Uusi sähköliittymä

Sähkön liittymismaksuhinnasto 1.12.2020

Sähkön käyttö kiinteistössä edellyttää sähköliittymän hankintaa. Sähköliittymällä saat oikeuden liittyä sähköverkkoon ja sähköverkko tuodaan tonttisi rajalle.

Ota hyvissä ajoin yhteyttä ennen kuin varsinaiset työt tontillasi alkavat. Neljä viikkoa ennen arvioitua sähkön tarvetta yleensä riittää. Viimeistään tässä vaiheessa selvitetään, millä tavalla rakennus liitetään sähköverkkoon ja mihin sijoitetaan sähköpääkeskus.

Sähköliittymän hinta riippuu sähköntarpeesta. Ennen liittymän tilaamista sinun tulee tietää tehontarve. Liittymishinnastosta löydät erikokoisten sähköliittymien hinnat.

Lisätietoja:

 • Timo Hyysalo (02) 8377 8761
 • Taru Arponen (02) 8377 8742
 • Petri Pöllänen (02) 8377 8688
 • Timo Kuusisto (02) 850 6235

Voit ottaa meihin yhteyttä myös yhteydenottolomakkeella, joka löytyy Ota yhteyttä  -sivulta.

Sähköliittymän toteutuksen vaiheet

Rakennustyömaasi sähköntarve voidaan ratkaista kahdella tavalla:

 • lopullinen sähköliittymä ja pääkeskus jo rakennusvaiheessa
 • työmaa-aikaista sähköntarvetta varten tilapäinen sähköliittymä ja työmaakeskus

Sopimusasiat:
Saat kaikki sopimusasiat kuntoon kerralla, mikäli hankit varsinaisen sähköliittymän jo rakennusvaiheessa:

 • liittymissopimus
 • verkkopalvelusopimus sähkön siirrosta

Liittymispiste:
Liittymissopimuksessa määritellään liittymispiste, joka on yleensä tontin rajalla. Liittymispisteestä alkaa vastuullasi oleva liittymisjohto, jonka rakennuttamisen voi kilpailuttaa. Liittymisjohto kannattaa kaivaa samalla, kun tontilla tehdään muitakin kaivutöitä.

Yleistietolomake urakoitsijalta:
Kun talosi liittymisjohto ja pääkeskus on asennettu ja tarkastettu turvallisuusmääräysten mukaisesti, oma sähköurakoitsijasi tilaa liittymän kytkennän ja mittaroinnin täyttämällä ja palauttamalla yleistietolomakkeen.

Sähköliittymän kytkentä:
Liittymä kytketään sähköverkkoon ja sähkömittari asennetaan, kun liittymis-, verkkopalvelu- ja sähkönmyyntisopimus ovat voimassa ja verkkoon kytkettävän liittymän käyttöönottotarkastus on tehty.

Sähköliittymä

Liittymismaksulla katetaan sähkölaitteiden verkkoon liittämiskustannukset, jotka on määritelty soveltamisohjeissa. Pienjänniteliittymien liittymismaksut ovat vapaita arvonlisäverosta ja ne ovat palautuskelpoisia, keskijännite- ja tuotantoliittymien liittymismaksut ovat arvonlisäverollisia ja palautuskelvottomia.

Liittymän purku:

Liittymismaksun palautus edellyttää liittymän käytön lopettamista ja liittymissopimuksen purkamista liittymisehtojen mukaisesti. Jos liittymissopimus puretaan ja samalle paikalle otetaan uusi liittymä, on liittymismaksu voimassa olevan hinnaston mukainen. Liittymissopimukset ovat käyttöpaikkaansa sidottuina siirtokelpoisia sähkönkäyttöpaikan omistajan vaihtuessa.

Liittymän ylläpito:

Sähköliittymä suljetaan väliaikaisesti, eli laitetaan ylläpitoon, kun et tarvitse sähköä nyt, mutta voit tarvita sitä vielä tulevaisuudessa. Ylläpidossa oleva liittymä on verkosta erotettuna eikä siinä ole sähkönkäyttömahdollisuutta. Liittymän ylläpitomaksuna peritään verkkopalvelun tuotehinnastossa esitetyn yleissiirron ko. pääsulaketta vastaava perusmaksu.

Liittymähinnoittelu pienjänniteverkossa 0,4 kV

Liittymien hinnoittelussa on kaksi hintavyöhykettä:

 • Vyöhyke 1
  • käsittää liittymät, joiden etäisyys on linnuntietä mitaten 0-200 m Rauman Energia Sähköverkon 20/0,4kV muuntamosta sekä liittymät asemakaava-alueella
 • Vyöhyke 2
  • käsittää asemakaava-alueen ulkopuolella sijaitsevat liittymät 3x63A saakka, joiden etäisyys olemassa olevaan Rauman Energia Sähköverkon 20/0,4kV muuntamoon on linnuntietä mitaten 201-600 metriä

Sulakekooltaan suuremmat liittymät hinnoitellaan ampeerikohtaisin €/A -hinnoin.

Teknisinä reunaehtoina käytetään laskennassa mm. mitoitusoikosulkuvirtaa, olemassa olevien johtimien poikkipintoja sekä sähkön laatustandardeja.

Vyöhykkeiden 1 ja 2 liittymismaksut

Pääsulakekoko A

V 1 /€
0-200 m ja asemakaava-alue

V 2 /€
201-600 m
1x25 900  
3x25 1500 2625
3x35 2100 3675
3x50 3000 5250
3x63 3780 6615


Kolmivaiheliittyjän liittymismaksu on 1 vyöhykkeellä 60 euroa / ampeeri.
Kolmivaiheliittyjän liittymismaksu on 2 vyöhykkeellä 105 euroa / ampeeri.

Pienjänniteverkossa liittymismaksut ovat vapaita arvonlisäverosta.

Liittymän muutos kolmivaiheiseksi

Liittymän kolmivaiheistamisella tarkoitetaan vanhan yksivaiheisen liittymän muuttamista kolmivaiheiseksi liittymäksi. Kolmivaiheistamisesta peritään vyöhykkeillä 1 ja 2 liittymishinnaston mukainen maksu.

Yksivaiheliittymän muutos kolmivaiheiseksi vyöhykealueilla:

 • Vyöhyke 1: 600 €
 • Vyöhyke 2: 1050 €
 • Vyöhykkeiden ulkopuolella: 1750 €

Aluehinnoittelu ja tapauskohtainen hinnoittelu

Aluehinnoittelulla ja tapauskohtaisella hinnoittelulla tarkoitetaan vyöhykehinnoittelun alueiden ulkopuolelle jäävän jakelualueen liittyjien liittymähinnan määrittelyä.

Vyöhykehinnoittelun ulkopuolella käytetään ensisijaisesti aluehinnoittelua, mutta jos sille ei ole edellytyksiä (esim. todellisia muita potentiaalisia liittyjiä ei ole, joita varten rakennettavaa verkkoa voitaisi hyödyntää) voidaan käyttää tapauskohtaista hinnoittelua.

Aluehinnoittelussa lasketaan alueen rakennuskustannukset ja jaetaan ne potentiaalisten liittyjien määrällä potentiaalisten liittyjien tehojen suhteessa (jos alueella on erikokoisia liittymiä) sekä käytetään lähtökohtaisesti KJ-verkon kapasiteettivarausmaksua liittyjille.

Aluehinta on voimassa kymmenen vuotta.

PJ-verkon tapauskohtaisessa hinnoittelussa käytetään samaa kaavaa kuin KJ- ja SJ-liittymissä (a + b * P), mutta kapasiteettivarausmaksuna on PJ-verkon kapasiteettivarausmaksu.

Liittymähinnoittelu keskijänniteverkossa 20 KV

Liittymismaksu 20 kV:n verkkoon koostuu kulloisenkin liittymän liittämisestä aiheutuvista rakentamis-, liittämis- ja muista välittömästi aiheutuvista kustannuksista sekä tehoperusteisesta ns. kapasiteettivarausmaksusta eli

liittymismaksu = a + b * P, missä

a = välittömät liittämiskustannukset ja liittyjää varten mahdollisesti rakennettavan johdon rakentamiskustannukset sekä mahdollisesti muut liittymisestä välittömästi johtuvat kustannukset
b = kapasiteettivarausmaksu, 18 euroa / kVA
P = liittymisteho (kVA)

Em. maksuihin lisätään arvonlisävero 24 % eikä liittymismaksu ole palautuskelpoinen.

Liittymishinnoittelu verkkoon liitettävälle pientuotannolle

Tuotannon liittymismaksut määräytyvät saman kaavan mukaan kuin normaalien liittymien maksut. Pienjänniteliittymät hinnaston mukaisesti ja keskijänniteliittymät teholiittymien hinnoittelun mukaisesti kaavalla a + P * b.

Alle 2MVA:n tuotantolaitoksilta ei peritä kapasiteettivarausmaksua liittymismaksussa. Muilta osin sovelletaan Energiateollisuus ry:n suosittelemia sähköntuotannon liittymisehtoja (TLE11). Tuotannon liittymismaksut ovat arvonlisäverollisia. Liittymämaksua ei palauteta liittymissopimuksen päättyessä.

Sähköliittymien hinnoittelumenetelmät ja -periaatteet.pdf

Ajankohtaista: Sähköverkko

Rauman Energia Sähköverkko Oy:n verkkoalueella tehdään helikopteriraivauksia syyskuun lopulla.

Rauman Energia Sähköverkon merkittävin työmaa on tänä kesänä Haapasaarentiellä. Myös kaukolämpöä rakennetaan ahkerasti tänäkin vuonna.

Satavakka Oy saneeraa vuonna 1966 rakennetun 36 kilometrin pituisen voimajohdon Kalannin ja Rauman Kairakadun sähköaseman välillä.

Rauman Energia Sähköverkko on hankkinut Safegrid Oy:n kehittämän Intelligent Grid System™ -järjestelmän.