Kappelinluhdankadun varrella.

Tervetuloa Rauman Energian taloyhtiöpäättäjille suunnattuun pizzailtaan, josta saatte ratkaisuja taloyhtiönne toimivaan tulevaisuuteen.

Määrärahojen loppumisen vuoksi ARA:lta on ilmoitettu, ettei uusia hakemuksia enää oteta vastaan.

Kiinteistönomistajille on tarjolla tukimuotoja, joilla he voivat olla mukana energiatalkoissa ja luoda samalla sekä puhtaampaa huomista että taloudellista säästöä.

Rauman Energia vaihtaa kaukolämmön mittareita syksyn ja tulevan talven aikana koko kaukolämpöverkon alueella.

Kairakatu 4:ssä työskennellään joka päivä toimivan raumalaisten arjen eteen. Koostimme tähän juttuun esimerkkejä, miten Rauman Energia näkyy raumalaisten elämässä.

Rauman kaukolämpö on Suomen halvimpia ja vertailussa myös muihin lämmitysjärjestelmiin kaukolämpö on säilyttänyt johtavan markkina-asemansa.