Siirtotuotteet ja hinnastot

Sähkön siirto tarkoittaa sähkön tuomista sähköverkon kautta kuluttajalle. Siirtopalvelu on aina paikallisen sähköverkonhaltijan yksinoikeus, eikä asiakas voi kilpailuttaa siirtohintaa, mutta Energiavirasto valvoo hinnoittelun kohtuullisuutta. Siirtomaksuilla katetaan verkon investoinnit ja ylläpito sekä käyttökustannukset.

Asiakkaana voit valita sähkönkäyttöösi parhaiten sopivan siirtotuotteen.

Yleissiirto

Yleissiirto sopii asiakkaille, jotka asuvat kerros- ja rivitaloissa tai omakotitaloissa joissa ei ole sähkölämmitystä. Yleissiirto on oikea ratkaisu myös useimpiin loma-asuntoihin ja vähän sähköä käyttäville yrityksille.

KULUTUSMAKSUT, snt / kWh    
Sähkönsiirto Sähköverot Kokonaishinta
2,80 2,7937 5,59

Lisäksi perusmaksu pääsulakekoon mukaan.

PERUSMAKSUT, € / kk  
Sulakekoko Sähkön siirto
1x25 A, 1x35A 6,10
3x25 A*) 6,10
3x25 A 9,80
3x35 A 13,50
3x50 A 33,00
3x63 A 42,00
3x80 A 54,00
3x100 A 68,00
3x125 A 85,00
3x160 A 109,00

*) Hintaa sovelletaan niihin kerros- ja rivitaloasuntoihin, joissa vähintään kolme asiakasta on liittynyt verkkoon saman liittymän kautta.

Kausisiirto

Kausisiirto sopii asiakkaille, jotka asuvat rivi- tai omakotitalossa ja käyttävät sähköä myös lämmittämiseen. Kausisiirto voi olla myös oikea tuote muille enemmän sähköä tarvitseville, jotka voivat hyödyntää talviajan edullista yöajan energiaa.

Kausisähkö, ohjaamaton

KULUTUSMAKSUT, snt / kWh      
  Sähkön siirto Sähköverot Kokonaishinta
Talviarkipäivä 1.11.–31.3. 2,80 2,7937 5,59
Muu aika 1,15 2,7937 3,94

Talviarkipäivän sähköä käytät 1.11.–31.3. ma–la klo 7.00–22.00.
Muun ajan sähköä käytät 1.11.–31.3. klo 22.00–7.00 ja sunnuntaisin sekä 1.4.–31.10. koko ajan.

Lisäksi perusmaksu pääsulakekoon mukaan.

PERUSMAKSUT, € / kk  
Sulakekoko Sähkön siirto
3x25 A 33,50
3x35 A 45,60
3x50 A 69,00
3x63 A 86,00
3x80 A 108,00
3x100 A 135,00
3x125 A 173,00
3x160 A 216,00

Kausisähkö, ohjattu

KULUTUSMAKSUT, snt / kWh      
  Sähkön siirto Sähköverot Kokonaishinta
Talviarkipäivä 1.11.–31.3. 2,80 2,7937 5,59
Muu aika 1,15 2,7937 3,94

Talviarkipäivän sähköä käytät 1.11.–31.3. ma–la klo 7.00–22.00.
Muun ajan sähköä käytät 1.11.–31.3. klo 22.00–7.00 ja sunnuntaisin sekä 1.4.–31.10. koko ajan.

Lisäksi perusmaksu pääsulakekoon mukaan.

PERUSMAKSUT, € / kk  
Sulakekoko Sähkön siirto
3x25 A 27,00
3x35 A 38,00
3x50 A 55,00
3x63 A 69,00
3x80 A 86,00
3x100 A 109,00
3x125 A 136,00
3x160 A 177,00

Yöpäiväsiirto

Yöpäiväsiirrossa hinnoittelu noudattaa ympäri vuoden päivä- ja yöjaottelua.

KULUTUSMAKSUT, snt / kWh      
  Sähkön siirto Sähköverot Kokonaishinta
Päivät ma–su klo 7.00–22.00 3,90 2,7937 6,69
Yöt ma–su klo 22.00–7.00 1,74 2,7937 4,53

Lisäksi perusmaksu pääsulakekoon mukaan.

PERUSMAKSUT, € / kk  
Sulakekoko Sähkön siirto
3x25 A 35,00
3x35 A 46,00
3x50 A 70,00
3x63 A 88,00
3x80 A 110,00
3x100 A 140,00
3x125 A 180,00
3x160 A 220,00

Pien- ja keskijännitetehosiirto

Pienjännitetehosiirto on tarkoitettu suuremmille sähkönkäyttäjille, kuten yritykset ja kiinteistöyhtiöt, joilla päävarokkeiden koko on yli 160 A.

Keskijännitetehosiirto on tarkoitettu sähkönkäyttäjille, jotka ovat liittyneet 20 kV:n keskijänniteverkkoon omalla muuntajalla. Tällaisia ovat suuret kiinteistöyhtiöt ja teollisuus, joiden sähkönkäyttö on erittäin suurta.

KULUTUSMAKSUT, snt / kWh    
  Pienjänniteteho Keskijänniteteho
Yksiaika 1,10 0,95
4-aika    
Talviarkipäivä 1,75 1,25
Talvi, yö ja pyhä 0,80 0,77
Kesäarkipäivä 0,80 0,77
Kesä, yö ja pyhä 0,80 0,77

 Talviarkipäivän sähköä käytetään 1.11.–31.3. ma–la klo 7.00–22.00. Kesäarkipäivän sähköä käytetään 1.4.–31.10.

PERUSMAKSU, € / kk Pientehojännite Keskitehojännite
  89,00 395,00
TEHOMAKSU, € / kW / kk Pientehojännite Keskitehojännite
  2,32 2,32

Tehomaksun perusteet

Laskutustehona käytetään viimeisten 12 kk:n kolmen suurimman kuukausihuipun keskiarvoa. Tehon mittausjakso on 1 tunti.

LOISTEHOMAKSU, € / kvar / kk Loisotto Loisanto
  3,51 14,13

Loistehomaksujen perusteet

Loistehoa mitataan verkkopalveluasiakkailta, jotka ostavat sähkönsiirron vapaavalintaisina, tehomaksuperusteisina tuotteina tai joiden liittymisteho on yli 140 kVA tai pääsulakekoko on vähintään 3 x 200 A ja loissähkön käyttö on merkittävää.

Loisoton laskutusteho on kuukauden suurin mitattu yhden tunnin loisteho, josta on vähennetty 20 % pätöteholaskutuksen perusteena käytetystä tehosta tai vähintään 30 kvar. Vastaavat vähennykset ovat loisannon laskutuksessa 5 % pätötehosta tai vähintään 15 kvar.

Loistehon ottoa ei laskuteta 1.6.–31.8. väliseltä ajalta.

Sähköverot

Sähkövero muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Sähkövero peritään sähkölaskussa siirtomaksujen yhteydessä ja verkkoyhtiö tilittää veron edelleen valtiolle.

Sähkönkäyttäjät jaetaan kahteen veroluokkaan: sähköveroluokkaan 1 kuuluu suurin osa sähkönkäyttäjistä. Sähköveroluokkaan 2 voivat kuulua valmistavaa teollisuutta harjoittavat teollisuusyritykset ja kasvihuoneviljelytilat.

Sähköverot 1.1.2015 alkaen (snt/kWh)

Veroluokka

Sähkövero (alv 0%)

Sähkövero (alv 24%)

Sähköveroluokka 1

2,253

2,7937

Sähköveroluokka 2

0,703

0,8717

Sähkön tuotanto

Siirtomaksu 0,07 snt/kWh
Loistehomaksu, otto 3,51€/kvar, kk
Loistehomaksu, anto 14,31€/kvar, kk
Mikrotuotanto Ei erillistä siirtomaksua


Loistehomaksujen perusteet

Loistehoa mitataan verkkopalveluasiakkailta, jotka ostavat sähkönsiirron vapaavalintaisina, tehomaksuperusteisina tuotteina tai joiden liittymisteho on yli 140 kVA tai pääsulakekoko on vähintään 3 x 200 A ja loissähkön käyttö on merkittävää.

Loisoton laskutusteho on kuukauden suurin mitattu yhden tunnin loisteho, josta on vähennetty 20% pätöteholaskutuksen perusteena käytetystä tehosta tai vähintään 30 kvar. Vastaavat vähennykset ovat loisannon laskutuksessa 5% pätötehosta tai vähintään 15 kvar.

Loistehon ottoa ei laskuteta 1.6.–31.8. väliseltä ajalta.

Julkiset palveluhinnat, alv 24 %

MAKSUTTOMAT PALVELUT

Sähkön käytön neuvontapalvelut

Sähkön laatuun liittyvät mittaukset ja selvitykset, mikäli todettu laatu ei vastaa standardeja

Rauman Energia Sähköverkon kaapeleiden näyttöpalvelut, mikiäli ne tilataan vähintään kolme päivää aikaisemmin (muussa tapauksessa veloitetaan 60 euron pikatoimituslisä)

Puunkaatoapu johtojemme välittömässä läheisyydessä, kun puu vaarantaa sähkönjakelua tai turvallisuutta ja työ on tilattu vähintään kaksi viikkoa ennen toivottua kaatoajankohtaa

Sähköntoimituksen aloittaminen (ns. muuttokytkentä) arkisin klo 9-15 (takaisinkytkentä muuna aikana 50 euroa)

PALVELUMAKSUT

 
Kaapelinäyttö pikatoimituksena (alle kolme päivää ennen näyttöä) 60 €
Sähkömittarin asennukset  

Mittarointimaksu 25-63A

150 €

Mittarointimaksu 80-200A

200 €

Monimittauksen mittarointimaksu (ensimmäinen mittari)

150 €

Monimittauksen mittarointimaksu (lisämittarit)

50 €

Aiheeton mittarin tarkistus tai käynti

100 €

Laskutus, perintä ja muutot  
Muuttokytkentä työajan ulkopuolella 50 €

Asiakkaan pyytämä kirjallinen selvitys laskutuksesta tai energiankäytöstä

50 €/h

Perintäkäynti

50 €

Maksumuistutuskulu, yksityiset (alv 0 %)

5 €

Maksumuistutuskulu, yritykset (alv 0%)

10 €

Sähkön katkaisu, perintä

50 €

Sähkön takaisinkytkentä työaikana klo 9-15, perintä 50 €

Sähkön takaisinkytkentä työajan ulkopuolella, perintä

100 €

Pienet korjaustyöt

Asiakkaan laitteistoon tehty pienkorjaus tai päävarokkeen vaihto työaikana klo 9-15

50 €

Asiakkaan laitteistoon tehty pienkorjaus tai päävarokkeen vaihto työajan ulkopuolella 100 €

Sopimusehdot

Rauman Energia Sähköverkko Oy otti 1.7.2019 alkaen käyttöön uudistetut, alan yleiset, Energiateollisuus ry:n suosittelemat ja viranomaisten hyväksymät sähkön verkkopalvelu- ja liittymisehdot.

Liittymisehdot
Verkkopalveluehdot

Ajankohtaista: Sähköverkko

Voimajohtosaneerauksen varsinainen toteutus aloitetaan johtokadun raivauksilla marras- ja joulukuun aikana.

Näin luet sähkölaskua -ohjesivua on päivitetty, jotta uudistuneen laskun lukeminen helpottuu.

Mantereella ei ole enää sähköttömiä asiakkaita, mutta puita on vielä kaatuneina sähkölinjoilla ja niiden osalta työt jatkuvat ensi viikolla.

Rauman Energia Sähköverkon alueella selvittiin voimakkaaksi yltyneen Aila-myrskyn kourissa olosuhteisiin nähden hyvin.