Siirtotuotteet ja hinnastot

Sähkön siirto tarkoittaa sähkön tuomista sähköverkon kautta kuluttajalle. Siirtopalvelu on aina paikallisen sähköverkonhaltijan yksinoikeus, eikä asiakas voi kilpailuttaa siirtohintaa, mutta Energiavirasto valvoo hinnoittelun kohtuullisuutta. Siirtomaksuilla katetaan verkon investoinnit ja ylläpito sekä käyttökustannukset.

Asiakkaana voit valita sähkönkäyttöösi parhaiten sopivan siirtotuotteen.

Yleissiirto

Yleissiirto sopii asiakkaille, jotka asuvat kerros- ja rivitaloissa tai omakotitaloissa joissa ei ole sähkölämmitystä. Yleissiirto on oikea ratkaisu myös useimpiin loma-asuntoihin ja vähän sähköä käyttäville yrityksille.

Siirtohinnasto, yleissähkö

Kausisiirto

Kausisiirto sopii asiakkaille, jotka asuvat rivi- tai omakotitalossa ja käyttävät sähköä myös lämmittämiseen. Kausisiirto voi olla myös oikea tuote muille enemmän sähkö tarvitseville jotka voivat hyödyntää talviajan edullista yöajan energiaa.

Siirtohinnasto, kausisähkö ohjattu

Siirtohinnasto, kausisähkö ohjaamaton

Siirtohinnasto, yösähkö

Tehosiirto

Pienjännitetehosiirto on tarkoitettu suuremmille sähkönkäyttäjille, kuten yritykset ja kiinteistöyhtiöt, joilla päävarokkeiden koko on yli 160 A.

Keskijännitetehosiirto on tarkoitettu sähkönkäyttäjille, jotka ovat liittyneet 20 kV:n keskijänniteverkkoon omalla muuntajalla. Tällaisia ovat suuret kiinteistöyhtiöt ja teollisuus, joiden sähkönkäyttö on erittäin suurta.

Siirtohinnasto, pien- ja suurjännitetehosiirto alv 0 %

Sähkön tuotanto

Siirtohinnasto, tuotanto alv 0 %

Julkiset palveluhinnat, alv 24 %

MAKSUTTOMAT PALVELUT

Sähkön käytön neuvontapalvelut

Sähkön laatuun liittyvät mittaukset ja selvitykset, mikäli todettu laatu ei vastaa standardeja

Rauman Energia Sähköverkon kaapeleiden näyttöpalvelut, mikiäli ne tilataan vähintään kolme päivää aikaisemmin (muussa tapauksessa veloitetaan 60 euron pikatoimituslisä)

Puunkaatoapu johtojemme välittömässä läheisyydessä, kun puu vaarantaa sähkönjakelua tai turvallisuutta ja työ on tilattu vähintään kaksi viikkoa ennen toivottua kaatoajankohtaa

Sähköntoimituksen aloittaminen (ns. muuttokytkentä) arkisin klo 9-15 (takaisinkytkentä muuna aikana 50 euroa)

PALVELUMAKSUT

 
Sähkömittarin asennukset  

Mittarointimaksu 25-63A

150 €

Mittarointimaksu 80-200A

200 €

Monimittauksen mittarointimaksu (ensimmäinen mittari)

150 €

Monimittauksen mittarointimaksu (lisämittarit)

50 €

Aiheeton mittarin tarkistus tai käynti

100 €

Laskutus ja perintä  

Asiakkaan pyytämä kirjallinen selvitys laskutuksesta tai energiankäytöstä

50 €/h

Perintäkäynti

50 €

Maksumuistutuskulu, yksityiset (alv 0 %)

5 €

Maksumuistutuskulu, yritykset (alv 0%)

10 €

Sähkön katkaisu

50 €

Sähkön takaisinkytkentä työaikana klo 9-15 50 €

Sähkön takaisinkytkentä työajan ulkopuolella

100 €

Pienet korjaustyöt

Asiakkaan laitteistoon tehty pienkorjaus tai päävarokkeen vaihto työaikana klo 9-15

50 €

Asiakkaan laitteistoon tehty pienkorjaus tai päävarokkeen vaihto työajan ulkopuolella 100 €

Sähköverot

Sähkövero muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Sähkövero peritään sähkölaskussa siirtomaksujen yhteydessä ja verkkoyhtiö tilittää veron edelleen valtiolle.

Sähkönkäyttäjät jaetaan kahteen veroluokkaan: sähköveroluokkaan 1 kuuluu suurin osa sähkönkäyttäjistä. Sähköveroluokkaan 2 voivat kuulua valmistavaa teollisuutta harjoittavat teollisuusyritykset ja kasvihuoneviljelytilat.

Sähköverot 1.1.2015 alkaen (snt/kWh)

Veroluokka

Sähkövero (alv 0%)

Sähkövero (alv 24%)

Sähköveroluokka 1

2,253

2,7937

Sähköveroluokka 2

0,703

0,8717

Sopimusehdot

Rauman Energia Sähköverkko Oy soveltaa 1.1.2015 alkaen sähköverkkopalveluissa Energiateollisuus ry:n suosittelemia verkkopalveluehtoja VPE2014.

Liittymisehdot
Verkkopalveluehdot

Ajankohtaista: Sähköverkko

Fingrid julkaisi helppotajuisen videon, joka avaa monimutkaiselta kuulostavan asian taustoja.

Sähkön arvioidaan riittävän kylminä pakkasjaksoina, mikäli sähköjärjestelmä ja markkinat toimivat odotetusti.

Rauman Energia Sähköverkko Oy:n hinnankorotukset ovat olleet koko maan vertailussa pienimmästä päästä, ja hinnankorotuksista noin puolet on johtunut sähköveron korotuksista.

Rauman Energia Sähköverkko Oy:n kesän 2018 merkittävimmät rakennuskohteet sijaitsevat Tiilivuorella, Syväraumassa, Kourujärvellä ja Kaarolla.