Säävarma sähköverkko

Säävarma sähköverkko - mitä tarkoittaa?

Sähkömarkkinalaki asettaa sähköyhtiöille vaatimuksia sähkönjakelun varmuuteen liittyen. Jakeluverkko on suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä siten, että sähkönjakelu saa keskeytyä lumikuorman tai myrskyn vuoksi korkeintaan kuudeksi tunniksi taajama-alueella. Haja-asutusalueella sähkökatko saa kestää korkeintaan 36 tuntia. Saaristossa sähkökatko saa kestää korkeintaan 72 tuntia.

Jakeluverkosta vastaavien on täytettävä toimitusvarmuusvaatimukset seuraavasti. Vuoden 2019 loppuun mennessä vaatimusten tulee toteutua vähintään 50 prosentilla asiakkaista, vuoden 2023 loppuun mennessä 75 prosentilla ja vuoden 2028 lopulla kaikkien asiakkaiden kohdalla.

Alla on tilanne Rauman Energian osalta.

2017 vuoden merkittävimmät investointikohteet

Kuvissa näkyvät toteutettavat kaapeloinnit merkitty punaisella.

Kaaron alueella toteutetaan maakaapelointeja vuosien 2017 ja 2018 aikana.


 

Asentajankadun alueella pienjännitekaapelointeja


 

Pienjännitekaapeloinnit Suokarinkatu, Saukonkatu ja Säikänkatu


 

Lakarin sähköasemalta lähtevät 20 kV kaapeloinnit Vuorenalhontiellä


 

Kappelinluhdassa kaukolämpötyön yhteydessä toteutettavat pienjännitekaapeloinnit Naalitiellä ja Naalivaheella.

Ajankohtaista: Sähköverkko

Rauman Energian sähköverkossa asiakkaan keskimääräinen keskeytysaika viime vuonna oli vain 12 minuuttia.

Lakarin sähköasema tulee palvelemaan koko Lakarin teollisuusalueen sähkönjakelua.

Rauman Energia ja Vakka-Suomen Voima pitävät huolta toimitusvarmuudesta.

Vika-alue ulottui myös Vakka-Suomen Voiman verkon alueelle.