Siirtotuotteet ja hinnastot

Sähkön siirto tarkoittaa sähkön tuomista sähköverkon kautta kuluttajalle. Siirtopalvelu on aina paikallisen sähköverkonhaltijan yksinoikeus, eikä asiakas voi kilpailuttaa siirtohintaa, mutta Energiavirasto valvoo hinnoittelun kohtuullisuutta. Siirtomaksuilla katetaan verkon investoinnit ja ylläpito sekä käyttökustannukset.

Asiakkaana voit valita sähkönkäyttöösi parhaiten sopivan siirtotuotteen.

Yleissiirto

Yleissiirto sopii asiakkaille, jotka asuvat kerros- ja rivitaloissa tai omakotitaloissa joissa ei ole sähkölämmitystä. Yleissiirto on oikea ratkaisu myös useimpiin loma-asuntoihin ja vähän sähköä käyttäville yrityksille.

Siirtohinnasto, yleissiirto

Kausisiirto

Kausisiirto sopii asiakkaille, jotka asuvat rivi- tai omakotitalossa ja käyttävät sähköä myös lämmittämiseen. Kausisiirto voi olla myös oikea tuote muille enemmän sähköä tarvitseville, jotka voivat hyödyntää talviajan edullista yöajan energiaa.

Siirtohinnasto, kausisiirto ohjaamaton

Siirtohinnasto, kausisiirto ohjattu

Yöpäiväsiirto

Yöpäiväsiirrossa hinnoittelu noudattaa ympäri vuoden päivä- ja yöjaottelua.

Siirtohinnasto, yösähkö

Tehosiirto

Pienjännitetehosiirto on tarkoitettu suuremmille sähkönkäyttäjille, kuten yritykset ja kiinteistöyhtiöt, joilla päävarokkeiden koko on yli 160 A.

Keskijännitetehosiirto on tarkoitettu sähkönkäyttäjille, jotka ovat liittyneet 20 kV:n keskijänniteverkkoon omalla muuntajalla. Tällaisia ovat suuret kiinteistöyhtiöt ja teollisuus, joiden sähkönkäyttö on erittäin suurta.

Siirtohinnasto, pien- ja suurjännitetehosiirto alv 0 %

Sähkön tuotanto

Siirtohinnasto, tuotanto alv 0 %

Julkiset palveluhinnat, alv 24 %

MAKSUTTOMAT PALVELUT

Sähkön käytön neuvontapalvelut

Sähkön laatuun liittyvät mittaukset ja selvitykset, mikäli todettu laatu ei vastaa standardeja

Rauman Energia Sähköverkon kaapeleiden näyttöpalvelut, mikiäli ne tilataan vähintään kolme päivää aikaisemmin (muussa tapauksessa veloitetaan 60 euron pikatoimituslisä)

Puunkaatoapu johtojemme välittömässä läheisyydessä, kun puu vaarantaa sähkönjakelua tai turvallisuutta ja työ on tilattu vähintään kaksi viikkoa ennen toivottua kaatoajankohtaa

Sähköntoimituksen aloittaminen (ns. muuttokytkentä) arkisin klo 9-15 (takaisinkytkentä muuna aikana 50 euroa)

PALVELUMAKSUT

 
Sähkömittarin asennukset  

Mittarointimaksu 25-63A

150 €

Mittarointimaksu 80-200A

200 €

Monimittauksen mittarointimaksu (ensimmäinen mittari)

150 €

Monimittauksen mittarointimaksu (lisämittarit)

50 €

Aiheeton mittarin tarkistus tai käynti

100 €

Laskutus ja perintä  

Asiakkaan pyytämä kirjallinen selvitys laskutuksesta tai energiankäytöstä

50 €/h

Perintäkäynti

50 €

Maksumuistutuskulu, yksityiset (alv 0 %)

5 €

Maksumuistutuskulu, yritykset (alv 0%)

10 €

Sähkön katkaisu

50 €

Sähkön takaisinkytkentä työaikana klo 9-15 50 €

Sähkön takaisinkytkentä työajan ulkopuolella

100 €

Pienet korjaustyöt

Asiakkaan laitteistoon tehty pienkorjaus tai päävarokkeen vaihto työaikana klo 9-15

50 €

Asiakkaan laitteistoon tehty pienkorjaus tai päävarokkeen vaihto työajan ulkopuolella 100 €

Sähköverot

Sähkövero muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Sähkövero peritään sähkölaskussa siirtomaksujen yhteydessä ja verkkoyhtiö tilittää veron edelleen valtiolle.

Sähkönkäyttäjät jaetaan kahteen veroluokkaan: sähköveroluokkaan 1 kuuluu suurin osa sähkönkäyttäjistä. Sähköveroluokkaan 2 voivat kuulua valmistavaa teollisuutta harjoittavat teollisuusyritykset ja kasvihuoneviljelytilat.

Sähköverot 1.1.2015 alkaen (snt/kWh)

Veroluokka

Sähkövero (alv 0%)

Sähkövero (alv 24%)

Sähköveroluokka 1

2,253

2,7937

Sähköveroluokka 2

0,703

0,8717

Sopimusehdot

Rauman Energia Sähköverkko Oy otti 1.7.2019 alkaen käyttöön uudistetut, alan yleiset, Energiateollisuus ry:n suosittelemat ja viranomaisten hyväksymät sähkön verkkopalvelu- ja liittymisehdot.

Liittymisehdot
Verkkopalveluehdot

Ajankohtaista: Sähköverkko

Olemme jälleen saaneet asiakkailtamme ihmetteleviä yhteydenottoja ovelta ovelle tapahtuvasta sähkösaneerausten kauppaamisesta.

Rauman Energia Sähköverkko Oy otti 1.7.2019 alkaen käyttöön uudistetut, alan yleiset, Energiateollisuus ry:n suosittelemat ja viranomaisten hyväksymät sähkön verkkopalvelu- ja liittymisehdot.

Rauman Energia Sähköverkko Oy:n vuoden 2019 merkittävimmät rakennuskohteet sijaitsevat Nikulassa, Nurmentiellä, Kuivassuontiellä ja Syväraumassa.