Rauman Energian vuosi 2023: Vahva taloudellinen tulos

Rauman Energia -konsernin vuosi 2023 sujui monilta osin yli ennakko-odotusten. Liikevaihto kasvoi 14 prosenttia nousten 39,7 miljoonaan euroon ja liikevoitto nousi 8,8 miljoonaan euroon, mikä oli selvästi yli budjetoidun. Tilikauden voitoksi kirjattiin 5,6 miljoonaa euroa. Liikevoitossa ja tilikauden tuloksessa ovat mukana myös osakkuusyhtiöiden tulokset. Tilikauden tulokseen vaikutti merkittävästi sähkön tuotannon ylimääräinen voittovero (1,13 miljoonaa euroa).

Sähköverkon, kaukolämmön, valokuituverkon ja uusien liiketoimintojen käyttöomaisuusinvestointeihin käytettiin 5,2 miljoonaa euroa. Sähköverkossa jatkettiin säävarman verkon rakentamista ja kaukolämmössä investoinnit painottuivat uusien liittymien rakentamiseen. Jo 97 prosenttia Rauman Energia Sähköverkon asiakkaista on säävarman sähköverkon piirissä ja vuoden 2025 jälkeen ilmajohtoja on enää saaristossa. Rauman Energian sähkönsiirron hinnoittelu sijoittuu valtakunnallisessa vertailussa edullisimpaan neljännekseen ja kaukolämpö halvimpaan 5 %:iin.

Kaukolämmön myynti (286 GWh) kasvoi viime vuonna 5,3 prosenttia johtuen edellisvuotta kylmemmästä säästä. Sähkön siirron määrä sen sijaan laski 3,7 prosenttia kotitalouksien ja yritysten energiansäästötoimenpiteiden ansiosta ollen 289 GWh:a.

Sähköntuotannossa oli kasvua peräti 18,8 prosenttia OL3:n käynnistymisen myötä. Rauman Energian tuotanto-osuudet tuottivat sähkö yhteensä 136 GWh:a, josta päästöttömän sähkön osuus oli 89 prosenttia

Rauman Energia jatkoi viime vuonna investointeja päästöttömiin energiamuotoihin. Rauman Energia on mukana Lapuan Heininevan aurinkovoimalahankkeessa 2,5 MW:n osuudella, mikä vastaa noin 3500 aurinkopaneelia. Lisäksi aiemmista investoinneista Närpiön Norrskogenin tuulivoimahanke valmistui viime vuoden kevättalven aikana, joka lisäsi hieman Rauman Energian tuulisähkön tuotantoa.

Aurinkosähkön määrän kasvu Rauman Energian Sähköverkon alueella näkyi merkittävästi myös viime vuonna. Sähköverkkoon liitettiin vuoden aikana 190 uutta aurinkovoimalaa (kokonaismäärä 555 kpl) ja niiden kokonaisteho on nyt yli 6 MW, joka vastaa 30 prosenttia koko Rauman Energian verkkoalueen sähkönkulutuksesta aurinkoisena kesäpäivänä. Aurinkosähkön arvioitu vuosituotanto on jo noin 5 GWh:a eli 1,8 prosenttia verkkoalueen sähkönkulutuksesta.

Ajankohtaista

Rauman Biovoima toimittaa puuperäisillä polttoaineilla tuotettua prosessihöyryä, kaukolämpöä ja sähköä UPM:n paperitehtaalle ja Rauman Energialle. Voimalaitos tuottaa lähes kaiken raumalaisten tarvitsemasta kaukolämmöstä.

Rauman Energia Sähköverkko investoi tänäkin kesänä merkittävästi sähköverkkoon, josta valtaosa on jo säävarmaa verkkoa. Myös kaukolämmön osalta tehdään investointeja, jotta toimitusvarmuus paranee ja Rauman suosituin lämmitysmuoto tulee yhä useamman saataville.

Maija Männistö tuo Raumaa positiivisesti valtakunnan kartalle. Hän on erinomainen esimerkki siitä, miten omasta mielenkiinnon kohteesta voi rakentaa itselleen uuden ammatin.

Nea Suominen tekee Rauman Energian back office -tiimissä tärkeää työtä, jolla varmistetaan esimerkiksi laskutuksen toimivuus. Lisäksi Nea tapaa ajoittain asiakkaita Kairakadun asiakaspalvelupisteellä.

Kiinnostus energia-alaa kohtaan on kasvanut vuosi vuodelta. Se antaa meille hyvät mahdollisuudet kehittää palveluja asiakkaidemme tarpeiden mukaan ja olla mahdollistamassa vihreää siirtymää.

Asiakaspalvelupiste Kairakadulla palvelee heinäkuussa vain ajanvarauksella. Puhelinasiakaspalvelu palvelee kesä-heinäkuussa arkisin kello 8-16.

Liiketoimintakauppa vahvistaa Lounean jo ennestään vahvaa asemaa valokuitumarkkinassa ja tuo kotimaisen Lounean palvelut saataville tuhansille omakoti- ja taloyhtiöasunnoille Rauman alueella.

Rauman Energia Sähköverkon Aittakarin puistomuuntamo sai toukokuussa aivan uuden ilmeen, kun seinät putsattiin ja niihin maalattiin Taivaan juuret -niminen seinämaalaus.