Raumalainen asiakas keskipisteenä

Rauman Energian asiakkuuspäällikkö Sami Seikola.

Viime kuukausina on käyty valtavasti keskustelua energia-alan murroksesta. Asiakkaan näkökulmasta katsottuna muutos on ollut vieläkin pidempikestoista ja suurempaa kuin mistä yleisesti puhutaan.

Asiakkaan rooli energian käyttäjänä on perinteisesti ollut hyvin passiivinen. Tervetullut kehitys on kuitenkin johtanut siihen, että asiakas on energia-alallakin siirtynyt entistä enemmän toiminnan keskipisteeksi. Hyvä esimerkki tästä on aurinkosähkön omatuotannon yleistyminen. On jo melko tavallista, että kotitalous tai yritys paitsi käyttää energiaa, se myös omalla investoinnillaan on mukana tuottamassa sitä.

Asiakkaiden käyttäytymisen ja tarpeiden muutos heijastuukin suoraan palveluihin, joita paikalliselta energiayhtiöltä odotetaan. Rauman Energian tuottamat kaukolämmön ja sähköverkon palvelut sekä Sukkela-valokuitu ovat jatkuvasti kehittyviä palveluita, vaikka ne luonteeltaan ovatkin melko pysyviä. Esimerkiksi kaukolämpö yli 200 vuotta vanhana keksintönä kehittyy edelleen. Siitä hyvänä esimerkkinä Rauman Energian kaukolämmön uudet palvelut nostavat suosiotaan -artikkelin kuvaus paikallisesta ja kehittyvästä kaukolämmöstä sekä sen uusista ominaisuuksista.

Kehittymässä ovat myös kanavat, joissa saamme käydä keskustelua asiakkaidemme kanssa. On tärkeää, että paikallisena toimijana kohtaamme asiakkaamme henkilökohtaisesti ja kasvotusten. Samalla on kuitenkin tarpeellista tarjota valmiudet asiointikanaviin, jotka eivät ole aika- tai paikkariippuvaisia.

Jatkuvana kehittämisen pääteemana Rauman Energialla onkin se, miten voimme olla aktiivisemmin mukana asiakkaidemme arjessa ja vastata raumalaisten muuttuviin tarpeisiin. Tähän kaipaamme jatkossakin aktiivisia asiakkaita antamaan palautetta ja käymään rakentavaa keskustelua. Tarkoitan erityisesti Sinua, hyvä asiakaslehtemme lukija.

Toimii.

Sami Seikola
asiakkuuspäällikkö
Rauman Energia Oy

Ajankohtaista

Rauman Energia -konsernin liikevaihto kasvoi viime vuonna kuusi prosenttia 34,9 miljoonaan euroon, mutta liikevoitto laski 33 prosenttia 4,9 miljoonaan euroon ja tilikauden tulos oli 12,9 miljoonaa euroa tappiollinen.

Rauman Energian kaukolämmön yritys- ja taloyhtiöasiakkaiden on nyt mahdollista hankkia käyttöönsä 100-prosenttisesti vihreää kaukolämpöä.

Viime kuukausina on käyty valtavasti keskustelua energia-alan murroksesta. Asiakkaan näkökulmasta katsottuna muutos on ollut vieläkin pidempikestoista ja suurempaa kuin mistä yleisesti puhutaan.

Kaukolämmön uudet palvelut ovat löytäneet hyvin tiensä raumalaisten asiakkaiden luokse.

Palvelupäällikkö Taru Arponen huolehtii, että uudet sähköliittymät tulevat kytketyksi ajallaan ja asiakkaat saavat vastauksia sähkökysymyksiin.

Poikkeuksellinen energiavuosi, energiansäästötalkoot ja edellisvuotta alhaisempi lämpötila näkyvät selvästi Rauman Energian viime vuoden tilastoissa.

Rauman Energia lanseeraa uuden BioTakuun, joka on suunnattu kaukolämmön yritys- ja taloyhtiöasiakkaille.

Sähköpula tulee, jos sähköä käytetään enemmän kuin sitä tuotetaan tai tuodaan. Tällöin sähkön kulutusta joudutaan rajoittamaan, jotta sähköjärjestelmä ei kaadu.