Inhimillisyyttä energiakriisin keskellä ja sen jälkeen

Omavoima Oy:n toimitusjohtaja Jesse Ruotsalainen. (Kuva: Jukka-Pekka Heiskari)

Laajentunut Omavoima sai shokkialun, jota yhtiömme ei toivonut. Venäjän aloittama hyökkäyssota laukaisi koko Eurooppaa ravistelleen energiakriisin. Energiakriisiksi nimetyn tapahtuman juurisyy löytyy Venäjältä tulleen edullisen energiavirran katkeamisesta nopealla aikataululla. Edulliselle energialle tuli löytää vaihtoehtoinen lähde. Tämä nosti energian markkinahinnat tähtitieteellisiin lukemiin, joka näkyi kuluttajien sähkölaskuilla.

Termit ratkaisevassa roolissa

Mediassa käydyssä keskustelussa terminologian rooli on tärkeä. Sähköyhtiöllä voidaan tarkoittaa sähköä tuottavaa yhtiötä, jälleenmyyntiyhtiötä, niiden yhdistelmää tai jakeluyhtiötä. Omavoima on sähkön jälleenmyyjä, jolla ei ole omaa tuotantoa. Me sähkön jälleenmyyjinä emme hyötyneet korkeista hinnoista.

Tämä on nähtävissä vuoden 2022 liiketuloksesta, joka painui 2,85 miljoonaa euroa tappiolliseksi. Omavoiman näkökulmasta markkinariskit ”räjähtivät” emmekä siirtäneet kaikkia riskejä asiakkaillemme. Toimimme markkinahintojen ehdoilla ja jo syksyn aikana lähdimme yhtiönä tähtäämään neutraaliin liiketulokseen, siinä kuitenkaan onnistumatta. Pakkasjakso marraskuun loppupuoliskolla ja joulukuun alussa aiheutti meille voimakkaat tappiot.

Inhimillisyyttä vaalien

Tilanne haastoi meitä asiakaskohtaamisissamme. Tavoitteemme on olla jokaisessa kohtaamisessa inhimillinen ja läpinäkyvä, vaikka meillä ei aina olisikaan ratkaisun avaimia asiakkaalle tarjota. Viestimme tilanteen kehittymisestä kotisivujemme, asiakaskirjeiden ja webinaarien muodossa, mutta ymmärrämme ettei viestimme tavoittanut kaikkia. Nykyajan hektisessä arjessa jokaisella on yksilölliset tavat seurata ja havainnoida ympäröivää maailmaa. Jatkamme työtä viestinnän tavoitettavuuden parantamiseksi.

Asiakkaan rooli kehityksen ytimessä

Energiakriisin laineet rauhoittuivat vuodenvaihteen jälkeen. Merkittävä tekijä oli tammi-maaliskuun leuto ja tuulinen sää. Toinen merkittävä tekijä oli sähkönkuluttajien sähkönsäästötoimenpiteet, joista haluamme kiittää asiakkaitamme. Tilanteen rauhoittumisen myötä olemme päässeet kehittämään toimintaamme entistä asiakaskeskeisempään suuntaan. Online-palvelumme uusiutuu vaiheittain tämän vuoden aikana. Olemme kevään aikana asiakkaita osallistaen panostaneet asiakasymmärryksen lisäämiseen, jotta saamme palvelut kohdennettua oikeaan tarpeeseen. Matka jatkuu, ihmisläheisyys huomioiden.

Onko kriisi nyt ohi?

Omavoiman omistaa neljä vakavaraista energiayhtiötä. Omistajamme Rauman Energia, Vakka-Suomen Voima, Leppäkoski Group ja Valkeakosken Energia tietävät sähkönmyynnin olevan marathon-laji. Emme tavoittele viime vuoden tappioiden kattamista tämän vuoden aikana vaan katsomme tilannetta pitkäjänteisemmin.

Voiko jo huokaista helpotuksesta?

Valitettavasti sitä en voi vielä luvata. Hintakehityksen epävarmuus on todella suurta ja tekijöitä molempiin suuntiin on olemassa. Kuiva kesä ja kylmä talvi voi tuoda korkeat hinnat takaisin. Toisaalta talouden kriisiytyminen ja sateinen vuosi voivat viedä hinnat alhaisemmalle tasolle. Oman talouden osalta kannattanee miettiä, mikä on hyväksyttävä taso energiakustannusten kannalta ja kuinka paljon riskiä sen osalta sietää, tulevaa talvea silmällä pitäen.

Inhimillisyyttä vaalien ja lämmintä kesää toivottaen,
Jesse Ruotsalainen
toimitusjohtaja
Omavoima Oy

Ajankohtaista

Touko–kesäkuun vaihde toi muutoksia Rauman Energian valokuituliiketoimintaan. Sukkela-valokuitu liittyy osaksi Lounean palvelutarjontaa tehdyn liiketoimintakaupan myötä. Sukkela on jäämässä nimenä historiaan.

Rauman Biovoima toimittaa puuperäisillä polttoaineilla tuotettua prosessihöyryä, kaukolämpöä ja sähköä UPM:n paperitehtaalle ja Rauman Energialle. Voimalaitos tuottaa lähes kaiken raumalaisten tarvitsemasta kaukolämmöstä.

Rauman Energia Sähköverkko investoi tänäkin kesänä merkittävästi sähköverkkoon, josta valtaosa on jo säävarmaa verkkoa. Myös kaukolämmön osalta tehdään investointeja, jotta toimitusvarmuus paranee ja Rauman suosituin lämmitysmuoto tulee yhä useamman saataville.

Maija Männistö tuo Raumaa positiivisesti valtakunnan kartalle. Hän on erinomainen esimerkki siitä, miten omasta mielenkiinnon kohteesta voi rakentaa itselleen uuden ammatin.

Nea Suominen tekee Rauman Energian back office -tiimissä tärkeää työtä, jolla varmistetaan esimerkiksi laskutuksen toimivuus. Lisäksi Nea tapaa ajoittain asiakkaita Kairakadun asiakaspalvelupisteellä.

Kiinnostus energia-alaa kohtaan on kasvanut vuosi vuodelta. Se antaa meille hyvät mahdollisuudet kehittää palveluja asiakkaidemme tarpeiden mukaan ja olla mahdollistamassa vihreää siirtymää.

Asiakaspalvelupiste Kairakadulla palvelee heinäkuussa vain ajanvarauksella. Puhelinasiakaspalvelu palvelee kesä-heinäkuussa arkisin kello 8-16.

Liiketoimintakauppa vahvistaa Lounean jo ennestään vahvaa asemaa valokuitumarkkinassa ja tuo kotimaisen Lounean palvelut saataville tuhansille omakoti- ja taloyhtiöasunnoille Rauman alueella.