Uusi sähköliittymä

Sähkön käyttö kiinteistössä edellyttää sähköliittymän hankintaa. Sähköliittymällä saat oikeuden liittyä sähköverkkoon ja sähköverkko tuodaan tonttisi rajalle.

Ota hyvissä ajoin yhteyttä  ennen kuin varsinaiset työt tontillasi alkavat. Neljä viikkoa ennen arvioitua sähkön tarvetta yleensä riittää. Viimeistään tässä vaiheessa selvitetään, millä tavalla rakennus liitetään sähköverkkoon ja mihin sijoitetaan sähköpääkeskus.

Sähköliittymän hinta riippuu sähköntarpeesta. Ennen liittymän tilaamista sinun tulee tietää tehontarve. Liittymishinnastosta löydät erikokoisten sähköliittymien hinnat.

Lisätietoja: Timo Kuusisto 02 850 6235 tai Timo Hyysalo 02 8377 8761.

Voit ottaa meihin yhteyttä myös yhteydenottolomakkeella, joka löytyy Ota yhteyttä  -sivulta.

Sähköliittymän toteutuksen vaiheet

Työmaasähkö:
Rakennustyömaasi sähköntarve voidaan ratkaista kahdella tavalla:

  • lopullinen sähköliittymä ja pääkeskus jo rakennusvaiheessa
  • työmaa-aikaista sähköntarvetta varten tilapäinen sähköliittymä ja työmaakeskus

Sopimusasiat:
Saat kaikki sopimusasiat kuntoon yhdellä kertaa, mikäli hankit varsinaisen sähköliittymän jo rakennusvaiheessa:

  • liittymissopimus
  • verkkopalvelusopimus sähkön siirrosta
  • sähkönmyyntisopimus sähköenergiasta

Liittymisjohto ja mittauskeskus:
Liittymissopimuksessa määritellään liittymispiste, joka on yleensä tontin rajalla. Liittymispisteestä alkaa vastuullasi oleva liittymisjohto, jonka rakennuttamisen voi kilpailuttaa. Liittymisjohto kannattaa kaivaa samalla, kun tontilla tehdään muitakin kaivutöitä.

Yleistietolomake urakoitsijalta:
Kun talosi liittymisjohto ja mittauskeskus on asennettu ja tarkastettu turvallisuusmääräysten mukaisesti, oma sähköurakoitsijasi tilaa liittymän kytkennän ja mittaroinnin täyttämällä ja palauttamalla yleistietolomakkeen.

Sähköliittymän kytkentä:
Liittymä kytketään sähköverkkoon ja sähkömittari asennetaan, kun liittymis-, verkkopalvelu- ja sähkönmyyntisopimus ovat valmiina ja verkkoon kytkettävien asennusten tarkastukset on tehty (asiakkaan urakoitsija)

Liittymishinnasto, pienjännite 0.4 KV

Liittymien hinnoittelussa on kaksi hintavyöhykettä:

  • Vyöhyke 1 käsittää mantereella sijaitsevan asemakaava-alueen lukuun ottamatta alueita, joilla on ranta-asemakaava.
  • Vyöhyke 2 käsittää kaikki ne mantereella asemakaava-alueen ulkopuolella sekä saaristossa sijaitsevat liittymät, joiden etäisyys olemassa olevaan muuntamoon on alle 600 metriä ja jotka kyetään liittämään tekniset reunaehdot huomioiden olemassa olevaan sähköverkkoon.

Vyöhykkeiden 1 ja 2 liittymishinnasto. Liittymismaksusta ei peritä arvonlisäveroa. Hinnat voimassa 1.1.2013 alkaen.

Pääsulakekoko A

Liittymismaksu €,
vyöhyke 1

Liittymismaksu €,
vyöhyke 2
Mittarointimaksu
alv 0 % alv 24 %
1x25 900   120,97 150,00
3x25 1500 2625 120,97 150,00
3x35 2100 3675 120,97 150,00
3x50 3000 5250 120,97 150,00
3x63 3780 6615 120,97 150,00
3x80 4800 8400 161,29 200,00
3x100 6000 10500 161,29 200,00
3x125 7500 13125 161,29 200,00
3x160 9600 16800 161,29 200,00
3x200 12000 21000 161,29 200,00
3x250 15000 26250 161,29 200,00
3x315 18900 33075 161,29 200,00
3x400 24000 42000 161,29 200,00
3x500 30000 52500 161,29 200,00
3x630 37800 66150 161,29 200,00


Kolmivaiheliittyjän liittymismaksu on 1 vyöhykkeellä 60 euroa / ampeeri.
Kolmivaiheliittyjän liittymismaksu on 2 vyöhykkeellä 105 euroa / ampeeri.

Liittymishinnasto, keskijännite 20 KV

Liittymismaksu 20 kV:n verkkoon koostuu kulloisenkin liittymän liittämisestä aiheutuvista rakentamis-, liittämis- ja muista välittömästi aiheutuvista kustannuksista sekä tehoperusteisesta ns. kapasiteetti-varausmaksusta eli liittymismaksu = a + b * P

missä

a = välittömät liittämiskustannukset ja liittyjää varten mahdollisesti rakennettavan johdon rakentamiskustannukset sekä mahdollisesti muut liittymisestä välittömästi johtuvat kustannukset.
b = kapasiteettivarausmaksu (21 euroa / kVA)
P = liittymisteho (kVA)

Liittymien hinnoitteluperiaateet

Ajankohtaista: Sähköverkko

Voimajohtosaneerauksen varsinainen toteutus aloitetaan johtokadun raivauksilla marras- ja joulukuun aikana.

Näin luet sähkölaskua -ohjesivua on päivitetty, jotta uudistuneen laskun lukeminen helpottuu.

Mantereella ei ole enää sähköttömiä asiakkaita, mutta puita on vielä kaatuneina sähkölinjoilla ja niiden osalta työt jatkuvat ensi viikolla.

Rauman Energia Sähköverkon alueella selvittiin voimakkaaksi yltyneen Aila-myrskyn kourissa olosuhteisiin nähden hyvin.