Ennätyslämmin vuosi vähensi energiankäyttöä Raumalla

Rauman Energia, energiavuosi 2020
Rauman Energia on rakentanut pelkästään maakaapeliverkkoa jo lähes 15 vuoden ajan. Tänä aikana kaapelointiaste on noussut alle 50 prosentista 86 prosenttiin. Vuoteen 2022 mennessä koko kaava-alue on säävarman maakaapeliverkon piirissä. (Kuva: Elmeri Elo)

Vuosi 2020 oli Rauman Energian mittaushistorian lämpimin, mikä näkyi vähentyneenä energian käyttönä Raumalla. Kaukolämmön myyntimäärä oli 245 GWh, joka on 8 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Sähkönkäyttö sen sijaan laski Rauman Energia Sähköverkko Oy:n verkossa neljä prosenttia ja oli 292 GWh:a.

Poikkeuksellisen lämmin vuosi näkyi myös lämmitystarveluvussa, joka oli 23 prosenttia tavanomaista alhaisempi. Lämmitystarveluku kuvaa rakennusten lämmitysenergian tarvetta.

Rauman Energian tuotanto-osuudet tuottivat viime vuonna sähköä 111 GWh:a, josta vihreän sähkön osuus oli 90 prosenttia.

Hinnat pysyneet pitkään samoina

Rauman Energia ei ole nostanut kaukolämmön tai sähkönsiirron hintoja vuosiin. Rauman Energia Sähköverkon siirtohinnat ovat vuoden 2013 tasolla ja kaukolämmön hinnat puolestaan 2015 tasolla.

–Olemme päättäneet, ettei hintoja nosteta tänäkään vuonna. Haluamme tarjota raumalaisille edulliset hinnat, jotka parantavat elinkeinoelämän hintakilpailukykyä ja pitävät raumalaisten asumiskustannukset kohtuullisina, Rauman Energian toimitusjohtaja Marko Haapala sanoo.

Rauman Energian hinnat ovat valtakunnallisessa vertailussa edullisimmasta päästä.

Säävarma verkko laajeni jälleen

Rauman Energia Sähköverkko Oy:n säävarman sähköverkon piirissä on jo yli 94 prosenttia asiakkaista.

Rauman Energia on rakentanut pelkästään maakaapeliverkkoa jo lähes 15 vuoden ajan. Tänä aikana kaapelointiaste on noussut alle 50 prosentista 86 prosenttiin. Vuoteen 2022 mennessä koko kaava-alue on säävarman maakaapeliverkon piirissä.

–Yksiselitteinen tahtotilamme on, että Raumalla on teknisesti hyvä verkko ja edulliset siirtohinnat. Yleensä nämä ovat toistensa vastakohtia, mutta Raumalla ajoissa aloitettu suunnitelmallinen säävarman sähköverkon rakentaminen mahdollistaa maltilliset siirtohinnat raumalaisille 2020-luvulla, Rauman Energia Sähköverkko Oy:n verkkojohtaja Marko Silokoski sanoo.

Kaukolämmön kysyntä vilkastui tuen myötä

Viime vuonnakin Rauman Energian kaukolämmöstä yli 88 prosenttia tuotettiin vihreästi biopolttoaineilla. Kaukolämpöverkkoa Rauman Energia saneerasi 1,3 kilometriä, ja valmistuneiden saneerausalueiden myötä kaukolämpöverkko on hyvässä kunnossa. Uutta verkkoa rakennettiin 1,9 kilometriä ja mahdollistettiin 39 asiakkaan liittyminen kaukolämpöverkkoon.

–Kysyntä kaukolämpöä kohtaan oli vilkasta ja ylitti odotuksemme. Kysyntää vauhditti valtion myöntämä tuki öljylämmityksestä luopujille, Rauman Energian kaukolämpöjohtaja Jouni Kartano taustoittaa.

Tälle vuodelle on odotettavissa lisää mielenkiintoa kaukolämpöä kohtaan, sillä Rauman Energia pilotoi viime vuoden aikana uusia älykkäitä kaukolämpö- sekä jäähdytysratkaisuja, jotka tulevat myyntiin tänä vuonna.

Sähköautojen latauspisteitä, aurinkosähköä ja valokuituverkkoa

Rauman Energia on aktiivinen toimija uusien liiketoimintojen kehittämisessä. Rauman Energia on osaltaan rakentamassa sähköautojen latausverkostoa Raumalle. Sähköautojen ja ladattavien hybridiautojen määrät ovat kasvaneet vuosi vuodelta, mutta viime vuonna latausmäärät eivät kuitenkaan kasvaneet edellisten vuosien tapaan, koska ihmisten liikkuminen väheni. Rauman Energian julkisissa latauspisteissä tehtiin lähes 1900 latausta eli keskimäärin viisi latausta päivässä.

Myös aurinkosähkö yleistyy Rauman Energia Sähköverkon alueella vauhdilla ja aurinkosähköjärjestelmien määrä on kaksinkertaistunut joka vuosi. Sähköverkkoon liitetyn aurinkosähkön teho kasvoi 2,3 MW:iin, joka vastaa aurinkoisena kesäpäivänä yli 10 prosenttia Rauman sähkönkulutuksesta. Rauman Energia myy asiakkaille aurinkosähköjärjestelmiä myyntiyhtiö Lännen Omavoiman kautta.

Uutta liiketoimintaa on syntynyt myös valokuituverkon ympärille. Verkon rakentamista jatkettiin viime vuonna sähkö- ja lämpöverkon yhteiskaivantoja hyödyntäen.

Sukkela-valokuituliittymien kysyntä on kasvanut etätöiden yleistyttyä ja viime vuonna myös ensimmäiset kerrostalot liitettiin Sukkela-asiakkaiksi.

Ajankohtaista

Rauman Energia lanseeraa uuden BioTakuun, joka on suunnattu kaukolämmön yritys- ja taloyhtiöasiakkaille.

Sähköpula tulee, jos sähköä käytetään enemmän kuin sitä tuotetaan tai tuodaan. Tällöin sähkön kulutusta joudutaan rajoittamaan, jotta sähköjärjestelmä ei kaadu.

Rauman Energia Sähköverkko tarjoaa lokakuun alusta lähtien uuden vaihtoehdon sähkönkulutuksen ohjaukseen (kuormanohjauspalvelu), josta on hyötyä etenkin sähkölämmitysasiakkaille, joilla on spot- eli pörssisähkösopimus.

Rauman Energia Sähköverkko Oy tiedotti lokakuun puolivälissä laskevansa verkkopalvelumaksua määräaikaisesti talven aikana. Alennuksen määrä on nyt täsmentynyt.

Varautuminen on sähköyhtiössä arkipäivää ja ympärivuorokautista. Käyttö- ja kunnossapitopäällikkö Ville Liukas huolehtii, että sähköt pysyvät päällä ja verkostot ovat kunnossa.

Kulutustottumusten kriittisen tarkastelun lisäksi on hyvä miettiä, miten omaa sähkönkulutustaan voisi tasata pois huipputunneilta.

Korotuksen kokonaisvaikutus vuotuiseen kaukolämpölaskuun on keskimäärin 7 prosenttia. Tämä tarkoittaa omakotitalossa noin 7–8 euroa kuukaudessa ja rivi- ja kerrostalossa noin 4–5 euroa kuukaudessa asuntoa kohti.

Kiinteistönomistajille on tarjolla useita uusia tukimuotoja, joilla he voivat olla mukana energiatalkoissa ja luoda samalla sekä puhtaampaa huomista että taloudellista säästöä.