Rauman Energian vuosi 2018: Vahva tulos ja uusia tuotteita

Rauman Energia -konsernin viime vuoden tulos oli erinomainen lisääntyneen energian tuotannon sekä kaukolämmön ja sähkönsiirron myynnin ansiosta. Myös edellisvuodesta laskeneet tuotantokustannukset ja korkeampi sähkön markkinahinta paransivat tulosta.

Konsernin liikevaihto oli noin 29 miljoonaa euroa, mikä on noin miljoona euroa edellisvuotta suurempi. Rauman Energia -konsernin liikevoitto oli 7,7 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto oli 5,6 miljoonaa euroa säilyen lähes vuoden 2017 tasolla. Liikevoitossa ja tilikauden tuloksessa ovat mukana myös osakkuusyhtiöiden tulokset.

Investointeihin käytettiin konsernitasolla noin 7,8 miljoonaa euroa, ja investoinnit rahoitettiin tulorahoituksella. Suurimmat sähköverkon kaapelointi-investoinnit tehtiin Kaarolla, Tiilivuorella, Syväraumassa ja Kourujärvellä. Kaukolämpöverkkoa parannettiin Kourujärvellä ja telakan alueella. Sähkön tuotantoinvestoinnit kohdistuivat Fennovoima-projektiin ja Metsälän tuulivoimapuistoon.

-Voimme olla tyytyväisiä, että onnistuimme jälleen tekemään hyvän tuloksen ilman sähkön siirron tai kaukolämmön hinnankorotuksia. Siirtohinnat ovat vuoden 2013 tasolla ja kaukolämmön perusmaksuja jopa alennettiin viime vuonna, toimitusjohtaja Marko Haapala iloitsee.

Säävarman verkon piirissä jo yli 90 prosenttia asiakkaista

Sähkönkäyttö nousi Rauman Energia Sähköverkko Oy:n verkossa viime vuonna 310 GWh:iin. Yli 5 prosentin kasvu edellisvuoteen verrattuna selittyy teollisuuden lisääntyneellä sähkönkäytöllä.

Myös kaukolämmön myynti kasvoi. Kasvua kirjattiin vajaan prosentin verran ja myyntimäärä oli 275 GWh. Kaukolämpöverkkoa saneerattiin 800 metriä ja uutta verkkoa rakennettiin kaksi kilometriä.

Rauman Energian Sähköverkko Oy:n säävarman sähköverkon piirissä on jo yli 90 prosenttia asiakkaista. Kaapelointiaste nousi viime vuoden aikana 74,7 prosentista 80,2 prosenttiin. Uutta kaapelia asennettiin 90 kilometriä ja ilmajohtoja purettiin 57 kilometriä.

Rauman Energian tuotanto-osuudet tuottivat viime vuonna sähköä 120 GWh:a, josta vihreän sähkön osuus oli 83 prosenttia.

Sähköautojen latauspisteitä, aurinkosähköä ja valokuituverkkoa

Rauman Energia on aktiivinen toimija uusien liiketoimintojen kehittämisessä. Sähköautojen latauspisteitä on Raumalla nyt neljässä paikassa, kun viime vuonna rakennettiin Rauman kaupungin kanssa uusi latauspiste Tallikedonkadulle. Sähköautojen latausmäärät ovat kasvaneet vuosi vuodelta merkittävästi. Viime vuonna Rauman latauspisteissä tehtiin lähes 1500 latausta.

Myös aurinkosähkö yleistyy Raumalla vauhdilla ja aurinkosähköjärjestelmien määrä on kaksinkertaistunut joka vuosi. Rauman Energia myy asiakkaille aurinkosähköjärjestelmiä myyntiyhtiö Lännen Omavoiman kautta. Lisäksi Rauman Energia investoi viime vuonna merkittävästi aurinkovoimaan rakennuttamalla teollisuuspuisto Seaside Industry Parkiin peräti 1800 aurinkopaneelin voimalan.

Uutta liiketoimintaa syntyy myös valokuituverkon ympärille. Verkon rakentamista jatkettiin viime vuonna sähkö- ja lämpöverkon yhteiskaivantoja hyödyntäen. Valokuituliittymät tuodaan asiakkaiden saataville kevään 2019 aikana.

-Haluamme, että Rauma on valmis tulevaisuutta varten, ja että arki toimii. Valokuitu on ratkaisu, joka varmistaa kotitalouksien tietoliikenneyhteyksien toimivuuden nyt ja jatkossa, toimitusjohtaja Haapala taustoittaa.

Ajankohtaista

Yksi näkyvimmistä työmaista alkaa toukokuun alkupuolella, kun Rauman kaupungin vesihuoltosaneerauksen yhteydessä rakennetaan uutta kaukolämmön runkoverkkoa Luoteisväylän ja Kappelinluhdankadun varrella.

Rauman Energia Sähköverkko on julkaissut sähkäverkon kehittämissuunnitelman. Se on yleisön nähtävillä ja kommentoitavissa 16. kesäkuuta asti.

Sähköverkon saneerausta tehdään kesän aikana useissa paikoissa keskustan tuntumassa, mikä vaikuttaa liikennejärjestelyihin.

Rauman Energia -konsernin vuosi 2023 sujui monilta osin yli ennakko-odotusten.

Rauman Energia Sähköverkko tiedottaa, että työt rikkoutuneen sähkökaapelin alueella alkavat viikon 12 aikana.

Tervetuloa Rauman Energian taloyhtiöpäättäjille suunnattuun pizzailtaan, josta saatte ratkaisuja taloyhtiönne toimivaan tulevaisuuteen.

Satu Saarinen tuo Rauman hyviä puolia esiin aktiivisesti omissa verkostoissaan.

Talouspäällikkö Taina Lehtihalme on työskennellyt Rauman Energialla lähes 30 vuotta monenlaisissa taloushallinnon tehtävissä. Talouspäällikkönä hän huolehtii myös henkilöstöhallinnosta, mikä tuo mieleistä vaihtelua työpäiviin.