Sähköntuotanto

Rauman Energian tavoitteena on täysi tuotanto-omavaraisuus vuoteen 2025 mennessä. Fennovoiman Hankikivi 1 -ydinvoimalaprojektilla Pyhäjoella on keskeinen rooli omavaraisuuden ja samalla mahdollisimman päästöttömän tuotannon saavuttamisessa. Rauman Energia on mukana hankkeessa Voimaosakeyhtiö SF:n perustajaosakkaana.

Yhteistyö paikallisen metsäteollisuuden kanssa on ollut merkittävää vuosikymmeniä. Rauman Energia on 28 prosentin osuudella mukana Rauman Biovoimassa (Rauman Voima), josta se saa vihreän kaukolämmön lisäksi sähköä.

EPV Energian osakkaana Rauman Energialla on teho-osuus rakenteilla olevassa Olkiluoto 3:ssa. Ydinvoiman lisäksi yhtiö investoi edelleen uusiutuviin tuotantomuotoihin, kuten tuuli- ja vesivoimaan.

Rauman Energian tuotanto-osuudet

Tuotanto-osuus

  MW

Vuosi

Rauman Biovoima (Rauma)

CHP

20

2006

Jyväskylän Voima (Jyväskylä)

CHP

5

2010

Tornion Voima (Tornio)

CHP

<1

2007

Voimapiha (Ruotsi)

Vesivoima

1

2013

Puuska (Tornio)

Tuulivoima

<1

2011

Torkkola (Vähäkyrö)

Tuulivoima

<1

2015

Santavuori (Ilmajoki)

Tuulivoima

2

2016

   
Rakenteilla      

Metsälä (Kristiinankaupunki)

Tuulivoima

3

2017

OL3 (Eurajoki)

Ydinvoima

4

2019

Fennovoima (Pyhäjoki)

Ydinvoima

20

2024

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto CHP (Combined Heat and Power) on tuotantomuoto, jossa samassa prosessissa tuotetaan sähkön lisäksi lämpöä.

Tuotanto-osuuksien sijainti

Rauman Biovoima

Rauman Energia omistaa Rauman Biovoimasta 28 prosenttia ja se tuottaa yhtiölle kaukolämpöä ja sähköä. Laitoksen pääpolttoaineita ovat kuori, biolietteet ja hakkuutähteet kuten oksat, latvukset ja kannot sekä kierrätyspolttoaineet. Lisäpolttoaineena käytetään turvetta, hiiltä ja käynnistys- ja varapolttoaineena käytetään öljyä.

Jyväskylän Voima

Rauman Energia on osakkaana viiden megawatin osuudella Jyväskylän Voima Oyn Keljonlahden voimalaitoksessa. Biovoimalaitos valmistui vuonna 2010. Laitos hyödyntää modernia CHP- eli yhteistuotanto-teknologiaa, jossa tuotetaan ympäristöystävällisesti samassa prosessissa lämpöä ja sähköä. Voimalaitoksen pääpolttoaineita ovat turve ja puu.

Tornion Voima

Rauman Energialla on pieni teho-osuus Tornion Voiman yhteistuotanto CHP-voimalaitoksesta. Tornion Voima on merkittävä Tornion alueen sähkön ja lämmön tuottaja. EPV Energian omistamalla yhtiöllä on voimalaitos Outokumpu Tornio Worksin tehdasalueella Tornion Röyttässä ja lämpökattilalaitokset Tornion Pirkkiössä sekä Outokumpu Chromen Kemin kaivoksella.

Vesivoima

Voimapiha Oy on suomalainen energiayhtiö, joka toimittaa Ruotsissa vesivoimalla tuotettua sähköä Suomeen. Voimapiha omistaa ja hallinnoi Ruotsissa Indalsälven-joessa vesivoimalaitososuuksia. Voimapihan sähkönsaantioikeudet omistavat tasaosuuksin EPV Energia Oy, Kymppivoima Oy ja Helsingin Energia.

Tuulivoima

Rauman Energia on EPV Energian osakkaana mukana useissa toteutuneissa ja vireillä olevissa tuulivoimahankkeissa. Valmistuneita tuulivoimapuistoja ovat:

  • Puuska Ilmajoella
  • Torkkola Vaasan Vähässäkyrössä
  • Santavuori Ilmajoella

Rakenteilla on Metsälän tuulivoimapuisto Kristiinankaupungista, joka on Rauman Energia suurin tuulivoima-osuus. Laitoksen valmistuttua 2017 Rauman tuulivoimatuotannon määrä nousee 17 GWh:iin vuodessa.

Ydinvoima

Fennovoima

Rauman Energialla on Fennovoiman Pyhäjoelle suunnitellusta ydinvoimalasta n. 20 MW:n osuus. Voimaosakeyhtiö SF omistaa Fennovoimasta 66 prosenttia ja Rosatomin tytäryhtiö RAOS Voima Oy 34 prosenttia. Rauman Energian lisäksi Voimaosakeyhtiöön kuuluu muita alueellisia ja paikallisia energiayhtiöitä sekä suomalaisia teollisuuden, kaupan ja palvelualan yrityksiä.

Olkiluoto 3

Rauman Energia saa EPV:n kautta noin neljän megawatin teho-osuuden Eurajoen Olkiluotoon valmistuvasta Teollisuuden Voiman uudesta ydinvoimalasta. Laitostoimittaja AREVA-Siemensin mukaan Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikkö aloittaa säännöllisen sähköntuotannon loppuvuodesta 2018.