Varttitase ja siirtyminen 15 minuutin mittaukseen

Sähkömarkkinat siirtyivät Suomessa 15 minuutin taseselvitysjakson käyttöön 22.5.2023 alkaen. Aikaisemmin taseselvitys on tehty tunnin tarkkuudella.

Sähkömarkkinoiden taseselvityksen muutoksen taustalla vaikuttaa uusiutuvien energiantuotantomuotojen, erityisesti tuuli- ja aurinkovoiman lisääntyminen sähköjärjestelmässä. Tämän takia sähköntuotanto vaihtelee aiempaa enemmän sääolosuhteiden mukaan, joten myös sähkömarkkinoilta edellytetään entistä reaaliaikaisempaa tehotasapainon hallintaa. Varttitase on osa Euroopan laajuista energiamurrosta ja sähköjärjestelmän kehitystyötä, ja mahdollistaa pidemmällä aikavälillä yhteiseurooppalaisten sähkömarkkinoiden kehittymisen.

Sähköverkkoyhtiöt ovat velvoitettuja lähettämään sähkömarkkinoille 15 minuutin mittaustietoa suurista sähkönmittauksista sekä kaikista yksityisasiakkaiden 15 minuutin mittaustarkkuuteen pystyvistä sähkömittareista. Rauman Energia Sähköverkon alueella on 15 minuutin mittaustarkkuutteen pystyvät mittarit ohjelmoitu nyt kevään aikana.

Varttitase ei edellytä toimenpiteitä Rauman Energia Sähköverkon asiakkailta, ja sähkölaskutus perustuu jatkossakin kilowattitunteihin. Sen sijaan pientuotannon netotus muuttuu siten, että jatkossa netotus tapahtuu automaattisesti 15 minuutin sisällä aiemman yhden tunnin sijaan.

Ajankohtaista

Toimii.-kivi on nyt laitettu kiertämään ja Poroholman Rantatalon Toni Järvinen on ensimmäinen kiven saaja.

Rakennuttamispäällikkö Petteri Ojanperän työ on mielekästä ja vaihtelevaa. Käynnissä on useita sähköverkon rakennustyömaita, joiden tilaaminen ja valvonta kuuluvat hänen työtehtäviinsä.

Kairakatu 4:ssä työskennellään joka päivä toimivan raumalaisten arjen eteen. Koostimme tähän juttuun esimerkkejä, miten Rauman Energia näkyy raumalaisten elämässä.

Kiinteistönomistajille on tarjolla useita uusia tukimuotoja, joilla he voivat olla mukana energiatalkoissa ja luoda samalla sekä puhtaampaa huomista että taloudellista säästöä.

Rauman kaukolämpö on Suomen halvimpia ja vertailussa myös muihin lämmitysjärjestelmiin kaukolämpö on säilyttänyt johtavan markkina-asemansa.

Kotitalouden energiailta on maksuton tapahtuma, jossa saat muun muassa vinkkejä tulevalle lämmityskaudelle.

Seminaarinkatu suljetaan liikenteeltä maanantaina 21.8. illalla ja tie avataan toisen kaistan osalta liikenteelle 24.8. illalla.

  Myrsky aiheutti Rauman Energia Sähköverkon verkkoalueella useita keskijänniteverkon vikoja Haapasaaressa ja saaristossa tiistaina 8.8.…