Avustus matalalämpöiseen kaukolämpöön siirtymiseksi

Rauman Energian kaukolämpöverkossa siirrytään Energiateollisuus ry:n ohjeistuksen mukaisesti matalampaan lämpötilaan kiinteistöjen tuloveden osalta. Tulevien vuosien aikana toteutettavalla muutoksella mahdollistetaan energiatehokkuuden parantaminen sekä uudet lämmöntuotantomuodot. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA edistää matalalämpöön siirtymistä ja asuinkiinteistöjen kaukolämpölaitteiden uusimista merkittävällä avustuksella vuonna 2023. Lue alta lisää, millaisiin kohteisiin ja miten avustusta on haettavissa.

Matalalämpöön siirtyminen Rauman Energian kaukolämpöverkossa

Energiateollisuus ry:n antaman ohjeistuksen mukaisesti Rauman Energia laskee kaukolämpöverkossaan kiinteistöjen lämmönjakokeskusten tuloveden lämpötilaa nykyisestä max. 115 celciusasteesta 90 asteeseen tulevien vuosien aikana. Muutoksella tavoitellaan kaukolämpöverkon energiatehokkuuden parantamista vähentämällä lämpöhäviöitä ja nostamalla lämmöntuotannon tehokkuutta entistäkin paremmaksi. Samalla mahdollistuvat uudet lämmöntuotantomuodot, kuten hukkalämpöjen kerääminen.

Rauman Energia on vuoden 2022 alusta lähtien toteuttanut kaikki kaukolämpöhankkeet huomioimalla uuden ohjeistuksen 90 asteen lämpötilasta. Kaukolämmön tuloveden lasku uuteen mitoituslämpötilaan mahdollistuu kuitenkin vasta, kun jokaisen Rauman Energian kaukolämpöverkon piirissä olevan n. 1600 kiinteistön lämmitykseen riittää uuden mitoituslämpötilan mukainen vesi. Tämä toteutuu, kun suurin osa kiinteistöjen kaukolämpölaitteista tukee matalalämpöä.

Avustuksen tarkoitus ja kohteet

Kiinteistöjen kaukolämpölaitteistojen uusiminen enintään 90 celciusasteiseen tuloveteen soveltuviksi perustuu kiinteistönomistajien vapaaehtoisuuteen. Uusimisella saavutetaan kuitenkin energiansäästöä erityisesti silloin, kun olemassa olevat laitteet ovat kuluneita ja niiden toimintakyky on heikentynyt. Uudet laitteet ovat uusimisen yhteydessä liitettävissä myös Rauman Energian Lungi-palveluun, jonka avulla kaukolämmöstä tulee entistäkin huolettomampi lämmitysmuoto.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA tukee vuoden 2023 aikana matalalämpöön siirtymistä ja vanhojen kaukolämpölaitteiden uusimista yhteensä 10 miljoonalla eurolla. Avustusta on saatavilla kaikkiin asuinrakennuksiin, joiden omistajiin lukeutuvat yksityishenkilöt, taloyhtiöt, asunto-osuuskunnat, vuokrataloyhteisöt, yleishyödylliset yhteisöt sekä muut y-tunnukselliset taloudelliset toimijat. Avustusta on saatavilla niin kauan, kuin määrärahaa riittää.

Avustusta on saatavilla myös lämmönvaihtimen uusinnan yhteydessä suoritettaan kiinteistön kaukolämpöjärjestelmän säätöön ja tasapainotukseen.

Avustuksen määrä on omakoti- ja paritaloille 2000 €, rivitaloille 3000 € ja kerrostaloille 4000 euroa per uusittava lämmönvaihdinlaitteisto. Uusimisen yhteydessä suoritettavaan lämmitysjärjestelmän tasapainotukseen ja säätöön avustusta on saatavissa 500 – 2000 € per asuinrakennus, riippuen rakennustyypistä.

Miten haen avustusta?

Avustuksen hakeminen ARA:lta tapahtuu kiinteistönomistajan toimesta ja hakemus on jätettävä ARA:lle ennen töiden aloittamista (eli ennen vanhan laitteiston purkamisen aloittamista). ARA edellyttää, että hakemuksen liitteenä toimitetaan kaukolämpötoimittajan puolto siitä, että tuettava hanke edistää matalalämpöön siirtymistä.

Rauman Energian kaukolämpöasiakkaat voivat lähettää esitäytetyn lausunnon sähköpostitse osoitteeseen kaukolampo@raumanenergia.fi. Toimitamme puolletun lausunnon takaisin sähköisesti tai muulla erikseen sovitulla tavalla. Lomakkeen voit ladata tästä: Kaukolämpötoimittajan lausunto (Word).

Samassa yhteydessä on hyvä tarkastaa lämmitysjärjestelmän nykytilanne yhdessä Rauman Energian kanssa. Suoritamme laitteiden uusintoja avaimet käteen -periaatteella.

Lisätietoa tuesta ja sen hakemisesta on saatavilla ARA:n nettisivuilla.

Avustus haetaan maksuun ARA:n tekemän päätöksen perusteella töiden valmistumisen jälkeen, mutta kuitenkin viimeistään 31.10.2024 mennessä.

Ajankohtaista: Kaukolämpö

Kiinteistönomistajille on tarjolla useita uusia tukimuotoja, joilla he voivat olla mukana energiatalkoissa ja luoda samalla sekä puhtaampaa huomista että taloudellista säästöä.

Rauman Energian kaukolämmön yritys- ja taloyhtiöasiakkaiden on nyt mahdollista hankkia käyttöönsä 100-prosenttisesti vihreää kaukolämpöä.

Kaukolämmön uudet palvelut ovat löytäneet hyvin tiensä raumalaisten asiakkaiden luokse.

Rauman Energia lanseeraa uuden BioTakuun, joka on suunnattu kaukolämmön yritys- ja taloyhtiöasiakkaille.

Korotuksen kokonaisvaikutus vuotuiseen kaukolämpölaskuun on keskimäärin 7 prosenttia. Tämä tarkoittaa omakotitalossa noin 7–8 euroa kuukaudessa ja rivi- ja kerrostalossa noin 4–5 euroa kuukaudessa asuntoa kohti.

Rauman Energian Lungi-palvelu on käytössä jo useissa taloyhtiöissä Raumalla. Nimensä veroisesti se tarjoaa helppoutta ja mielenrauhaa sekä säästöä energialaskuun.

Rauman ydinkeskustaan valmistuneessa As Oy Rauman Loistossa nautitaan kesän kuumimmilla helteillä sopivasta viileydestä. Kaupungin ensimmäinen uutta teknologiaa hyödyntävä kiinteistökohtainen jäähdytys viilentää uudiskohteen asuntoja lattialämmityksen kautta.

Rakennamme tänäkin kesänä lisää säävarmaa sähköverkkoa sekä kaukolämpöverkkoa. Myös valokuitu laajenee kesän aikana uusille alueille. Sähköverkon kehittämissuunnitelma on julkaistu kommentoitavaksi.