Sähköverkko

Rauman Energian Sähköverkko huolehtii sähkönjakelusta 21 000 sähkönkäyttöpaikkaan Rauman kaupungin alueella. Sähkön siirtohinnalla katamme sähköverkoston rakentamisen, kunnossapidon, ympärivuorokautisen vikapäivystyksen sekä energiamittauksen ja verkkoasiakkaiden asiakaspalvelun. Jakeluverkkoyhtiöiden siirtohintojen kohtuullisuutta ja verkon kehittämisvelvoitteiden noudattamista valvoo Energiavirasto, jonka valvontatietoja ja tunnuslukuja julkaistaan Energiaviraston sivuilla.

Vikapalvelu, Häiriöinfo-karttapalvelu ja Katkovahti palvelevat ongelmatilanteissa.

Sähkömarkkinalaki asettaa sähköyhtiöille vaatimuksia sähkönjakelun varmuuteen liittyen.

Suunniteltaessa kaivutöitä on aina syytä tarkistaa onko alueella turvallista kaivaa.

Rauman Energia Oy ja Vakka-Suomen Voima Oy ovat laatineet yhteisen ohjeen urakoitsijoille ja suunnittelijoille.

Tietoa sähköä tuottavan laitteiston liittämisestä Rauman Energian jakeluverkkoon.

Tutustu eri siirtotuotteisiin, palveluhinnastoihin ja sopimusehtoihin.

Ota hyvissä ajoin yhteyttä Rauman Energiaan ennen kuin varsinaiset työt tontillasi alkavat.

Tietoa sähkön mittauksesta, energiankäytön seurannasta ja laskutuksesta.

Ajankohtaista: Sähköverkko

Rauman Energia sijoittuu hintavertailussa selvästi alle keskitason.

Työt alkavat huhtikuun alkupuolella ja kaivuita tehdään keväästä myöhään syksyyn.

Työt alkavat lähipäivinä Uotilassa, Kourujärvellä, Polarissa, Sampaanalassa, Mudaisissa ja Lonsissa.

Aurinkoenergian hyödyntäminen kiinnostaa vuosi vuodelta enemmän. Rauman Energia on mukana aurinkoenergiaillassa.