Rauman Energian vuosi 2018: Vahva tulos ja uusia tuotteita

Rauman Energia -konsernin viime vuoden tulos oli erinomainen lisääntyneen energian tuotannon sekä kaukolämmön ja sähkönsiirron myynnin ansiosta. Myös edellisvuodesta laskeneet tuotantokustannukset ja korkeampi sähkön markkinahinta paransivat tulosta.

Konsernin liikevaihto oli noin 29 miljoonaa euroa, mikä on noin miljoona euroa edellisvuotta suurempi. Rauman Energia -konsernin liikevoitto oli 7,7 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto oli 5,6 miljoonaa euroa säilyen lähes vuoden 2017 tasolla. Liikevoitossa ja tilikauden tuloksessa ovat mukana myös osakkuusyhtiöiden tulokset.

Investointeihin käytettiin konsernitasolla noin 7,8 miljoonaa euroa, ja investoinnit rahoitettiin tulorahoituksella. Suurimmat sähköverkon kaapelointi-investoinnit tehtiin Kaarolla, Tiilivuorella, Syväraumassa ja Kourujärvellä. Kaukolämpöverkkoa parannettiin Kourujärvellä ja telakan alueella. Sähkön tuotantoinvestoinnit kohdistuivat Fennovoima-projektiin ja Metsälän tuulivoimapuistoon.

-Voimme olla tyytyväisiä, että onnistuimme jälleen tekemään hyvän tuloksen ilman sähkön siirron tai kaukolämmön hinnankorotuksia. Siirtohinnat ovat vuoden 2013 tasolla ja kaukolämmön perusmaksuja jopa alennettiin viime vuonna, toimitusjohtaja Marko Haapala iloitsee.

Säävarman verkon piirissä jo yli 90 prosenttia asiakkaista

Sähkönkäyttö nousi Rauman Energia Sähköverkko Oy:n verkossa viime vuonna 310 GWh:iin. Yli 5 prosentin kasvu edellisvuoteen verrattuna selittyy teollisuuden lisääntyneellä sähkönkäytöllä.

Myös kaukolämmön myynti kasvoi. Kasvua kirjattiin vajaan prosentin verran ja myyntimäärä oli 275 GWh. Kaukolämpöverkkoa saneerattiin 800 metriä ja uutta verkkoa rakennettiin kaksi kilometriä.

Rauman Energian Sähköverkko Oy:n säävarman sähköverkon piirissä on jo yli 90 prosenttia asiakkaista. Kaapelointiaste nousi viime vuoden aikana 74,7 prosentista 80,2 prosenttiin. Uutta kaapelia asennettiin 90 kilometriä ja ilmajohtoja purettiin 57 kilometriä.

Rauman Energian tuotanto-osuudet tuottivat viime vuonna sähköä 120 GWh:a, josta vihreän sähkön osuus oli 83 prosenttia.

Sähköautojen latauspisteitä, aurinkosähköä ja valokuituverkkoa

Rauman Energia on aktiivinen toimija uusien liiketoimintojen kehittämisessä. Sähköautojen latauspisteitä on Raumalla nyt neljässä paikassa, kun viime vuonna rakennettiin Rauman kaupungin kanssa uusi latauspiste Tallikedonkadulle. Sähköautojen latausmäärät ovat kasvaneet vuosi vuodelta merkittävästi. Viime vuonna Rauman latauspisteissä tehtiin lähes 1500 latausta.

Myös aurinkosähkö yleistyy Raumalla vauhdilla ja aurinkosähköjärjestelmien määrä on kaksinkertaistunut joka vuosi. Rauman Energia myy asiakkaille aurinkosähköjärjestelmiä myyntiyhtiö Lännen Omavoiman kautta. Lisäksi Rauman Energia investoi viime vuonna merkittävästi aurinkovoimaan rakennuttamalla teollisuuspuisto Seaside Industry Parkiin peräti 1800 aurinkopaneelin voimalan.

Uutta liiketoimintaa syntyy myös valokuituverkon ympärille. Verkon rakentamista jatkettiin viime vuonna sähkö- ja lämpöverkon yhteiskaivantoja hyödyntäen. Valokuituliittymät tuodaan asiakkaiden saataville kevään 2019 aikana.

-Haluamme, että Rauma on valmis tulevaisuutta varten, ja että arki toimii. Valokuitu on ratkaisu, joka varmistaa kotitalouksien tietoliikenneyhteyksien toimivuuden nyt ja jatkossa, toimitusjohtaja Haapala taustoittaa.

Ajankohtaista

Rauman Energian ja Rauman Energia Sähköverkon asiakaspalvelunumero ja vikapalvelunumero uudistuvat.

Kiinteistönomistajille on tarjolla useita uusia tukimuotoja, joilla he voivat olla mukana energiatalkoissa ja luoda samalla sekä puhtaampaa huomista että taloudellista säästöä.

Rauman Energia Oy laajentaa Sukkela-valokuitunsa saatavuutta Haapasaaressa Otanmaantien ja Sokertopantien alueilla kesän 2023 aikana.

Päivityksessä mittarit ohjelmoidaan toimittamaan tuntisarjan sijasta 15 minuutin mittaussarjaa.

Rauman Energia -konsernin liikevaihto kasvoi viime vuonna kuusi prosenttia 34,9 miljoonaan euroon, mutta liikevoitto laski 33 prosenttia 4,9 miljoonaan euroon ja tilikauden tulos oli 12,9 miljoonaa euroa tappiollinen.

Rauman Energian kaukolämmön yritys- ja taloyhtiöasiakkaiden on nyt mahdollista hankkia käyttöönsä 100-prosenttisesti vihreää kaukolämpöä.

Viime kuukausina on käyty valtavasti keskustelua energia-alan murroksesta. Asiakkaan näkökulmasta katsottuna muutos on ollut vieläkin pidempikestoista ja suurempaa kuin mistä yleisesti puhutaan.

Kaukolämmön uudet palvelut ovat löytäneet hyvin tiensä raumalaisten asiakkaiden luokse.