Rauman Energian vuosi 2022 oli poikkeuksellinen

Poikkeuksellinen energiavuosi, energiansäästötalkoot ja edellisvuotta alhaisempi lämpötila näkyvät selvästi Rauman Energian viime vuoden tilastoissa. Kaukolämmön myynti laski reilut viisi prosenttia ja sähkön siirron määrä oli reilut neljä prosenttia edellisvuotta vähemmän. Myös Rauman Energian sähköntuotannon määrä laski johtuen lähinnä Rauman Biovoiman normaalia pienemmästä tuotannosta.

91 prosentilla sähköverkon asiakkaista ei lainkaan vikoja

Rauman Energia Sähköverkko jatkoi investointeja säävarmaan sähköverkkoon ja kaapelointiaste nousi jo 90 prosenttiin. Uutta kaapelia asennettiin 35 kilometriä ja samalla purettiin vanhoja ilmajohtoja 28 kilometriä. Säävarman sähköverkon piirissä on jo 98 prosenttia asiakkaista, mikä näkyy erittäin alhaisina vikamäärinä.

-Asiakkaan keskimääräinen keskeytysaika oli viime vuonna alle viisi minuuttia per asiakas ja 91 prosentilla asiakkaista ei ollut yhtään keskeytystä, Rauman Energia Sähköverkko Oy:n verkkojohtaja Marko Silokoski iloitsee.

Sähköverkon osalta erikoinen energiavuosi näkyi varautumisena mahdolliseen sähköpulaan sekä määräaikaisena verkkopalvelumaksujen alentamisena raumalaisten auttamiseksi energiakriisistä selviytymiseen.

Kaukolämmössä ennätysvilkasta

Kaukolämpöverkkoa rakennettiin lisää noin viisi kilometriä ja uusien kaukolämpöliittymien kysyntä oli ennätystasolla. Uusia liittymiä rakennettiin vuoden aikana 79 kappaletta. Kysyntää ovat vauhdittaneet saatavilla olevat energiatuet.

Kaukolämmön loppuvuotta värittivät uudet palvelut. Loppukesästä ensimmäinen taloyhtiö otti käyttöön Rauman Energian kiinteistökohtaisen jäähdytyksen. Kohteessa viilennyksestä huolehtii lämpöpumppu, jonka tuottama lauhdelämpö ohjataan kaukolämpöverkkoon.

Toisena uutena palveluna lanseerattiin BioTakuu, jonka avulla yritykset ja taloyhtiöt voivat varmistaa, että kiinteistössä käytetty lämpö on tuotettu 100-prosenttisesti uusiutuvilla energialähteillä.

Aurinkovoimaloita huomattava määrä

Kasvanut kiinnostus aurinkosähköä kohtaan näkyi viime vuonna myös Raumalla. Sähköverkkoon liitettiin uusia aurinkovoimaloita 156 kappaletta, mikä lähes kaksinkertaisti alueella olevien aurinkovoimaloiden määrän. Sähköverkkoon liitetyn aurinkovoiman kokonaisteho on jo 3,7 MW, joka vastaa 20 prosenttia koko Rauman Energian verkkoalueen sähkönkulutuksesta aurinkoisena kesäpäivänä.

Sähköautojen latauspisteiden osalta vuosi oli rauhallisempi. Rauman Energia ei rakentanut viime vuonna uusia julkisia latauspisteitä. Rauman Energian latauspisteissä tehtiin viime vuoden aikana noin 3700 latausta, mikä on suunnilleen saman verran kuin edellisvuonna.

Valokuituverkko laajeni viime vuonna uusille alueille ja mahdollisti yhä useamman raumalaisen pääsyn Sukkela-nettiyhteyden käyttäjäksi. Valokuituverkkoa rakennettiin lähinnä sähköverkon ja kaukolämmön yhteiskaivannoissa.

Ajankohtaista

Rauman Energia -konsernin vuosi 2023 sujui monilta osin yli ennakko-odotusten.

Rauman Energia Sähköverkko tiedottaa, että työt rikkoutuneen sähkökaapelin alueella alkavat viikon 12 aikana.

Tervetuloa Rauman Energian taloyhtiöpäättäjille suunnattuun pizzailtaan, josta saatte ratkaisuja taloyhtiönne toimivaan tulevaisuuteen.

Satu Saarinen tuo Rauman hyviä puolia esiin aktiivisesti omissa verkostoissaan.

Talouspäällikkö Taina Lehtihalme on työskennellyt Rauman Energialla lähes 30 vuotta monenlaisissa taloushallinnon tehtävissä. Talouspäällikkönä hän huolehtii myös henkilöstöhallinnosta, mikä tuo mieleistä vaihtelua työpäiviin.

Listasimme Rauman Energian palveluja, joiden avulla taloyhtiöissä voidaan varmistaa yhä parempi asumismukavuus ja energiatehokkuus.

"Tuntihintojen vaihtelu on tullut sähkömarkkinoille jäädäkseen", kirjoittaa Omavoiman riskienhallintapäällikkö Marko Kuittinen.

"Lungi-palvelu mahdollistaa minulle sen, että tiedän isännöimieni kohteiden lämmityksen olevan jatkuvassa valvonnassa ja pystyn itsekin tarvittaessa tekemään etänä pieniä säätöjä lämmitykseen", Janne Kuusisto sanoo.