Rauman Energian vuosi 2022 oli poikkeuksellinen

Poikkeuksellinen energiavuosi, energiansäästötalkoot ja edellisvuotta alhaisempi lämpötila näkyvät selvästi Rauman Energian viime vuoden tilastoissa. Kaukolämmön myynti laski reilut viisi prosenttia ja sähkön siirron määrä oli reilut neljä prosenttia edellisvuotta vähemmän. Myös Rauman Energian sähköntuotannon määrä laski johtuen lähinnä Rauman Biovoiman normaalia pienemmästä tuotannosta.

91 prosentilla sähköverkon asiakkaista ei lainkaan vikoja

Rauman Energia Sähköverkko jatkoi investointeja säävarmaan sähköverkkoon ja kaapelointiaste nousi jo 90 prosenttiin. Uutta kaapelia asennettiin 35 kilometriä ja samalla purettiin vanhoja ilmajohtoja 28 kilometriä. Säävarman sähköverkon piirissä on jo 98 prosenttia asiakkaista, mikä näkyy erittäin alhaisina vikamäärinä.

-Asiakkaan keskimääräinen keskeytysaika oli viime vuonna alle viisi minuuttia per asiakas ja 91 prosentilla asiakkaista ei ollut yhtään keskeytystä, Rauman Energia Sähköverkko Oy:n verkkojohtaja Marko Silokoski iloitsee.

Sähköverkon osalta erikoinen energiavuosi näkyi varautumisena mahdolliseen sähköpulaan sekä määräaikaisena verkkopalvelumaksujen alentamisena raumalaisten auttamiseksi energiakriisistä selviytymiseen.

Kaukolämmössä ennätysvilkasta

Kaukolämpöverkkoa rakennettiin lisää noin viisi kilometriä ja uusien kaukolämpöliittymien kysyntä oli ennätystasolla. Uusia liittymiä rakennettiin vuoden aikana 79 kappaletta. Kysyntää ovat vauhdittaneet saatavilla olevat energiatuet.

Kaukolämmön loppuvuotta värittivät uudet palvelut. Loppukesästä ensimmäinen taloyhtiö otti käyttöön Rauman Energian kiinteistökohtaisen jäähdytyksen. Kohteessa viilennyksestä huolehtii lämpöpumppu, jonka tuottama lauhdelämpö ohjataan kaukolämpöverkkoon.

Toisena uutena palveluna lanseerattiin BioTakuu, jonka avulla yritykset ja taloyhtiöt voivat varmistaa, että kiinteistössä käytetty lämpö on tuotettu 100-prosenttisesti uusiutuvilla energialähteillä.

Aurinkovoimaloita huomattava määrä

Kasvanut kiinnostus aurinkosähköä kohtaan näkyi viime vuonna myös Raumalla. Sähköverkkoon liitettiin uusia aurinkovoimaloita 156 kappaletta, mikä lähes kaksinkertaisti alueella olevien aurinkovoimaloiden määrän. Sähköverkkoon liitetyn aurinkovoiman kokonaisteho on jo 3,7 MW, joka vastaa 20 prosenttia koko Rauman Energian verkkoalueen sähkönkulutuksesta aurinkoisena kesäpäivänä.

Sähköautojen latauspisteiden osalta vuosi oli rauhallisempi. Rauman Energia ei rakentanut viime vuonna uusia julkisia latauspisteitä. Rauman Energian latauspisteissä tehtiin viime vuoden aikana noin 3700 latausta, mikä on suunnilleen saman verran kuin edellisvuonna.

Valokuituverkko laajeni viime vuonna uusille alueille ja mahdollisti yhä useamman raumalaisen pääsyn Sukkela-nettiyhteyden käyttäjäksi. Valokuituverkkoa rakennettiin lähinnä sähköverkon ja kaukolämmön yhteiskaivannoissa.

Ajankohtaista

Rauman Energia Oy laajentaa Sukkela-valokuitunsa saatavuutta Haapasaaressa Otanmaantien ja Sokertopantien alueilla kesän 2023 aikana.

Päivityksessä mittarit ohjelmoidaan toimittamaan tuntisarjan sijasta 15 minuutin mittaussarjaa.

Rauman Energia -konsernin liikevaihto kasvoi viime vuonna kuusi prosenttia 34,9 miljoonaan euroon, mutta liikevoitto laski 33 prosenttia 4,9 miljoonaan euroon ja tilikauden tulos oli 12,9 miljoonaa euroa tappiollinen.

Rauman Energian kaukolämmön yritys- ja taloyhtiöasiakkaiden on nyt mahdollista hankkia käyttöönsä 100-prosenttisesti vihreää kaukolämpöä.

Viime kuukausina on käyty valtavasti keskustelua energia-alan murroksesta. Asiakkaan näkökulmasta katsottuna muutos on ollut vieläkin pidempikestoista ja suurempaa kuin mistä yleisesti puhutaan.

Kaukolämmön uudet palvelut ovat löytäneet hyvin tiensä raumalaisten asiakkaiden luokse.

Palvelupäällikkö Taru Arponen huolehtii, että uudet sähköliittymät tulevat kytketyksi ajallaan ja asiakkaat saavat vastauksia sähkökysymyksiin.

Poikkeuksellinen energiavuosi, energiansäästötalkoot ja edellisvuotta alhaisempi lämpötila näkyvät selvästi Rauman Energian viime vuoden tilastoissa.