Tietoisku: Raumalainen kaukolämpö on ympäristöystävällinen valinta

Rauman Energian kaukolämpö on ympäristöyställinen lämmitysmuoto tuotantomuotonsa ansiosta, sillä se tuotetaan Rauman Biovoimassa, Rauman Energian ja Pohjolan Voiman omistamassa yhteistuotantolaitoksessa, jossa valtaosa energiasta tuotetaan biopolttoaineilla. Pääpolttoaineita ovat puun kuori ja puhdas kierrätyspuu, lisäksi Rauman Biovoimassa käytetään metsätähteitä ja kierrätyapolttoaineita.

Yhteistuotantovoimalaitos tarkoittaa, että siellä tuotetaan samanaikaisesti lämmön lisäksi sähköä. Yhteistuotannolla päästään erillistuotantoa korkeampaan hyötysuhteeseen eli tuotannossa tarvittavat polttoaineet saadaan käytettyä tehokkaammin hyödyksi. Kuvasimme alle, mitä yhteistuotantolaitoksessa käytännössä tapahtuu.

Rauman Biovoima
Rauman Biovoimassa tuotetaan raumalaista kaukolämpöä. (Kuva: Hannu Vallas)

Näin syntyy paikallista vihreää lämpöä ja sähköä:

  1. Rauman Biovoiman pääpolttoaineita ovat puun kuori, hakkuutähteet ja kierrätyspolttoaineet.

  2. Kuori ja bioliete kuivataan paperi- ja sellutehtaan hukkalämmöllä ja kierrätyspolttoaineet murskataan ennen polttoa.

  3. Polttoaineet palavat kattilassa energiaksi. Syntyvät savukaasut puhdistetaan huolellisesti.

  4. Kattilassa höyrystetty vesi pyörittää voimalaitoksen turbiinia.

  5. Turbiinissa tuotetaan sekä kaukolämpöä että höyryä. Turbiinin akselin perässä pyörivä generaattori tuottaa sähköä.

  6. Rauman Biovoima tuottaa ympäristöystävällisesti lähes kaiken Rauman kaukolämmön. Lisäksi tuotannossa syntyy prosessihöyryä paperitehtaalle ja sähköä.

Rauman Energia, etävalvonta, kaukolämpö
Digitaalisuus on tullu kaukolämpöön. Rauman Energia voi etävalvoa kohteita ja varmistaa, että kaukolämpöjärjestelmä toimii energiatehokkaasti. (Kuva: Lauri Tuomola)

Voiko kaukolämpö uudistua?

Kyllä, vaikka kyseessä on lähes 200 vuotta keksintö ja Raumallakin kaukolämmöstä on saatu nauttia jo 70-luvulta lähtien. 2020-luvulla kaukolämpö on historiansa suurimmassa muutoksessa. Teknologian huima kehitys ja taistelu ilmastonmuutosta vastaan luovat uusia vaatimuksia myös perinteiselle kaukolämpöjärjestelmälle, jolla on merkittävä rooli matkalla kohti puhtaampaa ja energiatehokkaampaa tulevaisuutta.

Kaukolämpöverkko mahdollistaa useiden eri energialähteiden hyödyntämisen lämmityksessä ja älykkäiden, asiakkaita ja kumppaneita yhdistävien ratkaisujen avulla kaukolämpö mahdollistaa luotettavat ja vaivattomat olosuhdepalvelut.

Kaukolämpöverkossa virtaavan veden lämpötilan laskeminen on yksi iso ja konkreettinen askel kohti seuraavan sukupolven puhdasta ja älykästä kaukolämpöjärjestelmää. Muutos mahdollistaa hukkalämpöjen, lämpöpumppujen ja uusien tuotantomuotojen hyödyntämisen suuressa mittakaavassa, samalla järjestelmän energiatehokkuus paranee ja lämpöhäviöt pienenevät.

  • Tutustu Lungi-palvelukokonaisuuteen tästä
Eetu Järvenpää, Rauman Energia
Kaukolämmön rakennuttamispäällikkö Eetu Järvenpää.

Ajankohtaista

Rauman Energia Sähköverkon Aittakarin puistomuuntamo sai toukokuussa aivan uuden ilmeen, kun seinät putsattiin ja niihin maalattiin Taivaan juuret -niminen seinämaalaus.

Yksi näkyvimmistä työmaista alkaa toukokuun alkupuolella, kun Rauman kaupungin vesihuoltosaneerauksen yhteydessä rakennetaan uutta kaukolämmön runkoverkkoa Luoteisväylän ja Kappelinluhdankadun varrella.

Rauman Energia Sähköverkko on julkaissut sähkäverkon kehittämissuunnitelman. Se on yleisön nähtävillä ja kommentoitavissa 16. kesäkuuta asti.

Sähköverkon saneerausta tehdään kesän aikana useissa paikoissa keskustan tuntumassa, mikä vaikuttaa liikennejärjestelyihin.

Rauman Energia -konsernin vuosi 2023 sujui monilta osin yli ennakko-odotusten.

Rauman Energia Sähköverkko tiedottaa, että työt rikkoutuneen sähkökaapelin alueella alkavat viikon 12 aikana.

Tervetuloa Rauman Energian taloyhtiöpäättäjille suunnattuun pizzailtaan, josta saatte ratkaisuja taloyhtiönne toimivaan tulevaisuuteen.

Satu Saarinen tuo Rauman hyviä puolia esiin aktiivisesti omissa verkostoissaan.