Rauman Energia Sähköverkon kaapelointityö alkaa Otan alueelta

(Kuva: Elmeri Elo)

Rauman Energia Sähköverkon kaapelointityö alkaa viikon 18 alkupuolella. Sähköverkon saneerausta tehdään kesän aikana useissa paikoissa keskustan tuntumassa, mikä vaikuttaa liikennejärjestelyihin.

Sähköverkon saneeraus aloitetaan Syväraumankadun ja Pyynpäänkadun risteyksestä Otan alueella ja työ etenee Syväraumankatua kohti keskustaa kesän aikana. Saneerausprojekti jatkuu myöhemmin kesällä Tehtaankadulla, Steniuksenkadulla, Luoteisväylällä ja Sompapolulla.

Työ vaikuttaa vaihtelevasti kulkuun alueilla ja työt aiheuttavat myös poikkeuksia joukkoliikenteen reitteihin. Rauman Energia Sähköverkko muistuttaa, että työmaa-alueilla kadut ovat paikoitellen ahtaita ja liikkuminen alueilla vaatii erityistä tarkkaavaisuutta töiden aikana.

Rauman Energia Sähköverkon työmaiden tilanne päivittyy nettisivujen karttaan, josta voi tarkistaa alueet ja aikataulut: raumanenergia.fi/kohteet

Ajankohtaista

Yksi näkyvimmistä työmaista alkaa toukokuun alkupuolella, kun Rauman kaupungin vesihuoltosaneerauksen yhteydessä rakennetaan uutta kaukolämmön runkoverkkoa Luoteisväylän ja Kappelinluhdankadun varrella.

Rauman Energia Sähköverkko on julkaissut sähkäverkon kehittämissuunnitelman. Se on yleisön nähtävillä ja kommentoitavissa 16. kesäkuuta asti.

Sähköverkon saneerausta tehdään kesän aikana useissa paikoissa keskustan tuntumassa, mikä vaikuttaa liikennejärjestelyihin.

Rauman Energia -konsernin vuosi 2023 sujui monilta osin yli ennakko-odotusten.

Rauman Energia Sähköverkko tiedottaa, että työt rikkoutuneen sähkökaapelin alueella alkavat viikon 12 aikana.

Tervetuloa Rauman Energian taloyhtiöpäättäjille suunnattuun pizzailtaan, josta saatte ratkaisuja taloyhtiönne toimivaan tulevaisuuteen.

Satu Saarinen tuo Rauman hyviä puolia esiin aktiivisesti omissa verkostoissaan.

Talouspäällikkö Taina Lehtihalme on työskennellyt Rauman Energialla lähes 30 vuotta monenlaisissa taloushallinnon tehtävissä. Talouspäällikkönä hän huolehtii myös henkilöstöhallinnosta, mikä tuo mieleistä vaihtelua työpäiviin.