Isoon osaan sähkömittareista tehdään etäpäivityksiä

Rauman Energia Sähköverkko tekee kevään aikana etäpäivityksiä isoon osaan sähkömittareista. Päivityksessä mittarit ohjelmoidaan toimittamaan tuntisarjan sijasta 15 minuutin mittaussarjaa. Päivityksen taustalla on Valtioneuvoston asetus sähkontoimituksen mittaamisesta. Mittareita päivitetään pienissä erissä toukokuun loppupuolelle asti. Päivitys saattaa aiheuttaa viivettä raportointipalvelussa, mutta tilanne korjaantuu muutamien vuorokausien kuluttua päivityksestä.

Ajankohtaista

Rauman Energia Sähköverkon Aittakarin puistomuuntamo sai toukokuussa aivan uuden ilmeen, kun seinät putsattiin ja niihin maalattiin Taivaan juuret -niminen seinämaalaus.

Yksi näkyvimmistä työmaista alkaa toukokuun alkupuolella, kun Rauman kaupungin vesihuoltosaneerauksen yhteydessä rakennetaan uutta kaukolämmön runkoverkkoa Luoteisväylän ja Kappelinluhdankadun varrella.

Rauman Energia Sähköverkko on julkaissut sähkäverkon kehittämissuunnitelman. Se on yleisön nähtävillä ja kommentoitavissa 16. kesäkuuta asti.

Sähköverkon saneerausta tehdään kesän aikana useissa paikoissa keskustan tuntumassa, mikä vaikuttaa liikennejärjestelyihin.

Rauman Energia -konsernin vuosi 2023 sujui monilta osin yli ennakko-odotusten.

Rauman Energia Sähköverkko tiedottaa, että työt rikkoutuneen sähkökaapelin alueella alkavat viikon 12 aikana.

Tervetuloa Rauman Energian taloyhtiöpäättäjille suunnattuun pizzailtaan, josta saatte ratkaisuja taloyhtiönne toimivaan tulevaisuuteen.

Satu Saarinen tuo Rauman hyviä puolia esiin aktiivisesti omissa verkostoissaan.