Raumalainen asiakas keskipisteenä

Rauman Energian asiakkuuspäällikkö Sami Seikola.

Viime kuukausina on käyty valtavasti keskustelua energia-alan murroksesta. Asiakkaan näkökulmasta katsottuna muutos on ollut vieläkin pidempikestoista ja suurempaa kuin mistä yleisesti puhutaan.

Asiakkaan rooli energian käyttäjänä on perinteisesti ollut hyvin passiivinen. Tervetullut kehitys on kuitenkin johtanut siihen, että asiakas on energia-alallakin siirtynyt entistä enemmän toiminnan keskipisteeksi. Hyvä esimerkki tästä on aurinkosähkön omatuotannon yleistyminen. On jo melko tavallista, että kotitalous tai yritys paitsi käyttää energiaa, se myös omalla investoinnillaan on mukana tuottamassa sitä.

Asiakkaiden käyttäytymisen ja tarpeiden muutos heijastuukin suoraan palveluihin, joita paikalliselta energiayhtiöltä odotetaan. Rauman Energian tuottamat kaukolämmön ja sähköverkon palvelut sekä Sukkela-valokuitu ovat jatkuvasti kehittyviä palveluita, vaikka ne luonteeltaan ovatkin melko pysyviä. Esimerkiksi kaukolämpö yli 200 vuotta vanhana keksintönä kehittyy edelleen. Siitä hyvänä esimerkkinä Rauman Energian kaukolämmön uudet palvelut nostavat suosiotaan -artikkelin kuvaus paikallisesta ja kehittyvästä kaukolämmöstä sekä sen uusista ominaisuuksista.

Kehittymässä ovat myös kanavat, joissa saamme käydä keskustelua asiakkaidemme kanssa. On tärkeää, että paikallisena toimijana kohtaamme asiakkaamme henkilökohtaisesti ja kasvotusten. Samalla on kuitenkin tarpeellista tarjota valmiudet asiointikanaviin, jotka eivät ole aika- tai paikkariippuvaisia.

Jatkuvana kehittämisen pääteemana Rauman Energialla onkin se, miten voimme olla aktiivisemmin mukana asiakkaidemme arjessa ja vastata raumalaisten muuttuviin tarpeisiin. Tähän kaipaamme jatkossakin aktiivisia asiakkaita antamaan palautetta ja käymään rakentavaa keskustelua. Tarkoitan erityisesti Sinua, hyvä asiakaslehtemme lukija.

Toimii.

Sami Seikola
asiakkuuspäällikkö
Rauman Energia Oy

Ajankohtaista

Rakennuttamispäällikkö Eetu Järvenpään työnkuva on monipuolinen, kun hän työskentelee kaukolämpöliittymien ja niihin liittyvien työvaiheiden parissa. Kotona odottaa työpäivien jälkeen 1- ja 2-vuotiaat lapset.

Raum Rome Paris -logo tulee vastaan tasaiseen tahtiin erilaisissa yhteyksissä luoden myönteistä Rauma-kuvaa.

Rauman Energian Lungi-palvelukokonaisuus on käytössä useissa raumalaisissa kodeissa ja taloyhtiöissä. Myös yhä useampi yritys on päättänyt ottaa Lungisti palvelulla, joka tuo säästöjen lisäksi helppoutta, mukavuutta ja mielenrauhaa.

"Sähkönsiirto on laskenut asiakkaiden energiansäästötoimien ansiosta ja tuotantoa on lisätty verkkoon ennätysmäärät aiempiin vuosiin verrattuna. Samalla kiinnostus energia-asioita kohtaan on suurempaa kuin ehkä koskaan ennen."

Koostimme artikkeliin tietoa, mitä uuden Online-palvelun käyttöönotto tarkoittaa Rauman Energian asiakkaille.

"Energiayhteisön voivat perustaa esimerkiksi taloyhtiön osakkaat enemmistöpäätöksellä. Omaa energiantuotantoa saadaan hyödynnettyä monipuolisemmin, kun kiinteistö ei pysty hyödyntämään kaikkea tuotettua sähköä."

"Rauman ravintolan kaukolämpötekniikka liitettiin Lungiin kiinteistön saneerauksen yhteydessä alkuvuonna 2020. Liittäminen kävi helposti, ja samalla muukin kiinteistötekniikka kytkettiin kyseiseen valvontatyökaluun."

ILO-rahasto yhdessä Rauman Energian kanssa tarjoaa veloituksettoman uimahallikäynnin ja pellehyppynäytöksiä Rauman uimahallissa sunnuntaina 19.11.2023.