REO x Asunto Oy Rauman Hiihtäjäntie 11: Yhteisöllistä aurinkoenergian tuottoa ja käyttöä

Rauman Energian Sähköverkko Oy:n palvelupäällikkö Taru Arponen ja Asunto Oy Rauman Hiihtäjäntie 11 taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Elina Siivonen.

Taustaa

Rauman Kourujärvellä sijaitseva Asunto Oy Rauman Hiihtäjäntie 11 asennutti kesällä 2023 katoilleen aurinkopaneelit. Vuonna 1990 valmistunut 12 huoneiston rivitaloyhtiö halusi parantaa omaa energiatehokkuuttaan. Aurinkopaneelien hankinta lähti aktiivisen osakkaan aloitteesta ja hiljalleen asiasta innostuneiden joukko kasvoi.

– Aloimme talvella 2022–2023 selvittää oman energiantuotannon mahdollisuutta taloyhtiössämme. Asia puhututti meitä myös sen takia, että yhtiömme huoneistot ovat sähkölämmitteisiä. Muutaman kuukauden sulattelun jälkeen osakkaiden keskuudessa heräsi riittävä kiinnostus ja lopulta päätimme yhteensä 60 aurinkopaneelin asentamisesta rakennustemme katoille sopivan kumppanin avulla, taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Elina Siivonen kertoo.

Kuinka voimme olla avuksi?

Ennen vuotta 2023 raumalaiset taloyhtiöt ovat voineet hyödyntää aurinkovoimaa pelkästään kiinteistönsähkön, kuten yhteisten tilojen, teknisten laitteiden ja valaistuksen, tarpeeseen. Vuoden 2023 alusta lähtien mahdollistui energiayhteisöiden perustaminen. Energiayhteisössä taloyhtiön osakkaat muodostavat yhteenliittymän, jonka kautta he voivat hyödyntää yhteistä sähköntuotantoa myös osakkaiden oman huoneiston kulutukseen.

Aurinkopaneelien asentamisen yhteydessä Hiihtäjäntien taloyhtiössä alettiin pohtia tapoja, joilla omasta aurinkovoimasta saataisiin paras mahdollinen hyöty irti. Aurinkosähkö on edukseen erityisesti silloin, kun omaa tuotantoa saadaan mahdollisimman tehokkaasti ohjattua omaan kulutukseen. Siivonen lähti selvittämään asiaa yhdessä useamman muun aktiivisen osakkaan kanssa.

– Tutkimme asiaa netissä ja löysimme Rauman Energian sivuilta tietoa energiayhteisöistä. Olimme yhteydessä sähköverkon asiantuntijoihin ja selvisi, että Raumalla ei yksikään taloyhtiö ollut vielä perustanut energiayhteisöä. Totesimme kuitenkin heti, että energiayhteisön kautta saisimme hyödynnettyä tuottamamme sähkön parhaiten.

Rauman Energian ratkaisu

Rauman Energian Sähköverkko Oy:n palvelupäällikkö Taru Arponen käy työssään päivittäin keskusteluja asiakkaiden kanssa muun muassa sähköliittymiin ja sähkön mittaukseen liittyvissä asioissa. Hän sai Rauman ensimmäisen energiayhteisön luomisen työpöydälleen.

– Energiayhteisön voivat perustaa esimerkiksi taloyhtiön osakkaat enemmistöpäätöksellä. Omaa energiantuotantoa saadaan hyödynnettyä monipuolisemmin, kun kiinteistö ei pysty hyödyntämään kaikkea tuotettua sähköä. Energiayhteisöissä kiinteistön ylijäämäosuus jaetaan ja hyvitetään yhteisön jäsenten sähkönkäytöstä päätettyjen osuuksien suhteessa. Asiakkaalle iso etu on myös se, että energiayhteisö on maksuton palvelu, Arponen kertoo.

Siivonen on erityisen tyytyväinen siihen, että paikallisesta energiayhtiöstä hän sai luotettavaa ja puolueetonta neuvontaa uuteen asiaan liittyen.

– Saimme Rauman Energialta hyviä vinkkejä energiayhteisön perustamiseen. Päätimme esimerkiksi siitä, että myymme hyvityslaskennan jälkeisen ylijäämäsähkön pelkästään taloyhtiön yhteisen kiinteistömittauksen käyttöpaikalta. Näin meidän kaikkien osakkaiden ei tarvinnut tehdä omaa ostosopimusta sähkönmyyjämme kanssa. Tämä helpotti hallinnollisen työn määrää.

Energiayhteisön perustaminen aurinkopaneelien hankinnan yhteydessä on helppoa. Palvelupäällikkönä Taru Arponen haluaa katsoa asioita aina asiakkaiden näkökulmasta.

– Olemme pyrkineet tekemään asiasta asiakkaalle vaivatonta. Nettisivuillamme asiakas voi täyttää lomakkeen, johon lisätään taloyhtiön ja yhteyshenkilön tiedot sekä ilmoitetaan energiayhteisöön osallistuvat sähkönkäyttöpaikat. Neuvomme ja opastamme asiakkaitamme mielellämme yhteisön perustamisessa. Näemme tämän asian tärkeänä, koska samalla edistämme puhdasta ja hajautettua energiantuotantoa.

Ensimmäisen kesän kokemusten jälkeen taloyhtiönsä hallituksen puheenjohtajana toimiva Siivonen suosittelee muita taloyhtiöitä käymään keskustelua omien aurinkopaneelien hankinnasta ja energianyhteisön luomisesta.

– Seuraamme omaa energiantuotantoa ahkerasti ja olemme olleet tyytyväisiä. Tuntuu siltä, että teimme yhdessä hyvän päätöksen. Energiayhteisön avulla saamme hyödynnettyä tuotetun aurinkoenergian mahdollisimman hyvin kiinteistön ja sen asukkaiden omaan käyttöön. Kyllä tämä on ehdottomasti asia, joka kannattaa jokaisessa taloyhtiössä selvittää ja laittaa rohkeasti myös toimeksi.

TIETOA ENERGIAYHTEISÖISTÄ

  • Energiayhteisöt ovat eri toimijoiden yhteenliittymiä, jotka voivat hyödyntää yhteistä sähköntuotantoa.
  • Taloyhtiön osakkaat voivat hyödyntää omaa sähköntuotantoa monipuolisemmin perustamalla energiayhteisön.
  • Energiayhteisön avulla itse tuotettua sähköä hyödynnetään sekä kiinteistön että huoneistojen asukkaiden omaan käyttöön.
  • Energiayhteisön perustaminen on maksutonta.
  • Hyvityslaskennan jälkeen myyntiin jäävä ylijäämäsähkö voidaan siirtää joko kiinteistön yhteiselle käyttöpaikalle tai kaikille yhteisön jäsenille sovituin prosenttiosuuksin.
  • Ylijäämäsähkön ostaa sähköyhtiö, jonka kanssa taloyhtiö tai kukin osakas erikseen on sopinut myynnistä.

Kiinnostuitko?
Lue lisää ja ole meihin yhteydessä: raumanenergia.fi/sahkoverkko/energiayhteisot

Ajankohtaista

Rauman Biovoima toimittaa puuperäisillä polttoaineilla tuotettua prosessihöyryä, kaukolämpöä ja sähköä UPM:n paperitehtaalle ja Rauman Energialle. Voimalaitos tuottaa lähes kaiken raumalaisten tarvitsemasta kaukolämmöstä.

Rauman Energia Sähköverkko investoi tänäkin kesänä merkittävästi sähköverkkoon, josta valtaosa on jo säävarmaa verkkoa. Myös kaukolämmön osalta tehdään investointeja, jotta toimitusvarmuus paranee ja Rauman suosituin lämmitysmuoto tulee yhä useamman saataville.

Maija Männistö tuo Raumaa positiivisesti valtakunnan kartalle. Hän on erinomainen esimerkki siitä, miten omasta mielenkiinnon kohteesta voi rakentaa itselleen uuden ammatin.

Nea Suominen tekee Rauman Energian back office -tiimissä tärkeää työtä, jolla varmistetaan esimerkiksi laskutuksen toimivuus. Lisäksi Nea tapaa ajoittain asiakkaita Kairakadun asiakaspalvelupisteellä.

Kiinnostus energia-alaa kohtaan on kasvanut vuosi vuodelta. Se antaa meille hyvät mahdollisuudet kehittää palveluja asiakkaidemme tarpeiden mukaan ja olla mahdollistamassa vihreää siirtymää.

Asiakaspalvelupiste Kairakadulla palvelee heinäkuussa vain ajanvarauksella. Puhelinasiakaspalvelu palvelee kesä-heinäkuussa arkisin kello 8-16.

Liiketoimintakauppa vahvistaa Lounean jo ennestään vahvaa asemaa valokuitumarkkinassa ja tuo kotimaisen Lounean palvelut saataville tuhansille omakoti- ja taloyhtiöasunnoille Rauman alueella.

Rauman Energia Sähköverkon Aittakarin puistomuuntamo sai toukokuussa aivan uuden ilmeen, kun seinät putsattiin ja niihin maalattiin Taivaan juuret -niminen seinämaalaus.