BioTakuu on teko luonnon ja tulevaisuuden puolesta

Rauman Energian kaukolämmön yritys- ja taloyhtiöasiakkaiden on nyt mahdollista hankkia käyttöönsä 100-prosenttisesti vihreää kaukolämpöä. BioTakuu on Energiaviraston alkuperätakuilla todennetusti hiilineutraalia. Ensimmäinen asiakas on Seminaarinmäellä toimiva, vastuullisuutta strategiansa mukaisesti toteuttava Suomen Yliopistokiinteistöt Oy.

Rauman Energian kaukolämpöjohtaja Jouni Kartano ja asiakkuuspäällikkö Sami Seikola Seminaarinmäen maisemissa. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on Rauman Energian ensimmäinen BioTakuu-asiakas. (Kuva: Elmeri Elo)

Ajan vaatimukset ja asiakkaiden tarpeet ovat Rauman Energialle tärkeitä arvoja. Vuoden 2023 alusta lähtien se on tarjonnut yrityksille ja taloyhtiöille 100-prosenttisesti uusiutuvilla energialähteillä tuotettua, fossiilisista hiilidioksidipäästöistä vapaata kaukolämpöä.

– BioTakuu on ilmastoteko luonnon ja tulevaisuuden puolesta. Uudella täysin vihreällä kaukolämmöllä pystymme avustamaan alueemme yrityksiä heidän hiilineutraalius- ja vastuullistavoitteissaan. Samalla meillä on mahdollisuus kehittää kaukolämmön tuotantoa entistäkin vihreämmäksi, Rauman Energia Oy:n asiakkuuspäällikkö Sami Seikola kertoo.

Rauman Energialla on tällä hetkellä yhteensä 1650 kaukolämpöasiakasta, joista yrityksiä on noin 300 ja taloyhtiöitä noin 400. Energiaviraston alkuperätakuilla todennettu vihreä lämpö pienentää hiilijalanjälkeä heti käyttöönotettaessa.

– Nykyaikana monilla eri alojen toimijoilla ovat sekä omat että heidän asiakkaidensa asettamat vastuullisuustavoitteet. Kestävän kehityksen periaatteen mukaiset toimintatavat, kuten hiilineutraali kaukolämpö, voivat näin ollen edistää yritysten kaupantekoa. Meillä on halu vastata tämänkaltaisiin tarpeisiin, Seikola sanoo.

Tuotantoa metsäteollisuuden sivuvirroista

BioTakuu-kaukolämpöä tuotetaan biopohjaisilla polttoaineilla Rauman Biovoimassa, ja sitä voidaan myydä enintään sen tuotannon verran. Tuotannossa käytetty polttoaine on puuperäistä, joka luokitellaan hiilineutraaliksi raaka-aineen uusiutuvuuden ansiosta.

– Metsää ei kaadeta tämän takia, vaan raaka-aineet tulevat pääsääntöisesti metsäteollisuuden sivuvirroista, Rauman Energian kaukolämpöjohtaja Jouni Kartano taustoittaa.

Rauman Energia on mukana Energiaviraston ylläpitämässä alkuperätakuurekisterissä. Energiavirasto valvoo, että hiilineutraalina kaukolämpönä myyty tuotanto on sitä, mitä on luvattu. Myös Rauman Energia seuraa yhdessä Rauman Biovoiman kanssa kaukolämmön tuotannossa käytettyjä polttoaineita ja tuotannon aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä.

– Ulkopuolinen sertifioitu taho varmentaa, miten laitoksella toimitaan ja mitä polttoaineita käytetään. Toimitamme asiakkaillemme pyynnöstä BioTakuu-sertikaatin, Seikola sanoo.

BioTakuu-kaukolämmön käyttöönotto ei vaadi asiakkailta investointeja tai muutostöitä. Hiilineutraalista kaukolämmöstä veloitettava lisähinta on 1,2 € MWh (+alv. 24 %), jonka pääasiallisena tarkoituksena on ohjata tulevaisuuden investointeja tukemaan hiilineutraaliustavoitteita.

– Kaukolämmössä matalalämpöön siirtyminen tulevien vuosien aikana edistää uusien tuotantomuotojen käyttöönottoa ja hyödyntämistä. Kartoitamme muun muassa teollisuuden hukkalämpöjä, joista lämpöpumppujen avulla olisi mahdollista tuottaa hiilineutraalia kaukolämpöä, Kartano kertoo.
 

Tarve ja tarjonta kohtasivat

BioTakuun ensimmäinen asiakas Suomen Yliopistokiinteistöt Oy hallinnoi Raumalla Seminaarinmäellä useampia kiinteistöjä. Rauman Energialla oli jo BioTakuu-tuote olemassa, mutta siitä ei ollut vielä tiedotettu, kun Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n vastuullisasiantuntija Heikki Savikko otti yhteyttä.

– Tavoitteenamme on hankkia vihreää kaukolämpöä kattavasti jokaisella toimipaikkakunnallamme. Meillä on toimenpidesuunnitelma, joka ohjaa sitä, miten etenemme näiden asioiden kanssa. Raumalla kohtasivat meidän ja Rauman Energian tahtotilat sekä tarve ja tarjonta, Savikko kertoo.

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on valtakunnallinen toimija, joka hallinnoi yliopistojen kampusalueita eri puolilla Suomea. Savikon mukaan yhtiöllä on tavoitteena olla hiilineutraali vuonna 2030 ilman kompensointeja.

– Kun hankimme vihreää kaukolämpöä, on se samalla viesti energiantuottajille, että tälle on kysyntää, ja näin ollen heidän kannattaa tehdä toimenpiteitä ja investointeja. Viemme strategisesti vastuullisuutta eteenpäin, ja BioTakuu-kaukolämmön käyttöönotto on yksi tapa pienentää hiilijalanjälkeämme.

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:llä vastuullisuus koostuu kolmesta kokonaisuuden muodostavasta teemasta. Taloudellinen vastuu ohjaa tekemään järkeviä investointeja ja ratkaisuja, joiden myötä tarjotaan kustannustehokkaasti palveluja ja tiloja. Ekologinen vastuu ohjaa tekemään kestävän kehityksen mukaista arkea, sekä huomioimaan ympäristönäkökulmia ja luonnon monimuotoisuutta. Lisäksi on sosiaalinen vastuu, jossa pääosaan nousevat asiakkaiden tarpeet, omat työntekijät sekä toimialueet.

– Käymme asiakkaidemme kanssa paljon keskusteluja vastuullisuudesta. Suurin asiakassegmenttimme on yliopistot, joilla on omat tiukat vastuullisuustavoitteensa. He tekevät johtavaa tutkimusta ja ovat ajan hermolla, ja näin ollen heidän tilojensa tulee olla sellaiset, että ne kestävät kriittisimmätkin katsantokannat, Savikko toteaa.
 

BIOTAKUU

  • BioTakuu on Energiaviraston alkuperätakuilla todennettua vihreää lämpöä.
  • Rauman Energian hiilineutraali kaukolämpö tuotetaan Rauman Biovoimassa.
  • Lämmön tuotannossa käytetään puuperäisiä polttoaineita, jotka luokitellaan hiilineutraaliksi niiden raaka-aineen uusiutuvuuden perusteella.
  • Rauman Energia toimittaa asiakkaalle pyynnöstä todistuksen asiakkaan käyttämän kaukolämmön hiilineutraalista tuotannosta.
  • BioTakuu-kaukolämmön voi ottaa käyttöön alueen yritykset ja taloyhtiöt.
  • BioTakuusta veloitettava lisähinta 1,2 € MWh (+ alv. 24 %).

Ajankohtaista

Rauman kaupunki jakaa heijastimia perjantaiaamuna 29.9. klo 7.45 alkaen keskustan alueella. Myös Rauman Energian maskotti Anssi Kaapelikela osallistuu tempaukseen ja jakaa heijastimia Kaunisjärvenkadun ja Porintien risteyksen ympäristössä.

Toimii.-kivi on nyt laitettu kiertämään ja Poroholman Rantatalon Toni Järvinen on ensimmäinen kiven saaja.

Rakennuttamispäällikkö Petteri Ojanperän työ on mielekästä ja vaihtelevaa. Käynnissä on useita sähköverkon rakennustyömaita, joiden tilaaminen ja valvonta kuuluvat hänen työtehtäviinsä.

Kairakatu 4:ssä työskennellään joka päivä toimivan raumalaisten arjen eteen. Koostimme tähän juttuun esimerkkejä, miten Rauman Energia näkyy raumalaisten elämässä.

Kiinteistönomistajille on tarjolla useita uusia tukimuotoja, joilla he voivat olla mukana energiatalkoissa ja luoda samalla sekä puhtaampaa huomista että taloudellista säästöä.

Rauman kaukolämpö on Suomen halvimpia ja vertailussa myös muihin lämmitysjärjestelmiin kaukolämpö on säilyttänyt johtavan markkina-asemansa.

Kotitalouden energiailta on maksuton tapahtuma, jossa saat muun muassa vinkkejä tulevalle lämmityskaudelle.

Seminaarinkatu suljetaan liikenteeltä maanantaina 21.8. illalla ja tie avataan toisen kaistan osalta liikenteelle 24.8. illalla.