Sähköverkon kaapelointityöt vaikuttavat liikennejärjestelyihin Seminaarinkadulla ja Satamakadulla

Rauman Energia Sähköverkko Oy:n kaapelointityöt vaikuttavat liikennejärjestelyihin ensi viikolla Seminaarinkadulla ja Satamakadulla. Seminaarinkatu suljetaan liikenteeltä liitteenä olevan kartan punaisella rajatun alueen mukaisesti maanantaina 21.8. illalla ja tie avataan toisen kaistan osalta liikenteelle 24.8. illalla.

Kaapelikaivuut jatkuvat Seminaarinkadun reunaa pitkin Satamakadun yli kartalle sinisellä rajatun alueen mukaisesti. Tämä työ kestää noin kaksi viikkoa, jonka jälkeen kaapelointityöt jatkuvat edelleen Seminaarinkatua pitkin vihreällä merkityn alueen mukaisesti.

Tarvittavia liikennejärjestelyjä toteutetaan töiden edetessä. Järjestelyt vaikuttavat ajoneuvoliikenteeseen ja kevyenliikenteen kulkuun. Työmaa-alueen läheisyydessä tulee noudattaa varovaisuutta ja työmaa-alue rajataan suoja-aidoin ja raskasestein.

Rauman Energia Sähköverkko Oy uusii tänä kesänä kaupunkialueen työmailla maakaapeleita noin viisi kilometriä. Pääurakoitsijana työmailla toimii Vertek Oy.

Rauman Energia Sähköverkon ajankohtaisiin työmaihin voi tutustua osoitteessa raumanenergia.fi/kohteet ja samasta osoitteesta voi jättää myös palautetta työmaita koskien.

Ajankohtaista

Rauman Energia -konsernin vuosi 2023 sujui monilta osin yli ennakko-odotusten.

Rauman Energia Sähköverkko tiedottaa, että työt rikkoutuneen sähkökaapelin alueella alkavat viikon 12 aikana.

Tervetuloa Rauman Energian taloyhtiöpäättäjille suunnattuun pizzailtaan, josta saatte ratkaisuja taloyhtiönne toimivaan tulevaisuuteen.

Satu Saarinen tuo Rauman hyviä puolia esiin aktiivisesti omissa verkostoissaan.

Talouspäällikkö Taina Lehtihalme on työskennellyt Rauman Energialla lähes 30 vuotta monenlaisissa taloushallinnon tehtävissä. Talouspäällikkönä hän huolehtii myös henkilöstöhallinnosta, mikä tuo mieleistä vaihtelua työpäiviin.

Listasimme Rauman Energian palveluja, joiden avulla taloyhtiöissä voidaan varmistaa yhä parempi asumismukavuus ja energiatehokkuus.

"Tuntihintojen vaihtelu on tullut sähkömarkkinoille jäädäkseen", kirjoittaa Omavoiman riskienhallintapäällikkö Marko Kuittinen.

"Lungi-palvelu mahdollistaa minulle sen, että tiedän isännöimieni kohteiden lämmityksen olevan jatkuvassa valvonnassa ja pystyn itsekin tarvittaessa tekemään etänä pieniä säätöjä lämmitykseen", Janne Kuusisto sanoo.