Paikallista vihreää lämpöä ja sähköä Rauman Biovoimasta

Timo Pitkänen, Rauman Biovoima
Rauman Biovoiman toimitusjohtaja Timo Pitkänen. (Kuva: Alina Korteniemi)

Rauman Energian paikalliseksi ja vihreäksi kehuttu kaukolämpö tuotetaan Rauman Biovoiman yhteistuotantovoimalaitoksessa, joka tuottaa lämmön lisäksi myös sähköä.

Uusiutuvat polttoaineet ja tarkka prosessien hallinta sekä savukaasujen nykyaikainen puhdistus takaavat Rauman Biovoiman vihreyden.

Kaikki materiaali on arvokasta. Rauman Biovoima muuntaa energiaksi teollisuuden sivutuotteita, biolietettä ja metsäteollisuuden puu- ja hakkuutähteitä.

Poltosta syntyvä tuhka hyödynnetään maanrakennusaineena.

– Tällä hetkellä hyödynnämme kaiken tuhkan itse Sampaanalan varastoalueen rakentamisessa, Rauman Biovoiman toimitusjohtaja Timo Pitkänen kertoo.

Myös luujauho palaa uunissa energiaksi

Noin 25 prosenttia käytettävästä polttoaineesta muodostuu paperi- ja sellutehtaan prosessien sivutuotteina syntyvästä purusta, puun kuoresta ja hakkeesta. Toiset noin 25 prosenttia polttoaineesta tulee lähialueiden sahoilta ja hakkuutyömailta purun ja risujen muodossa.

– Kaikki puu, mitä paperi- ja sellutehtaalle otetaan sisään, hyödynnetään. Viimeistään täällä energiantuotannossa, Pitkänen sanoo.

Loput polttoaineesta muodostuu muun muassa puhtaasta kierrätyspuusta sekä jätevedenpuhdistuksen kautta syntyvästä biolietteestä, joka kuivataan ennen polttoa. Puuperäisen aineksen ja biolietteen lisäksi polttoon päätyy myös jäteyhtiöiden lajittelemaa kierrätyspolttoainetta sekä lihaluujauhoa.

– Lihaluujauho on painesteriloitua ja kuivaa materiaalia, jolla on hyvä lämpöarvo. Naudan luujauhoa ei saa hyödyntää esimerkiksi lemmikkien ruoassa sen sisältämän BSE-riskin vuoksi, mutta meidän voimalan kautta se saadaan hyödynnettyä energiana, Pitkänen selvittää.

Täysin fossiilisiin polttoaineisiin Rauman Biovoima joutuu turvautumaan vain ongelmatilanteissa.

– Silloin käyttämämme energianlähde on yleensä turve, Pitkänen kertoo.

Raumalla kaukolämpö on edullista

Rauman Energian kaukolämmön kokonaistuotannosta noin 98 prosenttia tuotetaan Rauman Biovoimassa.

– Kymmeneen pakkasasteeseen saakka pystymme lämmittämään biovoimalla kaikki kaukolämmön piirissä olevat kiinteistöt. Vain kaikkein viileimmällä säällä otamme käyttöön lisälämmöntuotantolaitokset, Rauman Energian kaukolämpöjohtaja Jouni Kartano sanoo.

Raumalla tarjottava kaukolämpö on Suomen halvimpia, Kartano toteaa.

– Hyvä yhteistyö metsäteollisuuden kanssa sekä oikeat investoinnit Rauman Biovoimaan ovat edullisen hinnan mahdollistajia.

Uusiutuvat polttoaineet ja tarkka prosessien hallinta sekä savukaasujen nykyaikainen puhdistus takaavat Rauman Biovoiman vihreyden.

Biopolttoaineet jatkuvassa muutoksessa Kierrätyspolttoaineiden ja kierrätetyn puun osuus polttoainelähteenä on noussut viime aikoina.

– Puhtaasti fossiilisia polttoaineita käytämme vähän, mutta hiilidioksidipäästömme eivät ole kokonaisuudessaan laskeneet, sillä kierrätyspolttoaineisiin on sitoutunut hiilidioksidia, joka polttaessa vapautuu, Pitkänen kertoo.

Tulevaisuudessa Pitkänen arvioi Biovoiman polttoaineen olevan yhä enemmän kierrätyspohjaista materiaalia.

– Polttoaineiden laatu on menossa koko ajan haastavampaan suuntaan. Puujätettä pystytään nykyään jalostamaan melko pitkälle, joten sen osuus meillä tulee varmasti jollain aikataululla vähenemään, Pitkänen kertoo.

Työtään Pitkänen kuvailee haastavaksi ja monipuoliseksi.

– Luonnon suojaaminen on myös henkilökohtaisesti minulle tärkeää.

Ajankohtaista

Rauman Energia -konsernin vuosi 2023 sujui monilta osin yli ennakko-odotusten.

Rauman Energia Sähköverkko tiedottaa, että työt rikkoutuneen sähkökaapelin alueella alkavat viikon 12 aikana.

Tervetuloa Rauman Energian taloyhtiöpäättäjille suunnattuun pizzailtaan, josta saatte ratkaisuja taloyhtiönne toimivaan tulevaisuuteen.

Satu Saarinen tuo Rauman hyviä puolia esiin aktiivisesti omissa verkostoissaan.

Talouspäällikkö Taina Lehtihalme on työskennellyt Rauman Energialla lähes 30 vuotta monenlaisissa taloushallinnon tehtävissä. Talouspäällikkönä hän huolehtii myös henkilöstöhallinnosta, mikä tuo mieleistä vaihtelua työpäiviin.

Listasimme Rauman Energian palveluja, joiden avulla taloyhtiöissä voidaan varmistaa yhä parempi asumismukavuus ja energiatehokkuus.

"Tuntihintojen vaihtelu on tullut sähkömarkkinoille jäädäkseen", kirjoittaa Omavoiman riskienhallintapäällikkö Marko Kuittinen.

"Lungi-palvelu mahdollistaa minulle sen, että tiedän isännöimieni kohteiden lämmityksen olevan jatkuvassa valvonnassa ja pystyn itsekin tarvittaessa tekemään etänä pieniä säätöjä lämmitykseen", Janne Kuusisto sanoo.