Paikallista vihreää lämpöä ja sähköä Rauman Biovoimasta

Timo Pitkänen, Rauman Biovoima
Rauman Biovoiman toimitusjohtaja Timo Pitkänen. (Kuva: Alina Korteniemi)

Rauman Energian paikalliseksi ja vihreäksi kehuttu kaukolämpö tuotetaan Rauman Biovoiman yhteistuotantovoimalaitoksessa, joka tuottaa lämmön lisäksi myös sähköä.

Uusiutuvat polttoaineet ja tarkka prosessien hallinta sekä savukaasujen nykyaikainen puhdistus takaavat Rauman Biovoiman vihreyden.

Kaikki materiaali on arvokasta. Rauman Biovoima muuntaa energiaksi teollisuuden sivutuotteita, biolietettä ja metsäteollisuuden puu- ja hakkuutähteitä.

Poltosta syntyvä tuhka hyödynnetään maanrakennusaineena.

– Tällä hetkellä hyödynnämme kaiken tuhkan itse Sampaanalan varastoalueen rakentamisessa, Rauman Biovoiman toimitusjohtaja Timo Pitkänen kertoo.

Myös luujauho palaa uunissa energiaksi

Noin 25 prosenttia käytettävästä polttoaineesta muodostuu paperi- ja sellutehtaan prosessien sivutuotteina syntyvästä purusta, puun kuoresta ja hakkeesta. Toiset noin 25 prosenttia polttoaineesta tulee lähialueiden sahoilta ja hakkuutyömailta purun ja risujen muodossa.

– Kaikki puu, mitä paperi- ja sellutehtaalle otetaan sisään, hyödynnetään. Viimeistään täällä energiantuotannossa, Pitkänen sanoo.

Loput polttoaineesta muodostuu muun muassa puhtaasta kierrätyspuusta sekä jätevedenpuhdistuksen kautta syntyvästä biolietteestä, joka kuivataan ennen polttoa. Puuperäisen aineksen ja biolietteen lisäksi polttoon päätyy myös jäteyhtiöiden lajittelemaa kierrätyspolttoainetta sekä lihaluujauhoa.

– Lihaluujauho on painesteriloitua ja kuivaa materiaalia, jolla on hyvä lämpöarvo. Naudan luujauhoa ei saa hyödyntää esimerkiksi lemmikkien ruoassa sen sisältämän BSE-riskin vuoksi, mutta meidän voimalan kautta se saadaan hyödynnettyä energiana, Pitkänen selvittää.

Täysin fossiilisiin polttoaineisiin Rauman Biovoima joutuu turvautumaan vain ongelmatilanteissa.

– Silloin käyttämämme energianlähde on yleensä turve, Pitkänen kertoo.

Raumalla kaukolämpö on edullista

Rauman Energian kaukolämmön kokonaistuotannosta noin 98 prosenttia tuotetaan Rauman Biovoimassa.

– Kymmeneen pakkasasteeseen saakka pystymme lämmittämään biovoimalla kaikki kaukolämmön piirissä olevat kiinteistöt. Vain kaikkein viileimmällä säällä otamme käyttöön lisälämmöntuotantolaitokset, Rauman Energian kaukolämpöjohtaja Jouni Kartano sanoo.

Raumalla tarjottava kaukolämpö on Suomen halvimpia, Kartano toteaa.

– Hyvä yhteistyö metsäteollisuuden kanssa sekä oikeat investoinnit Rauman Biovoimaan ovat edullisen hinnan mahdollistajia.

Uusiutuvat polttoaineet ja tarkka prosessien hallinta sekä savukaasujen nykyaikainen puhdistus takaavat Rauman Biovoiman vihreyden.

Biopolttoaineet jatkuvassa muutoksessa Kierrätyspolttoaineiden ja kierrätetyn puun osuus polttoainelähteenä on noussut viime aikoina.

– Puhtaasti fossiilisia polttoaineita käytämme vähän, mutta hiilidioksidipäästömme eivät ole kokonaisuudessaan laskeneet, sillä kierrätyspolttoaineisiin on sitoutunut hiilidioksidia, joka polttaessa vapautuu, Pitkänen kertoo.

Tulevaisuudessa Pitkänen arvioi Biovoiman polttoaineen olevan yhä enemmän kierrätyspohjaista materiaalia.

– Polttoaineiden laatu on menossa koko ajan haastavampaan suuntaan. Puujätettä pystytään nykyään jalostamaan melko pitkälle, joten sen osuus meillä tulee varmasti jollain aikataululla vähenemään, Pitkänen kertoo.

Työtään Pitkänen kuvailee haastavaksi ja monipuoliseksi.

– Luonnon suojaaminen on myös henkilökohtaisesti minulle tärkeää.

Ajankohtaista

Rauman kaupunki jakaa heijastimia perjantaiaamuna 29.9. klo 7.45 alkaen keskustan alueella. Myös Rauman Energian maskotti Anssi Kaapelikela osallistuu tempaukseen ja jakaa heijastimia Kaunisjärvenkadun ja Porintien risteyksen ympäristössä.

Toimii.-kivi on nyt laitettu kiertämään ja Poroholman Rantatalon Toni Järvinen on ensimmäinen kiven saaja.

Rakennuttamispäällikkö Petteri Ojanperän työ on mielekästä ja vaihtelevaa. Käynnissä on useita sähköverkon rakennustyömaita, joiden tilaaminen ja valvonta kuuluvat hänen työtehtäviinsä.

Kairakatu 4:ssä työskennellään joka päivä toimivan raumalaisten arjen eteen. Koostimme tähän juttuun esimerkkejä, miten Rauman Energia näkyy raumalaisten elämässä.

Kiinteistönomistajille on tarjolla useita uusia tukimuotoja, joilla he voivat olla mukana energiatalkoissa ja luoda samalla sekä puhtaampaa huomista että taloudellista säästöä.

Rauman kaukolämpö on Suomen halvimpia ja vertailussa myös muihin lämmitysjärjestelmiin kaukolämpö on säilyttänyt johtavan markkina-asemansa.

Kotitalouden energiailta on maksuton tapahtuma, jossa saat muun muassa vinkkejä tulevalle lämmityskaudelle.

Seminaarinkatu suljetaan liikenteeltä maanantaina 21.8. illalla ja tie avataan toisen kaistan osalta liikenteelle 24.8. illalla.