Rauman Energia -konsernin viime vuosi oli taloudellisesti haastava

Rauman Energia -konsernin liikevaihto kasvoi viime vuonna kuusi prosenttia 34,9 miljoonaan euroon, mutta liikevoitto laski 33 prosenttia 4,9 miljoonaan euroon ja tilikauden tulos oli 12,9 miljoonaa euroa tappiollinen.

Tulosta heikensi ennen kaikkea Fennovoiman ydinvoimahankkeen keskeytyminen ja siihen tehdyn investoinnin alaskirjaus. Lisäksi tulosta heikensi merkittävästi Rauman Biovoiman tuotannon keskeytyminen tammikuussa Metsäteollisuuden ja Paperiliiton työehtosopimusneuvottelujen työtaistelutoimista johtuen.

Rauman Energian vuosi oli kuitenkin tuloksellisesti tyydyttävä. Fennovoiman alaskirjattu investointi on maksettu 15 vuoden aikana tulorahoituksella eikä sillä ollut viime vuoteen kassavaikutusta. Sähköntuotanto paikkasi osin kaukolämmön ja sähkönsiirron tavallista heikompia tuloksia.

Rauman Energia investoi vuoden aikana sähkö- ja kaukolämpöverkkoihin 5,5 miljoonaa euroa. Sähköverkossa jatkettiin säävarman verkon rakentamista ja kaukolämmössä investoinnit painottuivat uusien liittymien rakentamiseen. Jo 98 prosenttia Rauman Energia Sähköverkon asiakkaista on säävarman sähköverkon piirissä ja sähkön siirron hinta on pystytty pitämään vuoden 2014 tasolla. Rauman Energia Sähköverkon hinnoittelu sijoittuu valtakunnallisessa vertailussa edullisimpaan neljännekseen.

Kaukolämmön hintaa jouduttiin nostamaan keväällä Rauman Biovoiman tuotannon keskeytymisen takia ja tällä kompensoitiin osa aiheutuneesta kustannusnoususta. Myöhemmin Ukrainan sota aiheutti polttoainekustannusten merkittävän nousun, minkä takia kaukolämmön hintaan jouduttiin tekemään toinen korotus vuodenvaihteesta alkaen. Korotusten jälkeenkin Rauman Energian kaukolämpö on edelleen halvimpien kaupunkien joukossa.

Tuotantoinvestoinneissa Rauman Energia on keskittynyt päästöttömän energian tuotantoon sijoittamalla tuulivoimaan EPV Energia Oy:n kautta. Närpiöön rakennettavan Norrskogenin tuulivoimapuiston rakentaminen eteni suunnitellusti ja valmistui vuoden 2023 alussa.

Rauman Energian osakkuusyhtiö Omavoimalle viime vuosi oli niin ikään haasteellinen. Omavoima ei siirtänyt kasvaneita hankintariskejä täysimääräisinä asiakashintoihin ja energiakriisi näkyy tuloksessa merkittävästi. Alustavien talouslukujen mukaan Omavoiman tulos on lähes kolme miljoonaa euroa tappiollinen.

Ajankohtaista

Rauman Energia -konsernin vuosi 2023 sujui monilta osin yli ennakko-odotusten.

Rauman Energia Sähköverkko tiedottaa, että työt rikkoutuneen sähkökaapelin alueella alkavat viikon 12 aikana.

Tervetuloa Rauman Energian taloyhtiöpäättäjille suunnattuun pizzailtaan, josta saatte ratkaisuja taloyhtiönne toimivaan tulevaisuuteen.

Satu Saarinen tuo Rauman hyviä puolia esiin aktiivisesti omissa verkostoissaan.

Talouspäällikkö Taina Lehtihalme on työskennellyt Rauman Energialla lähes 30 vuotta monenlaisissa taloushallinnon tehtävissä. Talouspäällikkönä hän huolehtii myös henkilöstöhallinnosta, mikä tuo mieleistä vaihtelua työpäiviin.

Listasimme Rauman Energian palveluja, joiden avulla taloyhtiöissä voidaan varmistaa yhä parempi asumismukavuus ja energiatehokkuus.

"Tuntihintojen vaihtelu on tullut sähkömarkkinoille jäädäkseen", kirjoittaa Omavoiman riskienhallintapäällikkö Marko Kuittinen.

"Lungi-palvelu mahdollistaa minulle sen, että tiedän isännöimieni kohteiden lämmityksen olevan jatkuvassa valvonnassa ja pystyn itsekin tarvittaessa tekemään etänä pieniä säätöjä lämmitykseen", Janne Kuusisto sanoo.