Raumalainen asiakas keskipisteenä

Rauman Energian asiakkuuspäällikkö Sami Seikola.

Viime kuukausina on käyty valtavasti keskustelua energia-alan murroksesta. Asiakkaan näkökulmasta katsottuna muutos on ollut vieläkin pidempikestoista ja suurempaa kuin mistä yleisesti puhutaan.

Asiakkaan rooli energian käyttäjänä on perinteisesti ollut hyvin passiivinen. Tervetullut kehitys on kuitenkin johtanut siihen, että asiakas on energia-alallakin siirtynyt entistä enemmän toiminnan keskipisteeksi. Hyvä esimerkki tästä on aurinkosähkön omatuotannon yleistyminen. On jo melko tavallista, että kotitalous tai yritys paitsi käyttää energiaa, se myös omalla investoinnillaan on mukana tuottamassa sitä.

Asiakkaiden käyttäytymisen ja tarpeiden muutos heijastuukin suoraan palveluihin, joita paikalliselta energiayhtiöltä odotetaan. Rauman Energian tuottamat kaukolämmön ja sähköverkon palvelut sekä Sukkela-valokuitu ovat jatkuvasti kehittyviä palveluita, vaikka ne luonteeltaan ovatkin melko pysyviä. Esimerkiksi kaukolämpö yli 200 vuotta vanhana keksintönä kehittyy edelleen. Siitä hyvänä esimerkkinä Rauman Energian kaukolämmön uudet palvelut nostavat suosiotaan -artikkelin kuvaus paikallisesta ja kehittyvästä kaukolämmöstä sekä sen uusista ominaisuuksista.

Kehittymässä ovat myös kanavat, joissa saamme käydä keskustelua asiakkaidemme kanssa. On tärkeää, että paikallisena toimijana kohtaamme asiakkaamme henkilökohtaisesti ja kasvotusten. Samalla on kuitenkin tarpeellista tarjota valmiudet asiointikanaviin, jotka eivät ole aika- tai paikkariippuvaisia.

Jatkuvana kehittämisen pääteemana Rauman Energialla onkin se, miten voimme olla aktiivisemmin mukana asiakkaidemme arjessa ja vastata raumalaisten muuttuviin tarpeisiin. Tähän kaipaamme jatkossakin aktiivisia asiakkaita antamaan palautetta ja käymään rakentavaa keskustelua. Tarkoitan erityisesti Sinua, hyvä asiakaslehtemme lukija.

Toimii.

Sami Seikola
asiakkuuspäällikkö
Rauman Energia Oy

Ajankohtaista

Rauman Energia -konsernin vuosi 2023 sujui monilta osin yli ennakko-odotusten.

Rauman Energia Sähköverkko tiedottaa, että työt rikkoutuneen sähkökaapelin alueella alkavat viikon 12 aikana.

Tervetuloa Rauman Energian taloyhtiöpäättäjille suunnattuun pizzailtaan, josta saatte ratkaisuja taloyhtiönne toimivaan tulevaisuuteen.

Satu Saarinen tuo Rauman hyviä puolia esiin aktiivisesti omissa verkostoissaan.

Talouspäällikkö Taina Lehtihalme on työskennellyt Rauman Energialla lähes 30 vuotta monenlaisissa taloushallinnon tehtävissä. Talouspäällikkönä hän huolehtii myös henkilöstöhallinnosta, mikä tuo mieleistä vaihtelua työpäiviin.

Listasimme Rauman Energian palveluja, joiden avulla taloyhtiöissä voidaan varmistaa yhä parempi asumismukavuus ja energiatehokkuus.

"Tuntihintojen vaihtelu on tullut sähkömarkkinoille jäädäkseen", kirjoittaa Omavoiman riskienhallintapäällikkö Marko Kuittinen.

"Lungi-palvelu mahdollistaa minulle sen, että tiedän isännöimieni kohteiden lämmityksen olevan jatkuvassa valvonnassa ja pystyn itsekin tarvittaessa tekemään etänä pieniä säätöjä lämmitykseen", Janne Kuusisto sanoo.