Tietoisku: Raumalainen kaukolämpö on ympäristöystävällinen valinta

Rauman Energian kaukolämpö on ympäristöyställinen lämmitysmuoto tuotantomuotonsa ansiosta, sillä se tuotetaan Rauman Biovoimassa, Rauman Energian ja Pohjolan Voiman omistamassa yhteistuotantolaitoksessa, jossa valtaosa energiasta tuotetaan biopolttoaineilla. Pääpolttoaineita ovat puun kuori ja puhdas kierrätyspuu, lisäksi Rauman Biovoimassa käytetään metsätähteitä ja kierrätyapolttoaineita.

Yhteistuotantovoimalaitos tarkoittaa, että siellä tuotetaan samanaikaisesti lämmön lisäksi sähköä. Yhteistuotannolla päästään erillistuotantoa korkeampaan hyötysuhteeseen eli tuotannossa tarvittavat polttoaineet saadaan käytettyä tehokkaammin hyödyksi. Kuvasimme alle, mitä yhteistuotantolaitoksessa käytännössä tapahtuu.

Rauman Biovoima
Rauman Biovoimassa tuotetaan raumalaista kaukolämpöä. (Kuva: Hannu Vallas)

Näin syntyy paikallista vihreää lämpöä ja sähköä:

  1. Rauman Biovoiman pääpolttoaineita ovat puun kuori, hakkuutähteet ja kierrätyspolttoaineet.

  2. Kuori ja bioliete kuivataan paperi- ja sellutehtaan hukkalämmöllä ja kierrätyspolttoaineet murskataan ennen polttoa.

  3. Polttoaineet palavat kattilassa energiaksi. Syntyvät savukaasut puhdistetaan huolellisesti.

  4. Kattilassa höyrystetty vesi pyörittää voimalaitoksen turbiinia.

  5. Turbiinissa tuotetaan sekä kaukolämpöä että höyryä. Turbiinin akselin perässä pyörivä generaattori tuottaa sähköä.

  6. Rauman Biovoima tuottaa ympäristöystävällisesti lähes kaiken Rauman kaukolämmön. Lisäksi tuotannossa syntyy prosessihöyryä paperitehtaalle ja sähköä.

Rauman Energia, etävalvonta, kaukolämpö
Digitaalisuus on tullu kaukolämpöön. Rauman Energia voi etävalvoa kohteita ja varmistaa, että kaukolämpöjärjestelmä toimii energiatehokkaasti. (Kuva: Lauri Tuomola)

Voiko kaukolämpö uudistua?

Kyllä, vaikka kyseessä on lähes 200 vuotta keksintö ja Raumallakin kaukolämmöstä on saatu nauttia jo 70-luvulta lähtien. 2020-luvulla kaukolämpö on historiansa suurimmassa muutoksessa. Teknologian huima kehitys ja taistelu ilmastonmuutosta vastaan luovat uusia vaatimuksia myös perinteiselle kaukolämpöjärjestelmälle, jolla on merkittävä rooli matkalla kohti puhtaampaa ja energiatehokkaampaa tulevaisuutta.

Kaukolämpöverkko mahdollistaa useiden eri energialähteiden hyödyntämisen lämmityksessä ja älykkäiden, asiakkaita ja kumppaneita yhdistävien ratkaisujen avulla kaukolämpö mahdollistaa luotettavat ja vaivattomat olosuhdepalvelut.

Kaukolämpöverkossa virtaavan veden lämpötilan laskeminen on yksi iso ja konkreettinen askel kohti seuraavan sukupolven puhdasta ja älykästä kaukolämpöjärjestelmää. Muutos mahdollistaa hukkalämpöjen, lämpöpumppujen ja uusien tuotantomuotojen hyödyntämisen suuressa mittakaavassa, samalla järjestelmän energiatehokkuus paranee ja lämpöhäviöt pienenevät.

  • Tutustu Lungi-palvelukokonaisuuteen tästä
Eetu Järvenpää, Rauman Energia
Kaukolämmön rakennuttamispäällikkö Eetu Järvenpää.

Ajankohtaista

Rakennuttamispäällikkö Eetu Järvenpään työnkuva on monipuolinen, kun hän työskentelee kaukolämpöliittymien ja niihin liittyvien työvaiheiden parissa. Kotona odottaa työpäivien jälkeen 1- ja 2-vuotiaat lapset.

Raum Rome Paris -logo tulee vastaan tasaiseen tahtiin erilaisissa yhteyksissä luoden myönteistä Rauma-kuvaa.

Rauman Energian Lungi-palvelukokonaisuus on käytössä useissa raumalaisissa kodeissa ja taloyhtiöissä. Myös yhä useampi yritys on päättänyt ottaa Lungisti palvelulla, joka tuo säästöjen lisäksi helppoutta, mukavuutta ja mielenrauhaa.

"Sähkönsiirto on laskenut asiakkaiden energiansäästötoimien ansiosta ja tuotantoa on lisätty verkkoon ennätysmäärät aiempiin vuosiin verrattuna. Samalla kiinnostus energia-asioita kohtaan on suurempaa kuin ehkä koskaan ennen."

Koostimme artikkeliin tietoa, mitä uuden Online-palvelun käyttöönotto tarkoittaa Rauman Energian asiakkaille.

"Energiayhteisön voivat perustaa esimerkiksi taloyhtiön osakkaat enemmistöpäätöksellä. Omaa energiantuotantoa saadaan hyödynnettyä monipuolisemmin, kun kiinteistö ei pysty hyödyntämään kaikkea tuotettua sähköä."

"Rauman ravintolan kaukolämpötekniikka liitettiin Lungiin kiinteistön saneerauksen yhteydessä alkuvuonna 2020. Liittäminen kävi helposti, ja samalla muukin kiinteistötekniikka kytkettiin kyseiseen valvontatyökaluun."

ILO-rahasto yhdessä Rauman Energian kanssa tarjoaa veloituksettoman uimahallikäynnin ja pellehyppynäytöksiä Rauman uimahallissa sunnuntaina 19.11.2023.