Varttitase ja siirtyminen 15 minuutin mittaukseen

Sähkömarkkinat siirtyivät Suomessa 15 minuutin taseselvitysjakson käyttöön 22.5.2023 alkaen. Aikaisemmin taseselvitys on tehty tunnin tarkkuudella.

Sähkömarkkinoiden taseselvityksen muutoksen taustalla vaikuttaa uusiutuvien energiantuotantomuotojen, erityisesti tuuli- ja aurinkovoiman lisääntyminen sähköjärjestelmässä. Tämän takia sähköntuotanto vaihtelee aiempaa enemmän sääolosuhteiden mukaan, joten myös sähkömarkkinoilta edellytetään entistä reaaliaikaisempaa tehotasapainon hallintaa. Varttitase on osa Euroopan laajuista energiamurrosta ja sähköjärjestelmän kehitystyötä, ja mahdollistaa pidemmällä aikavälillä yhteiseurooppalaisten sähkömarkkinoiden kehittymisen.

Sähköverkkoyhtiöt ovat velvoitettuja lähettämään sähkömarkkinoille 15 minuutin mittaustietoa suurista sähkönmittauksista sekä kaikista yksityisasiakkaiden 15 minuutin mittaustarkkuuteen pystyvistä sähkömittareista. Rauman Energia Sähköverkon alueella on 15 minuutin mittaustarkkuutteen pystyvät mittarit ohjelmoitu nyt kevään aikana.

Varttitase ei edellytä toimenpiteitä Rauman Energia Sähköverkon asiakkailta, ja sähkölaskutus perustuu jatkossakin kilowattitunteihin. Sen sijaan pientuotannon netotus muuttuu siten, että jatkossa netotus tapahtuu automaattisesti 15 minuutin sisällä aiemman yhden tunnin sijaan.

Ajankohtaista

Rauman Energia Sähköverkon Aittakarin puistomuuntamo sai toukokuussa aivan uuden ilmeen, kun seinät putsattiin ja niihin maalattiin Taivaan juuret -niminen seinämaalaus.

Yksi näkyvimmistä työmaista alkaa toukokuun alkupuolella, kun Rauman kaupungin vesihuoltosaneerauksen yhteydessä rakennetaan uutta kaukolämmön runkoverkkoa Luoteisväylän ja Kappelinluhdankadun varrella.

Rauman Energia Sähköverkko on julkaissut sähkäverkon kehittämissuunnitelman. Se on yleisön nähtävillä ja kommentoitavissa 16. kesäkuuta asti.

Sähköverkon saneerausta tehdään kesän aikana useissa paikoissa keskustan tuntumassa, mikä vaikuttaa liikennejärjestelyihin.

Rauman Energia -konsernin vuosi 2023 sujui monilta osin yli ennakko-odotusten.

Rauman Energia Sähköverkko tiedottaa, että työt rikkoutuneen sähkökaapelin alueella alkavat viikon 12 aikana.

Tervetuloa Rauman Energian taloyhtiöpäättäjille suunnattuun pizzailtaan, josta saatte ratkaisuja taloyhtiönne toimivaan tulevaisuuteen.

Satu Saarinen tuo Rauman hyviä puolia esiin aktiivisesti omissa verkostoissaan.