Rauman Energian vuosi 2019: Vahva tulos ja uusia tuotteita

Rauman Energia -konsernin viime vuoden tulos laski hieman vuodesta 2018, mutta pysyi erinomaisella tasolla. Vähentynyt kaukolämmön myynti ja sähkön siirto laskivat liikevaihtoa ja tulosta, mutta korkeampi sähkön markkinahinta paransi sähköntuotannon tulosta.

Konsernin liikevaihto oli noin 29 miljoonaa euroa, jossa on laskua edellisvuoteen verrattuna noin puoli miljoonaa euroa. Rauman Energia -konsernin liikevoitto oli 7,4 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto oli 5,4 miljoonaa euroa säilyen lähes vuoden 2018 tasolla. Liikevoitossa ja tilikauden tuloksessa ovat mukana myös osakkuusyhtiöiden tulokset.

Investointeihin käytettiin konsernitasolla noin 5,3 miljoonaa euroa, ja investoinnit rahoitettiin tulorahoituksella. Suurimmat sähköverkon kaapelointi-investoinnit tehtiin Syväraumassa, Nikulanmäessä ja Nurmentiellä. Kaukolämpöverkkoa parannettiin Kourujärvellä ja Sinisaaressa.

Rauman Energia teki vuonna 2019 päätöksen uudesta tuulivoimainvestoinnista Teuvan Paskoonharjuun, jossa Rauman Energian osuus vuosituotannosta on 2,5 GWh:a. Tämän myötä Rauman Energian tuulivoimalla tuotetun sähkön osuus nousee jo 20 GWh:iin, joka vastaa noin 7 prosenttia Rauman Energian verkkoalueen sähkönkulutuksesta.

- Voimme olla tyytyväisiä, että onnistuimme jälleen tekemään hyvän tuloksen ilman sähkön siirron tai kaukolämmön hinnankorotuksia. Siirtohinnat ovat vuoden 2013 tasolla ja kaukolämmön hinnat vuoden 2015 tasolla. Olemme halvimmassa neljänneksessä Suomen sähköverkkoyhtiöiden osalta ja kaukolämpömme on Suomen viidenneksi halvinta, toimitusjohtaja Marko Haapala iloitsee.

Säävarman verkon piirissä jo yli 92 prosenttia asiakkaista

Sähkönkäyttö laski Rauman Energia Sähköverkko Oy:n verkossa viime vuonna 304 GWh:iin. Kahden prosentin lasku edellisvuoteen verrattuna selittyy lämpimämmällä vuodella.

Myös kaukolämmön myynti laski. Laskua kirjattiin 3 prosenttia ja myyntimäärä oli 267 GWh. Kaukolämpöverkkoa saneerattiin 1,2 kilometriä ja uutta verkkoa rakennettiin 400 metriä. Rauman Energian kaukolämpö on erittäin ympäristöystävällistä. Yli 82 prosenttia kaukolämmöstä tuotettiin vihreästi biopolttoaineilla.

Rauman Energian Sähköverkko Oy:n säävarman sähköverkon piirissä on jo yli 92 prosenttia asiakkaista. Kaapelointiaste nousi viime vuoden aikana 80 prosentista 82 prosenttiin.

- Olemme rakentaneet pelkästään maakaapeliverkkoa jo lähes 15 vuoden ajan. Tänä aikana kaapelointiaste on noussut alle 50 prosentista yli 80 prosenttiin. Vuoteen 2022 mennessä koko kaava-alue eli yli 95 prosenttia asiakkaistamme on säävarman maakaapeliverkon piirissä, Rauman Energia Sähköverkko Oy:n verkkojohtaja Marko Silokoski sanoo.

Rauman Energian tuotanto-osuudet tuottivat viime vuonna sähköä 122 GWh:a, josta vihreän sähkön osuus oli 85 prosenttia.

Sähköautojen latauspisteitä, aurinkosähköä ja valokuituverkkoa

Rauman Energia on aktiivinen toimija uusien liiketoimintojen kehittämisessä. Sähköautojen latauspisteitä on Raumalla neljässä paikassa. Sähköautojen latausmäärät ovat kasvaneet vuosi vuodelta merkittävästi. Viime vuonna Rauman Energian julkisissa latauspisteissä tehtiin lähes 2300 latausta eli keskimäärin kuusi latausta päivässä.

Myös aurinkosähkö yleistyy Rauman Energia Sähköverkon alueella vauhdilla ja aurinkosähköjärjestelmien määrä on kaksinkertaistunut joka vuosi. Sähköverkkoon liitetyn aurinkosähkön teho kasvoi 2 MW:iin, joka vastaa aurinkoisena kesäpäivänä noin 10 prosenttia Rauman sähkönkulutuksesta. Rauman Energia myy asiakkaille aurinkosähköjärjestelmiä myyntiyhtiö Lännen Omavoiman kautta.

Uutta liiketoimintaa syntyi myös valokuituverkon ympärille. Verkon rakentamista jatkettiin viime vuonna sähkö- ja lämpöverkon yhteiskaivantoja hyödyntäen. Sukkela-valokuituliittymät tuotiin asiakkaiden saataville kevään 2019 aikana.

- Haluamme, että Rauma on valmis tulevaisuutta varten, ja että arki toimii. Valokuitu on ratkaisu, joka varmistaa kotitalouksien tietoliikenneyhteyksien toimivuuden nyt ja jatkossa, toimitusjohtaja Haapala taustoittaa.

Ajankohtaista

Rauman Energia -konsernin vuosi 2023 sujui monilta osin yli ennakko-odotusten.

Rauman Energia Sähköverkko tiedottaa, että työt rikkoutuneen sähkökaapelin alueella alkavat viikon 12 aikana.

Tervetuloa Rauman Energian taloyhtiöpäättäjille suunnattuun pizzailtaan, josta saatte ratkaisuja taloyhtiönne toimivaan tulevaisuuteen.

Satu Saarinen tuo Rauman hyviä puolia esiin aktiivisesti omissa verkostoissaan.

Talouspäällikkö Taina Lehtihalme on työskennellyt Rauman Energialla lähes 30 vuotta monenlaisissa taloushallinnon tehtävissä. Talouspäällikkönä hän huolehtii myös henkilöstöhallinnosta, mikä tuo mieleistä vaihtelua työpäiviin.

Listasimme Rauman Energian palveluja, joiden avulla taloyhtiöissä voidaan varmistaa yhä parempi asumismukavuus ja energiatehokkuus.

"Tuntihintojen vaihtelu on tullut sähkömarkkinoille jäädäkseen", kirjoittaa Omavoiman riskienhallintapäällikkö Marko Kuittinen.

"Lungi-palvelu mahdollistaa minulle sen, että tiedän isännöimieni kohteiden lämmityksen olevan jatkuvassa valvonnassa ja pystyn itsekin tarvittaessa tekemään etänä pieniä säätöjä lämmitykseen", Janne Kuusisto sanoo.