Tietoisku: Raumalainen kaukolämpö on ympäristöystävällinen valinta

Rauman Energian kaukolämpö on ympäristöyställinen lämmitysmuoto tuotantomuotonsa ansiosta, sillä se tuotetaan Rauman Biovoimassa, Rauman Energian ja Pohjolan Voiman omistamassa yhteistuotantolaitoksessa, jossa valtaosa energiasta tuotetaan biopolttoaineilla. Pääpolttoaineita ovat puun kuori ja puhdas kierrätyspuu, lisäksi Rauman Biovoimassa käytetään metsätähteitä ja kierrätyapolttoaineita.

Yhteistuotantovoimalaitos tarkoittaa, että siellä tuotetaan samanaikaisesti lämmön lisäksi sähköä. Yhteistuotannolla päästään erillistuotantoa korkeampaan hyötysuhteeseen eli tuotannossa tarvittavat polttoaineet saadaan käytettyä tehokkaammin hyödyksi. Kuvasimme alle, mitä yhteistuotantolaitoksessa käytännössä tapahtuu.

Rauman Biovoima
Rauman Biovoimassa tuotetaan raumalaista kaukolämpöä. (Kuva: Hannu Vallas)

Näin syntyy paikallista vihreää lämpöä ja sähköä:

  1. Rauman Biovoiman pääpolttoaineita ovat puun kuori, hakkuutähteet ja kierrätyspolttoaineet.

  2. Kuori ja bioliete kuivataan paperi- ja sellutehtaan hukkalämmöllä ja kierrätyspolttoaineet murskataan ennen polttoa.

  3. Polttoaineet palavat kattilassa energiaksi. Syntyvät savukaasut puhdistetaan huolellisesti.

  4. Kattilassa höyrystetty vesi pyörittää voimalaitoksen turbiinia.

  5. Turbiinissa tuotetaan sekä kaukolämpöä että höyryä. Turbiinin akselin perässä pyörivä generaattori tuottaa sähköä.

  6. Rauman Biovoima tuottaa ympäristöystävällisesti lähes kaiken Rauman kaukolämmön. Lisäksi tuotannossa syntyy prosessihöyryä paperitehtaalle ja sähköä.

Rauman Energia, etävalvonta, kaukolämpö
Digitaalisuus on tullu kaukolämpöön. Rauman Energia voi etävalvoa kohteita ja varmistaa, että kaukolämpöjärjestelmä toimii energiatehokkaasti. (Kuva: Lauri Tuomola)

Voiko kaukolämpö uudistua?

Kyllä, vaikka kyseessä on lähes 200 vuotta keksintö ja Raumallakin kaukolämmöstä on saatu nauttia jo 70-luvulta lähtien. 2020-luvulla kaukolämpö on historiansa suurimmassa muutoksessa. Teknologian huima kehitys ja taistelu ilmastonmuutosta vastaan luovat uusia vaatimuksia myös perinteiselle kaukolämpöjärjestelmälle, jolla on merkittävä rooli matkalla kohti puhtaampaa ja energiatehokkaampaa tulevaisuutta.

Kaukolämpöverkko mahdollistaa useiden eri energialähteiden hyödyntämisen lämmityksessä ja älykkäiden, asiakkaita ja kumppaneita yhdistävien ratkaisujen avulla kaukolämpö mahdollistaa luotettavat ja vaivattomat olosuhdepalvelut.

Kaukolämpöverkossa virtaavan veden lämpötilan laskeminen on yksi iso ja konkreettinen askel kohti seuraavan sukupolven puhdasta ja älykästä kaukolämpöjärjestelmää. Muutos mahdollistaa hukkalämpöjen, lämpöpumppujen ja uusien tuotantomuotojen hyödyntämisen suuressa mittakaavassa, samalla järjestelmän energiatehokkuus paranee ja lämpöhäviöt pienenevät.

  • Tutustu Lungi-palvelukokonaisuuteen tästä
Eetu Järvenpää, Rauman Energia
Kaukolämmön rakennuttamispäällikkö Eetu Järvenpää.

Ajankohtaista

Päivityksessä mittarit ohjelmoidaan toimittamaan tuntisarjan sijasta 15 minuutin mittaussarjaa.

Rauman Energia -konsernin liikevaihto kasvoi viime vuonna kuusi prosenttia 34,9 miljoonaan euroon, mutta liikevoitto laski 33 prosenttia 4,9 miljoonaan euroon ja tilikauden tulos oli 12,9 miljoonaa euroa tappiollinen.

Rauman Energian kaukolämmön yritys- ja taloyhtiöasiakkaiden on nyt mahdollista hankkia käyttöönsä 100-prosenttisesti vihreää kaukolämpöä.

Viime kuukausina on käyty valtavasti keskustelua energia-alan murroksesta. Asiakkaan näkökulmasta katsottuna muutos on ollut vieläkin pidempikestoista ja suurempaa kuin mistä yleisesti puhutaan.

Kaukolämmön uudet palvelut ovat löytäneet hyvin tiensä raumalaisten asiakkaiden luokse.

Palvelupäällikkö Taru Arponen huolehtii, että uudet sähköliittymät tulevat kytketyksi ajallaan ja asiakkaat saavat vastauksia sähkökysymyksiin.

Poikkeuksellinen energiavuosi, energiansäästötalkoot ja edellisvuotta alhaisempi lämpötila näkyvät selvästi Rauman Energian viime vuoden tilastoissa.

Rauman Energia lanseeraa uuden BioTakuun, joka on suunnattu kaukolämmön yritys- ja taloyhtiöasiakkaille.