Rauman suosituin lämmitysmuoto

Jouni Kartano, Rauman Energia

Pitkään, jo yli 30 vuotta, jatkunut yhteistyö metsäteollisuuden kanssa on taannut raumalaisille vihreää ja edullista kaukolämpöä. Erinomaisen yhteistyön ansiosta Rauman kaukolämpö on Suomen halvimpia ja vertailussa myös muihin lämmitysjärjestelmiin kaukolämpö on säilyttänyt johtavan markkina-asemansa.

Rauman Energian osaomistaman Rauman Biovoiman vihreän tuotannon merkitys on vuosi vuodelta kasvanut, sillä yhä useammin päätökset ja hankinnat lämmitysratkaisujen suhteen perustuvat vähäpäästöisyyteen.

On hyvä huomioida, että lämmön tuotannossa hyödynnetään nykyään myös entistä enemmän teollisuuden ja kiinteistöjen hukkalämpöjä. Voidaankin hyvällä syyllä sanoa, että Rauman Energian kaukolämpöjärjestelmä toimii kiertotalouden edistäjänä.

Kaukolämpöjärjestelmä on lämmöntuotantolaitosten ja lämmön jakeluverkon yhteiskäyttöä varten perustettu järjestelmä, joten se on hyvä esimerkki myös jakamistaloudesta. Järjestelmä on rakennettu raumalaisia varten ja siihen voi kuka tahansa liittyä lämmön ostajana tai myyjänä teknisten vaatimusten täyttyessä.

Kaukolämpöön nivoutuneet palvelut ovat voimakkaassa kasvussa. Kaukolämpöyhtiöiden tuomat lisäpalvelut asiakaslaitteiden valvontaan ja hallintaan ovat lisänneet toimitusvarmuutta ja energiatehokkuutta samalla, kun asiakkaiden kiinnostus energian käyttöön on lisääntynyt. Rauman Energian osalta tämä tarkoittaa Lungi-palvelukokonaisuutta, joka nimensä mukaisesti tuo asiakkaille helppoutta, asumismukavuutta ja säästöjä.

Kaukolämpöyhtiöillä on hyvä maine. Raumalla tähän ovat erityisesti vaikuttaneet edullinen hinta, toimintavarmuus ja ympäristöystävällisyys sekä se, että olemme yhdessä asiakkaidemme kanssa kehittäneet uusia palveluja.

Ei mikään ihme, että kaukolämpö on Rauman suosituin lämmitysmuoto.

Jouni Kartano
kaukolämpöjohtaja

#Toimii.

Ajankohtaista

Rakennuttamispäällikkö Eetu Järvenpään työnkuva on monipuolinen, kun hän työskentelee kaukolämpöliittymien ja niihin liittyvien työvaiheiden parissa. Kotona odottaa työpäivien jälkeen 1- ja 2-vuotiaat lapset.

Raum Rome Paris -logo tulee vastaan tasaiseen tahtiin erilaisissa yhteyksissä luoden myönteistä Rauma-kuvaa.

Rauman Energian Lungi-palvelukokonaisuus on käytössä useissa raumalaisissa kodeissa ja taloyhtiöissä. Myös yhä useampi yritys on päättänyt ottaa Lungisti palvelulla, joka tuo säästöjen lisäksi helppoutta, mukavuutta ja mielenrauhaa.

"Sähkönsiirto on laskenut asiakkaiden energiansäästötoimien ansiosta ja tuotantoa on lisätty verkkoon ennätysmäärät aiempiin vuosiin verrattuna. Samalla kiinnostus energia-asioita kohtaan on suurempaa kuin ehkä koskaan ennen."

Koostimme artikkeliin tietoa, mitä uuden Online-palvelun käyttöönotto tarkoittaa Rauman Energian asiakkaille.

"Energiayhteisön voivat perustaa esimerkiksi taloyhtiön osakkaat enemmistöpäätöksellä. Omaa energiantuotantoa saadaan hyödynnettyä monipuolisemmin, kun kiinteistö ei pysty hyödyntämään kaikkea tuotettua sähköä."

"Rauman ravintolan kaukolämpötekniikka liitettiin Lungiin kiinteistön saneerauksen yhteydessä alkuvuonna 2020. Liittäminen kävi helposti, ja samalla muukin kiinteistötekniikka kytkettiin kyseiseen valvontatyökaluun."

ILO-rahasto yhdessä Rauman Energian kanssa tarjoaa veloituksettoman uimahallikäynnin ja pellehyppynäytöksiä Rauman uimahallissa sunnuntaina 19.11.2023.