Rauman Energian vuosi 2023: Vahva taloudellinen tulos

Rauman Energia -konsernin vuosi 2023 sujui monilta osin yli ennakko-odotusten. Liikevaihto kasvoi 14 prosenttia nousten 39,7 miljoonaan euroon ja liikevoitto nousi 8,8 miljoonaan euroon, mikä oli selvästi yli budjetoidun. Tilikauden voitoksi kirjattiin 5,6 miljoonaa euroa. Liikevoitossa ja tilikauden tuloksessa ovat mukana myös osakkuusyhtiöiden tulokset. Tilikauden tulokseen vaikutti merkittävästi sähkön tuotannon ylimääräinen voittovero (1,13 miljoonaa euroa).

Sähköverkon, kaukolämmön, valokuituverkon ja uusien liiketoimintojen käyttöomaisuusinvestointeihin käytettiin 5,2 miljoonaa euroa. Sähköverkossa jatkettiin säävarman verkon rakentamista ja kaukolämmössä investoinnit painottuivat uusien liittymien rakentamiseen. Jo 97 prosenttia Rauman Energia Sähköverkon asiakkaista on säävarman sähköverkon piirissä ja vuoden 2025 jälkeen ilmajohtoja on enää saaristossa. Rauman Energian sähkönsiirron hinnoittelu sijoittuu valtakunnallisessa vertailussa edullisimpaan neljännekseen ja kaukolämpö halvimpaan 5 %:iin.

Kaukolämmön myynti (286 GWh) kasvoi viime vuonna 5,3 prosenttia johtuen edellisvuotta kylmemmästä säästä. Sähkön siirron määrä sen sijaan laski 3,7 prosenttia kotitalouksien ja yritysten energiansäästötoimenpiteiden ansiosta ollen 289 GWh:a.

Sähköntuotannossa oli kasvua peräti 18,8 prosenttia OL3:n käynnistymisen myötä. Rauman Energian tuotanto-osuudet tuottivat sähkö yhteensä 136 GWh:a, josta päästöttömän sähkön osuus oli 89 prosenttia

Rauman Energia jatkoi viime vuonna investointeja päästöttömiin energiamuotoihin. Rauman Energia on mukana Lapuan Heininevan aurinkovoimalahankkeessa 2,5 MW:n osuudella, mikä vastaa noin 3500 aurinkopaneelia. Lisäksi aiemmista investoinneista Närpiön Norrskogenin tuulivoimahanke valmistui viime vuoden kevättalven aikana, joka lisäsi hieman Rauman Energian tuulisähkön tuotantoa.

Aurinkosähkön määrän kasvu Rauman Energian Sähköverkon alueella näkyi merkittävästi myös viime vuonna. Sähköverkkoon liitettiin vuoden aikana 190 uutta aurinkovoimalaa (kokonaismäärä 555 kpl) ja niiden kokonaisteho on nyt yli 6 MW, joka vastaa 30 prosenttia koko Rauman Energian verkkoalueen sähkönkulutuksesta aurinkoisena kesäpäivänä. Aurinkosähkön arvioitu vuosituotanto on jo noin 5 GWh:a eli 1,8 prosenttia verkkoalueen sähkönkulutuksesta.

Ajankohtaista

Rauman Energia -konsernin vuosi 2023 sujui monilta osin yli ennakko-odotusten.

Rauman Energia Sähköverkko tiedottaa, että työt rikkoutuneen sähkökaapelin alueella alkavat viikon 12 aikana.

Tervetuloa Rauman Energian taloyhtiöpäättäjille suunnattuun pizzailtaan, josta saatte ratkaisuja taloyhtiönne toimivaan tulevaisuuteen.

Satu Saarinen tuo Rauman hyviä puolia esiin aktiivisesti omissa verkostoissaan.

Talouspäällikkö Taina Lehtihalme on työskennellyt Rauman Energialla lähes 30 vuotta monenlaisissa taloushallinnon tehtävissä. Talouspäällikkönä hän huolehtii myös henkilöstöhallinnosta, mikä tuo mieleistä vaihtelua työpäiviin.

Listasimme Rauman Energian palveluja, joiden avulla taloyhtiöissä voidaan varmistaa yhä parempi asumismukavuus ja energiatehokkuus.

"Tuntihintojen vaihtelu on tullut sähkömarkkinoille jäädäkseen", kirjoittaa Omavoiman riskienhallintapäällikkö Marko Kuittinen.

"Lungi-palvelu mahdollistaa minulle sen, että tiedän isännöimieni kohteiden lämmityksen olevan jatkuvassa valvonnassa ja pystyn itsekin tarvittaessa tekemään etänä pieniä säätöjä lämmitykseen", Janne Kuusisto sanoo.