Näin seuraat sähkönkäyttöäsi jopa tunneittain

OMA Raportti
Sähkön järkevää käyttöä voi opetella OMA Raportista -saatavien tietojen perusteella.

Sähkön järkevä käyttäminen on noussut kuumaksi puheenaiheeksi. Listasimme keinoja, joilla voi seurata omaa sähkönkäyttöä.

Fingridin Datahub-palvelusta voit helposti tarkistaa voimassa olevat sopimuksesi. Palvelussa näkyvistä asiakastiedoistasi vastaa sähkönmyyntiyhtiösi ja sähkön käyttöpaikkatiedoistasi verkkoyhtiösi.

Lisätietoa sähkön käytöstä löytyy oman energiayhtiösi palveluista. Rauman Energia Sähköverkon verkkopalvelun ja Rauman Energian kaukolämmön asiakkaat voivat seurata kulutustietoja Rauman Energian OMA Raportti -palvelusta. OMA Raportti -palvelussa kulutusta voi seurata jopa tunneittain, minkä avulla voi oppia lisää talouden energian käytöstä.

Omavoiman sähkönmyynnin asiakkaille on OMA Online, jossa voi esimerkiksi tarkastella omaa sähkönmyyntisopimusta ja selata laskuarkistoa. Lisäksi Omavoiman Priima-pörssisähköasiakkaille on oma Live-palvelu, jossa voit hallita sähkönkäyttöäsi, asettaa hintavahdi, tehdä hintakiinnityksiä tietyille aikajaksoille ja saat kuukausittaisen Priimapostin markkinatilanteesta

Ajankohtaista

Rauman Energia lanseeraa uuden BioTakuun, joka on suunnattu kaukolämmön yritys- ja taloyhtiöasiakkaille.

Sähköpula tulee, jos sähköä käytetään enemmän kuin sitä tuotetaan tai tuodaan. Tällöin sähkön kulutusta joudutaan rajoittamaan, jotta sähköjärjestelmä ei kaadu.

Rauman Energia Sähköverkko tarjoaa lokakuun alusta lähtien uuden vaihtoehdon sähkönkulutuksen ohjaukseen (kuormanohjauspalvelu), josta on hyötyä etenkin sähkölämmitysasiakkaille, joilla on spot- eli pörssisähkösopimus.

Rauman Energia Sähköverkko Oy tiedotti lokakuun puolivälissä laskevansa verkkopalvelumaksua määräaikaisesti talven aikana. Alennuksen määrä on nyt täsmentynyt.

Varautuminen on sähköyhtiössä arkipäivää ja ympärivuorokautista. Käyttö- ja kunnossapitopäällikkö Ville Liukas huolehtii, että sähköt pysyvät päällä ja verkostot ovat kunnossa.

Kulutustottumusten kriittisen tarkastelun lisäksi on hyvä miettiä, miten omaa sähkönkulutustaan voisi tasata pois huipputunneilta.

Korotuksen kokonaisvaikutus vuotuiseen kaukolämpölaskuun on keskimäärin 7 prosenttia. Tämä tarkoittaa omakotitalossa noin 7–8 euroa kuukaudessa ja rivi- ja kerrostalossa noin 4–5 euroa kuukaudessa asuntoa kohti.

Kiinteistönomistajille on tarjolla useita uusia tukimuotoja, joilla he voivat olla mukana energiatalkoissa ja luoda samalla sekä puhtaampaa huomista että taloudellista säästöä.