Raumalainen asiakas keskipisteenä

Rauman Energian asiakkuuspäällikkö Sami Seikola.

Viime kuukausina on käyty valtavasti keskustelua energia-alan murroksesta. Asiakkaan näkökulmasta katsottuna muutos on ollut vieläkin pidempikestoista ja suurempaa kuin mistä yleisesti puhutaan.

Asiakkaan rooli energian käyttäjänä on perinteisesti ollut hyvin passiivinen. Tervetullut kehitys on kuitenkin johtanut siihen, että asiakas on energia-alallakin siirtynyt entistä enemmän toiminnan keskipisteeksi. Hyvä esimerkki tästä on aurinkosähkön omatuotannon yleistyminen. On jo melko tavallista, että kotitalous tai yritys paitsi käyttää energiaa, se myös omalla investoinnillaan on mukana tuottamassa sitä.

Asiakkaiden käyttäytymisen ja tarpeiden muutos heijastuukin suoraan palveluihin, joita paikalliselta energiayhtiöltä odotetaan. Rauman Energian tuottamat kaukolämmön ja sähköverkon palvelut sekä Sukkela-valokuitu ovat jatkuvasti kehittyviä palveluita, vaikka ne luonteeltaan ovatkin melko pysyviä. Esimerkiksi kaukolämpö yli 200 vuotta vanhana keksintönä kehittyy edelleen. Siitä hyvänä esimerkkinä Rauman Energian kaukolämmön uudet palvelut nostavat suosiotaan -artikkelin kuvaus paikallisesta ja kehittyvästä kaukolämmöstä sekä sen uusista ominaisuuksista.

Kehittymässä ovat myös kanavat, joissa saamme käydä keskustelua asiakkaidemme kanssa. On tärkeää, että paikallisena toimijana kohtaamme asiakkaamme henkilökohtaisesti ja kasvotusten. Samalla on kuitenkin tarpeellista tarjota valmiudet asiointikanaviin, jotka eivät ole aika- tai paikkariippuvaisia.

Jatkuvana kehittämisen pääteemana Rauman Energialla onkin se, miten voimme olla aktiivisemmin mukana asiakkaidemme arjessa ja vastata raumalaisten muuttuviin tarpeisiin. Tähän kaipaamme jatkossakin aktiivisia asiakkaita antamaan palautetta ja käymään rakentavaa keskustelua. Tarkoitan erityisesti Sinua, hyvä asiakaslehtemme lukija.

Toimii.

Sami Seikola
asiakkuuspäällikkö
Rauman Energia Oy

Ajankohtaista

Touko–kesäkuun vaihde toi muutoksia Rauman Energian valokuituliiketoimintaan. Sukkela-valokuitu liittyy osaksi Lounean palvelutarjontaa tehdyn liiketoimintakaupan myötä. Sukkela on jäämässä nimenä historiaan.

Rauman Biovoima toimittaa puuperäisillä polttoaineilla tuotettua prosessihöyryä, kaukolämpöä ja sähköä UPM:n paperitehtaalle ja Rauman Energialle. Voimalaitos tuottaa lähes kaiken raumalaisten tarvitsemasta kaukolämmöstä.

Rauman Energia Sähköverkko investoi tänäkin kesänä merkittävästi sähköverkkoon, josta valtaosa on jo säävarmaa verkkoa. Myös kaukolämmön osalta tehdään investointeja, jotta toimitusvarmuus paranee ja Rauman suosituin lämmitysmuoto tulee yhä useamman saataville.

Maija Männistö tuo Raumaa positiivisesti valtakunnan kartalle. Hän on erinomainen esimerkki siitä, miten omasta mielenkiinnon kohteesta voi rakentaa itselleen uuden ammatin.

Nea Suominen tekee Rauman Energian back office -tiimissä tärkeää työtä, jolla varmistetaan esimerkiksi laskutuksen toimivuus. Lisäksi Nea tapaa ajoittain asiakkaita Kairakadun asiakaspalvelupisteellä.

Kiinnostus energia-alaa kohtaan on kasvanut vuosi vuodelta. Se antaa meille hyvät mahdollisuudet kehittää palveluja asiakkaidemme tarpeiden mukaan ja olla mahdollistamassa vihreää siirtymää.

Asiakaspalvelupiste Kairakadulla palvelee heinäkuussa vain ajanvarauksella. Puhelinasiakaspalvelu palvelee kesä-heinäkuussa arkisin kello 8-16.

Liiketoimintakauppa vahvistaa Lounean jo ennestään vahvaa asemaa valokuitumarkkinassa ja tuo kotimaisen Lounean palvelut saataville tuhansille omakoti- ja taloyhtiöasunnoille Rauman alueella.