Rauman suosituin lämmitysmuoto

Jouni Kartano, Rauman Energia

Pitkään, jo yli 30 vuotta, jatkunut yhteistyö metsäteollisuuden kanssa on taannut raumalaisille vihreää ja edullista kaukolämpöä. Erinomaisen yhteistyön ansiosta Rauman kaukolämpö on Suomen halvimpia ja vertailussa myös muihin lämmitysjärjestelmiin kaukolämpö on säilyttänyt johtavan markkina-asemansa.

Rauman Energian osaomistaman Rauman Biovoiman vihreän tuotannon merkitys on vuosi vuodelta kasvanut, sillä yhä useammin päätökset ja hankinnat lämmitysratkaisujen suhteen perustuvat vähäpäästöisyyteen.

On hyvä huomioida, että lämmön tuotannossa hyödynnetään nykyään myös entistä enemmän teollisuuden ja kiinteistöjen hukkalämpöjä. Voidaankin hyvällä syyllä sanoa, että Rauman Energian kaukolämpöjärjestelmä toimii kiertotalouden edistäjänä.

Kaukolämpöjärjestelmä on lämmöntuotantolaitosten ja lämmön jakeluverkon yhteiskäyttöä varten perustettu järjestelmä, joten se on hyvä esimerkki myös jakamistaloudesta. Järjestelmä on rakennettu raumalaisia varten ja siihen voi kuka tahansa liittyä lämmön ostajana tai myyjänä teknisten vaatimusten täyttyessä.

Kaukolämpöön nivoutuneet palvelut ovat voimakkaassa kasvussa. Kaukolämpöyhtiöiden tuomat lisäpalvelut asiakaslaitteiden valvontaan ja hallintaan ovat lisänneet toimitusvarmuutta ja energiatehokkuutta samalla, kun asiakkaiden kiinnostus energian käyttöön on lisääntynyt. Rauman Energian osalta tämä tarkoittaa Lungi-palvelukokonaisuutta, joka nimensä mukaisesti tuo asiakkaille helppoutta, asumismukavuutta ja säästöjä.

Kaukolämpöyhtiöillä on hyvä maine. Raumalla tähän ovat erityisesti vaikuttaneet edullinen hinta, toimintavarmuus ja ympäristöystävällisyys sekä se, että olemme yhdessä asiakkaidemme kanssa kehittäneet uusia palveluja.

Ei mikään ihme, että kaukolämpö on Rauman suosituin lämmitysmuoto.

Jouni Kartano
kaukolämpöjohtaja

#Toimii.

Ajankohtaista

Rauman Energia Sähköverkon Aittakarin puistomuuntamo sai toukokuussa aivan uuden ilmeen, kun seinät putsattiin ja niihin maalattiin Taivaan juuret -niminen seinämaalaus.

Yksi näkyvimmistä työmaista alkaa toukokuun alkupuolella, kun Rauman kaupungin vesihuoltosaneerauksen yhteydessä rakennetaan uutta kaukolämmön runkoverkkoa Luoteisväylän ja Kappelinluhdankadun varrella.

Rauman Energia Sähköverkko on julkaissut sähkäverkon kehittämissuunnitelman. Se on yleisön nähtävillä ja kommentoitavissa 16. kesäkuuta asti.

Sähköverkon saneerausta tehdään kesän aikana useissa paikoissa keskustan tuntumassa, mikä vaikuttaa liikennejärjestelyihin.

Rauman Energia -konsernin vuosi 2023 sujui monilta osin yli ennakko-odotusten.

Rauman Energia Sähköverkko tiedottaa, että työt rikkoutuneen sähkökaapelin alueella alkavat viikon 12 aikana.

Tervetuloa Rauman Energian taloyhtiöpäättäjille suunnattuun pizzailtaan, josta saatte ratkaisuja taloyhtiönne toimivaan tulevaisuuteen.

Satu Saarinen tuo Rauman hyviä puolia esiin aktiivisesti omissa verkostoissaan.