Yhteistyöverkosto

Lännen Omavoima Oy

Lännen Omavoima on Rauman Energian ja Vakka-Suomen Voiman puoliksi omistama sähkön hankinta- ja myyntiyhtiö, joka aloitti toimintansa 1.1.2009. Lisätietoa Lännen Omavoimasta: www.lannenomavoima.fi

Vertek Oy

Sähköverkkojen rakentamisessa ja kunnossapidossa sekä sähköliitymien kytkennöissä Rauman Energialla on strateginen kumppanuus Vertek Oy:n kanssa.

Vertek Oy on Vakka-Suomen Voima Oy:n ja Rauman Energia Oy:n omistama verkonrakennnusyhtiö. Yrityksen liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 100.

EPV Energia Oy

EPV Energia Oy on osakkaiden sähkön hankintaan erikoistunut yritys. EPV Energia tuottaa ja hankkii sähköä ja lämpöä osakkailleen omakustannusperiaatteella. Rauman Energia on EPV:n osakkaana mukana useissa toteutuneissa ja vireillä olevissa tuotantohankkeissa.

Rauman Biovoima Oy

Syyksyllä 2006 käyttöön otettu Rauman Biovoima Oy (Rauman Voima Oy) tuottaa sähköä, lämpöä ja prosessihöyryä. Pohjolan Voima omistaa Rauman Biovoimasta 72 prosenttia ja Rauman Energia 28 prosenttia. Biovoimalaitos sijaitsee UPM:n tehdasalueella.

Satavakka Oy

Satavakka Oy, SAVA, on Rauman Energia Oy:n ja Vakka Suomen Voima Oy:n puoliksi omistama yritys. SAVA omistaa 83km 110kV:n alueverkkoa. Yhtiö tuottaa myös erilaisia tietotekniikka-, markkinointi- ja koulutuspalveluita omistajilleen.

Vakka-Suomen Voima Oy

Vakka-Suomen Voima (VSV) on itsenäinen, energiaan liittyviä palveluita tuottava konserni. VSV tarjoaa asiakkaiden tarpeiden mukaisia energiaratkaisuja.