Verkkoyhtiö vastaa asiakkaiden tarpeisiin

Taru Arponen, Rauman Energia

Vuoden aikana on tapahtunut paljon verkkoyhtiön näkökulmasta. Sähkönsiirto on laskenut asiakkaiden energiansäästötoimien ansiosta ja tuotantoa on lisätty verkkoon ennätysmäärät aiempiin vuosiin verrattuna. Samalla kiinnostus energia-asioita kohtaan on suurempaa kuin ehkä koskaan ennen. Näin ollen meillä on otollinen hetki luoda asiakkaillemme lisäarvoa tarjoamalla uusia, heidän tarpeisiinsa sopivia ratkaisuja ja rakentaa samalla yhdessä yhä toimivampaa arkea.

Hyvänä esimerkkinä tästä toimii tammikuun alusta alkaen tullut mahdollisuus energiayhteisöistä. Tartuimme asiaan heti ja teimme tämän mahdolliseksi verkkoalueemme asiakkaille. Aiemmin taloyhtiöiden asukkaat eivät suoraan hyötyneet aurinkosähkön myynnistä, vaan tuotot hyödynnettiin kiinteistösähkössä. Nyt energiayhteisöjen myötä siitä hyötyvät myös asukkaat pienemmän sähkölaskun muodossa.

Sähkölaskua olemme olleet pienentämässä muutenkin alentamalla verkkopalvelumaksuja sähkön siirron osalta sekä viime että tänä talvena. Hintojen alennuksen taustalla on kantaverkkoyhtiön Fingridin ilmoitus kantaverkkomaksujen perimättä jättämisestä tänäkin vuonna ja haluamme siirtää koko hyödyn asiakkaidemme hyväksi. Verkkopalvelumaksuista puheen ollen haluan myös muistuttaa, että asiakkaiden kannattaa myös tarkastella omaa siirtotuotettaan edullisimman vaihtoehdon löytämiseksi.

Kiinnostus energia-asioita kohtaan näkyy myös energiankulutuksen seurannan käytössä. Tuoreimmassa Toimii.-lehdessä onkin juttua uudistetusta raportointipalvelusta, joka vastaa entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin.

Lisäksi uuden sukupolven mittalaitteita alettiin toimittaa verkkoyhtiöille vuoden alusta. Mittalaitteelta pystytään aktivoimaan asiakkaalle HAN-rajapinta, joka tarjoaa asiakkaalle lähes reaaliaikaista tietoa energiankäytöstä. Rajapinta mahdollistaa esimerkiksi sähköauton latauksen optimoinnin ilman liittymäkoon suurentamista.

Päivittäinen yhteistyö asiakkaiden kanssa antaa meille parhaat eväät kehittää toimintaamme ja palveluitamme jatkuvasti.

Taru Arponen
palvelupäällikkö

#Toimii.

Ajankohtaista

Rauman Energia Sähköverkon Aittakarin puistomuuntamo sai toukokuussa aivan uuden ilmeen, kun seinät putsattiin ja niihin maalattiin Taivaan juuret -niminen seinämaalaus.

Yksi näkyvimmistä työmaista alkaa toukokuun alkupuolella, kun Rauman kaupungin vesihuoltosaneerauksen yhteydessä rakennetaan uutta kaukolämmön runkoverkkoa Luoteisväylän ja Kappelinluhdankadun varrella.

Rauman Energia Sähköverkko on julkaissut sähkäverkon kehittämissuunnitelman. Se on yleisön nähtävillä ja kommentoitavissa 16. kesäkuuta asti.

Sähköverkon saneerausta tehdään kesän aikana useissa paikoissa keskustan tuntumassa, mikä vaikuttaa liikennejärjestelyihin.

Rauman Energia -konsernin vuosi 2023 sujui monilta osin yli ennakko-odotusten.

Rauman Energia Sähköverkko tiedottaa, että työt rikkoutuneen sähkökaapelin alueella alkavat viikon 12 aikana.

Tervetuloa Rauman Energian taloyhtiöpäättäjille suunnattuun pizzailtaan, josta saatte ratkaisuja taloyhtiönne toimivaan tulevaisuuteen.

Satu Saarinen tuo Rauman hyviä puolia esiin aktiivisesti omissa verkostoissaan.