Paikallista vihreää lämpöä ja sähköä Rauman Biovoimasta

Timo Pitkänen, Rauman Biovoima
Rauman Biovoiman toimitusjohtaja Timo Pitkänen. (Kuva: Alina Korteniemi)

Rauman Energian paikalliseksi ja vihreäksi kehuttu kaukolämpö tuotetaan Rauman Biovoiman yhteistuotantovoimalaitoksessa, joka tuottaa lämmön lisäksi myös sähköä.

Uusiutuvat polttoaineet ja tarkka prosessien hallinta sekä savukaasujen nykyaikainen puhdistus takaavat Rauman Biovoiman vihreyden.

Kaikki materiaali on arvokasta. Rauman Biovoima muuntaa energiaksi teollisuuden sivutuotteita, biolietettä ja metsäteollisuuden puu- ja hakkuutähteitä.

Poltosta syntyvä tuhka hyödynnetään maanrakennusaineena.

– Tällä hetkellä hyödynnämme kaiken tuhkan itse Sampaanalan varastoalueen rakentamisessa, Rauman Biovoiman toimitusjohtaja Timo Pitkänen kertoo.

Myös luujauho palaa uunissa energiaksi

Noin 25 prosenttia käytettävästä polttoaineesta muodostuu paperi- ja sellutehtaan prosessien sivutuotteina syntyvästä purusta, puun kuoresta ja hakkeesta. Toiset noin 25 prosenttia polttoaineesta tulee lähialueiden sahoilta ja hakkuutyömailta purun ja risujen muodossa.

– Kaikki puu, mitä paperi- ja sellutehtaalle otetaan sisään, hyödynnetään. Viimeistään täällä energiantuotannossa, Pitkänen sanoo.

Loput polttoaineesta muodostuu muun muassa puhtaasta kierrätyspuusta sekä jätevedenpuhdistuksen kautta syntyvästä biolietteestä, joka kuivataan ennen polttoa. Puuperäisen aineksen ja biolietteen lisäksi polttoon päätyy myös jäteyhtiöiden lajittelemaa kierrätyspolttoainetta sekä lihaluujauhoa.

– Lihaluujauho on painesteriloitua ja kuivaa materiaalia, jolla on hyvä lämpöarvo. Naudan luujauhoa ei saa hyödyntää esimerkiksi lemmikkien ruoassa sen sisältämän BSE-riskin vuoksi, mutta meidän voimalan kautta se saadaan hyödynnettyä energiana, Pitkänen selvittää.

Täysin fossiilisiin polttoaineisiin Rauman Biovoima joutuu turvautumaan vain ongelmatilanteissa.

– Silloin käyttämämme energianlähde on yleensä turve, Pitkänen kertoo.

Raumalla kaukolämpö on edullista

Rauman Energian kaukolämmön kokonaistuotannosta noin 98 prosenttia tuotetaan Rauman Biovoimassa.

– Kymmeneen pakkasasteeseen saakka pystymme lämmittämään biovoimalla kaikki kaukolämmön piirissä olevat kiinteistöt. Vain kaikkein viileimmällä säällä otamme käyttöön lisälämmöntuotantolaitokset, Rauman Energian kaukolämpöjohtaja Jouni Kartano sanoo.

Raumalla tarjottava kaukolämpö on Suomen halvimpia, Kartano toteaa.

– Hyvä yhteistyö metsäteollisuuden kanssa sekä oikeat investoinnit Rauman Biovoimaan ovat edullisen hinnan mahdollistajia.

Uusiutuvat polttoaineet ja tarkka prosessien hallinta sekä savukaasujen nykyaikainen puhdistus takaavat Rauman Biovoiman vihreyden.

Biopolttoaineet jatkuvassa muutoksessa Kierrätyspolttoaineiden ja kierrätetyn puun osuus polttoainelähteenä on noussut viime aikoina.

– Puhtaasti fossiilisia polttoaineita käytämme vähän, mutta hiilidioksidipäästömme eivät ole kokonaisuudessaan laskeneet, sillä kierrätyspolttoaineisiin on sitoutunut hiilidioksidia, joka polttaessa vapautuu, Pitkänen kertoo.

Tulevaisuudessa Pitkänen arvioi Biovoiman polttoaineen olevan yhä enemmän kierrätyspohjaista materiaalia.

– Polttoaineiden laatu on menossa koko ajan haastavampaan suuntaan. Puujätettä pystytään nykyään jalostamaan melko pitkälle, joten sen osuus meillä tulee varmasti jollain aikataululla vähenemään, Pitkänen kertoo.

Työtään Pitkänen kuvailee haastavaksi ja monipuoliseksi.

– Luonnon suojaaminen on myös henkilökohtaisesti minulle tärkeää.

Ajankohtaista

Rauman Energia lanseeraa uuden BioTakuun, joka on suunnattu kaukolämmön yritys- ja taloyhtiöasiakkaille.

Sähköpula tulee, jos sähköä käytetään enemmän kuin sitä tuotetaan tai tuodaan. Tällöin sähkön kulutusta joudutaan rajoittamaan, jotta sähköjärjestelmä ei kaadu.

Rauman Energia Sähköverkko tarjoaa lokakuun alusta lähtien uuden vaihtoehdon sähkönkulutuksen ohjaukseen (kuormanohjauspalvelu), josta on hyötyä etenkin sähkölämmitysasiakkaille, joilla on spot- eli pörssisähkösopimus.

Rauman Energia Sähköverkko Oy tiedotti lokakuun puolivälissä laskevansa verkkopalvelumaksua määräaikaisesti talven aikana. Alennuksen määrä on nyt täsmentynyt.

Varautuminen on sähköyhtiössä arkipäivää ja ympärivuorokautista. Käyttö- ja kunnossapitopäällikkö Ville Liukas huolehtii, että sähköt pysyvät päällä ja verkostot ovat kunnossa.

Kulutustottumusten kriittisen tarkastelun lisäksi on hyvä miettiä, miten omaa sähkönkulutustaan voisi tasata pois huipputunneilta.

Korotuksen kokonaisvaikutus vuotuiseen kaukolämpölaskuun on keskimäärin 7 prosenttia. Tämä tarkoittaa omakotitalossa noin 7–8 euroa kuukaudessa ja rivi- ja kerrostalossa noin 4–5 euroa kuukaudessa asuntoa kohti.

Kiinteistönomistajille on tarjolla useita uusia tukimuotoja, joilla he voivat olla mukana energiatalkoissa ja luoda samalla sekä puhtaampaa huomista että taloudellista säästöä.