Matalalämpöiseen kaukolämpöön siirtyminen

Rauman Energian kaukolämpöverkossa siirrytään Energiateollisuus ry:n ohjeistuksen mukaisesti matalampaan lämpötilaan kiinteistöjen tuloveden osalta. Tulevien vuosien aikana toteutettavalla muutoksella mahdollistetaan energiatehokkuuden parantaminen sekä uudet lämmöntuotantomuodot. 

Matalalämpöön siirtyminen Rauman Energian kaukolämpöverkossa

Energiateollisuus ry:n antaman ohjeistuksen mukaisesti Rauman Energia laskee kaukolämpöverkossaan kiinteistöjen lämmönjakokeskusten tuloveden lämpötilaa nykyisestä max. 115 celsiusasteesta 90 asteeseen tulevien vuosien aikana. Muutoksella tavoitellaan kaukolämpöverkon energiatehokkuuden parantamista vähentämällä lämpöhäviöitä ja nostamalla lämmöntuotannon tehokkuutta entistäkin paremmaksi. Samalla mahdollistuvat uudet lämmöntuotantomuodot, kuten hukkalämpöjen kerääminen.

Rauman Energia on vuoden 2022 alusta lähtien toteuttanut kaikki kaukolämpöhankkeet huomioimalla uuden ohjeistuksen 90 asteen lämpötilasta. Kaukolämmön tuloveden lasku uuteen mitoituslämpötilaan mahdollistuu kuitenkin vasta, kun jokaisen Rauman Energian kaukolämpöverkon piirissä olevan n. 1600 kiinteistön lämmitykseen riittää uuden mitoituslämpötilan mukainen vesi. Tämä toteutuu, kun suurin osa kiinteistöjen kaukolämpölaitteista tukee matalalämpöä.

Kiinteistöjen kaukolämpölaitteistojen uusiminen enintään 90 celciusasteiseen tuloveteen soveltuviksi perustuu kiinteistönomistajien vapaaehtoisuuteen ja ikääntyvien laitteistojen uusimiseen niiden tekninen käyttöikä huomioiden. Uusimisella saavutetaan kiinteistöissä energiansäästöä erityisesti silloin, kun olemassa olevat laitteet ovat kuluneita ja niiden toimintakyky on heikentynyt. Uudet laitteet ovat uusimisen yhteydessä liitettävissä myös Rauman Energian Lungi-palveluun, jonka avulla kaukolämmöstä tulee entistäkin huolettomampi lämmitysmuoto.

Nykyisten kaukolämpölaitteiden uusiminen kiinteistöissä

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA tuki matalalämpöön siirtymistä ja vanhojen kaukolämpölaitteiden uusimista vuosina 2022 ja 2023. Avustusten jako päättyi loppuvuonna 2023 määrärahojen loputtua. Avustus ei jatku enää vuodelle 2024. Jo myönnetyt avustukset tulee hakea maksuun töiden valmistumisen jälkeen, mutta kuitenkin viimeistään 31.10.2024 mennessä.

Rauman Energia edistää matalalämpöiseen kaukolämpöön siirtymistä uusimalla asiakkaidensa kaukolämpölaitteita kustannustehokkaasti avaimet käteen -periaatteella. Jos nykyisen lämmönjakokeskuksen toiminta epäilyttää ja koet, että laitteiden uusiminen alkaa olla ajankohtaista, voit jättää meille alla yhteydenottopyynnön.

Ajankohtaista: Kaukolämpö

Rauman Biovoima toimittaa puuperäisillä polttoaineilla tuotettua prosessihöyryä, kaukolämpöä ja sähköä UPM:n paperitehtaalle ja Rauman Energialle. Voimalaitos tuottaa lähes kaiken raumalaisten tarvitsemasta kaukolämmöstä.

Yksi näkyvimmistä työmaista alkaa toukokuun alkupuolella, kun Rauman kaupungin vesihuoltosaneerauksen yhteydessä rakennetaan uutta kaukolämmön runkoverkkoa Luoteisväylän ja Kappelinluhdankadun varrella.

Tervetuloa Rauman Energian taloyhtiöpäättäjille suunnattuun pizzailtaan, josta saatte ratkaisuja taloyhtiönne toimivaan tulevaisuuteen.

Määrärahojen loppumisen vuoksi ARA:lta on ilmoitettu, ettei uusia hakemuksia enää oteta vastaan.

Kiinteistönomistajille on tarjolla tukimuotoja, joilla he voivat olla mukana energiatalkoissa ja luoda samalla sekä puhtaampaa huomista että taloudellista säästöä.

Rauman Energia vaihtaa kaukolämmön mittareita syksyn ja tulevan talven aikana koko kaukolämpöverkon alueella.

Kairakatu 4:ssä työskennellään joka päivä toimivan raumalaisten arjen eteen. Koostimme tähän juttuun esimerkkejä, miten Rauman Energia näkyy raumalaisten elämässä.

Rauman kaukolämpö on Suomen halvimpia ja vertailussa myös muihin lämmitysjärjestelmiin kaukolämpö on säilyttänyt johtavan markkina-asemansa.