Energiatuen avulla edullisesti tehokkaaseen kaukolämpöön

Jouni Kartano, Rauman Energia
Rauman Energian kaukolämpöjohtaja Jouni Kartano kertoo, että saatavilla olevilla tuilla on ollut runsaasti kysyntää Raumalla. (Kuva: Elmeri Elo)

Uusi ohjeistus kaukolämmön tuloveden matalammista mitoituslämpötiloista kasvattaa energiatehokkuutta ja tukee kestävän kehityksen periaatteita. Kiinteistönomistajille on tarjolla uusia tukimuotoja, joilla he voivat olla mukana energiatalkoissa ja luoda samalla sekä puhtaampaa huomista että taloudellista säästöä.

Energiateollisuus ry on julkaissut ohjeistuksen, jonka mukaan kaukolämpöverkossa olevien rakennusten lämmönjakokeskusten tulovesi tulee mitoittaa vastaisuudessa aiempaa matalampaan lämpötilaan. Suositus laskee 115 celsiusasteesta 90 asteeseen myös Rauman Energian kaukolämpöverkossa.

– Tällä muutoksella tavoitellaan kaukolämpöjärjestelmän parempaa energiatehokkuutta. Mitä matalammalla lämpötilalla pystymme ylläpitämään järjestelmää, sen vähemmän meillä on lämpöhäviöitä sekä samalla yhteistuotantolaitoksen tehokkuus parantuu matalamman paluuveden ansiosta. Tämän myötä kykenemme myös hyödyntämään tuotannossa entistä paremmin hukkalämpöjä, Rauman Energian kaukolämpöjohtaja Jouni Kartano kertoo.

  • Mikä yhteistuotantolaitos? Rauman Energian paikallinen ja ympäristöystävällinen kaukolämpö tuotetaan Rauman Biovoiman yhteistuotantovoimalaitoksessa, joka tuottaa lämmön lisäksi myös sähköä. Voit lukea aiheesta lisää tästä artikkelista.

Nyt tehty muutos kuuluu osana edellisvuonna julkaistuun kaukolämpöalan kansalliseen strategiaan. Sen tavoitteena on nostaa kaukolämpö keskeiseksi tekijäksi ilmastoneutraalissa yhteiskunnassa. Raumalla kaukolämpö on jo nyt yleisin lämmitysmuoto.

– Rauman Energia on ennakoinut tätä tilannetta kartoittamalla kokonaisuutta jo muutaman vuoden ajan. Kaikki vuoden 2022 alusta lähtien suunnitellut, mitoitetut ja asennetut laitteet ovat olleet 90 asteen järjestelmiä, ja jo tätä ennen käytössä on ollut 105 asteen laitteita.

Säästöä samalla teholla

Rauman Energian kaukolämpöverkkoon kuuluu tällä hetkellä noin 1600 kiinteistöä, joita kaikkia uusi suositus koskee. Lämpötilaa ei lähdetä kuitenkaan laskemaan ennen kuin on varmistettu, että kaikille riittää 90 asteinen vesi.

– Asiakkaidemme kaukolämpölaitteissa muutos tarkoittaa hieman suurempia vaihtimia ja erilaista mitoitusvirtamaa. Ennen kokonaisvaltaista muutosta meidän tulee saada suurin osa asiakkaista uuteen mitoituslämpötilaan. Puhutaan arviolta siis noin kymmenen vuoden projektista, Kartano sanoo.

Kaukolämpölaitteistojen uusiminen perustuu kiinteistönomistajien vapaaehtoisuuteen. Uuden ohjeistuksen mukaisilla laitteilla kyetään luomaan monin tavoin huomattavaakin säästöä, joten uusimisella on pitkällä tähtäimellä myös taloudellisesti positiivisia vaikutuksia.

– Energiasäästötoimien yhteydessä laitteet tehostuvat ja parantuvat, mikä helpottaa myös meidän päässämme tätä siirtymää. Vanhat laitteet ovat kuluneita ja niiden toimintakyky on heikentynyt, joten uusilla laitteilla saadaan luotua tehokkuuden myötä taloudellista säästöä. Niistä saadaan sama teho irti, mutta nyt matalammalla lämmöllä sekä pienemmillä pumppauskustannuksilla.

Uudet laitteet ovat helposti liitettävissä etäyhteydellä Rauman Energian Lungi-palveluun, joka luo arkeen säästöä, helppoutta ja mukavuutta. Optimoitu Lungi-palvelu muun muassa varmistaa jatkuvalla valvonnalla ja ennakoivalla ylläpidolla laitteiden toiminnan, sekä vähentää päästöjä.

ARAn avustus kaukolämpölaitteiden uusimiseksi päättyi vuoden 2023 loppuun

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA tuki matalalämpöön siirtymistä ja vanhojen kaukolämpölaitteiden uusimista vuosina 2022 ja 2023. Avustusten jako päättyi loppuvuonna 2023 varatun määrärahan loputtua. Avustus ei jatku enää vuodelle 2024. Jo myönnetyt avustukset tulee hakea maksuun töiden valmistumisen jälkeen, mutta kuitenkin viimeistään 31.10.2024 mennessä.

Avustusta oli saatavilla kaikkiin asuinrakennuksiin, joiden omistajiin lukeutuvat yksityishenkilöt, taloyhtiöt, asunto-osuuskunnat, vuokrataloyhteisöt, yleishyödylliset yhteisöt sekä muut Y-tunnukselliset taloudelliset toimijat. Avustus oli talotyypistä riippuen 2000-4000 euroa per lämmönvaihdin, sekä 500-2000 euroa rakennuskohtaista lämmitysjärjestelmän säätöä kohden.

Vaikka ARA:n avustusten jako on päättynyt, kiinteistön kaukolämmitysjärjestelmän nykytilanne kannattaa tarkastaa yhteistyössä Rauman Energian kanssa. Kartoituksen pohjalta suunnittelija mitoittaa uudet laitteet ja toteutus on aina avaimet käteen -periaatteella. Autamme ja teemme mielellään myös tarjoukset suunnittelusta toteukseen, toteaa Kartano.

– Tällä hetkellä on mahdollista saada ELY-keskuksen tukea öljystä kaukolämpöön siirtymiseen. Myös työn osuuden voi vähentää omassa verotuksessaan. Ensisijaisena tavoitteena on parantaa ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien kiinteistöjen energiatehokkuutta.

Hyödynnä tuet – oikea aika vaihtaa öljylämmitys kaukolämpöön

Monissa kotitalouksissa ollaan juuri nyt haasteellisessa tilanteessa fossiilisten energiamuotojen kanssa. Hinnat ovat nousseet ja saatavuudessakin on omat haasteensa, eikä kukaan osaa ennustaa tulevaa.

Suomessa arvioidaan olevan noin 140 000 öljylämmityksellä olevaa kotitaloutta. Nousseet kustannukset ja entistä parempi tietoisuus ympäristötekijöistä ohjaavat ihmisiä uusiin kestävämpiin energiamuotoihin. Samaan aikaan eri tahot kannustavat näitä siirtymiä tukimuodoin ja avustuksin.

ELY-keskuksen avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi

ELY-keskus on tukenut siirtymistä öljylämmityksestä muihin lämmitysmuotoihin vuodesta 2022 lähtien. Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajat voivat hakea valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen sekä korvaamiseen esimerkiksi kaukolämmöllä.

Avustuksen määrä on aina joko 2500 tai 4000 euroa. Jälkimmäisenä mainittu koskee tilanteita, joissa öljylämmityksestä siirrytään kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun. Ensin mainittu koskee muihin lämmitysjärjestelmiin siirtymistä. Myönnetty avustus maksetaan, kun suunnitelman mukainen hanke on valmistunut ja se on maksettu kiinteistön omistajan toimesta.

  • Syksyllä 2023 määrärahojen on arvioitu riittävän yhteensä noin 36 000 öljy- ja kaasulämmityksen vaihtajalle. Ajantasaisen hakemustilanteen näet ELY-keskuksen hakemussivulta.

ARAn energia-avustus (päättynyt vuoden 2023 loppuun)

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on vuosina 2020–2023 myöntänyt energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin. ARA:n marraskuun alussa päivittämän tilanteen mukaan avustukseen vuodelle 2023 varattu määräraha on käytetty lähes loppuun eikä jäljellä oleva budjetti riitä kattamaan kaikkia ARA:lle jo saapuneita avustushakemuksia.

Määrärahojen loppumisen vuoksi ARA:lta on ilmoitettu, ettei uusia hakemuksia enää oteta vastaan. Tämä koskee sekä energia-avustusta että tukea matalalämpöiseen kaukolämpöön siirtymiseksi. Näille avustuksille ei ole luvassa jatkoa vuodelle 2024.

ARAn korjausavustus iäkkäille ja vammaisille henkilöille

ARA myöntää korjausavustusta pienituloisille ja vähävaraisille kotitalouksille, joissa on 65 vuotta täyttänyt tai vammainen henkilö. Avustus on suunnattu ympärivuotisessa käytössä olevien omakotitalojen tai edellä mainittujen omistamien asuntojen korjaamiseen.

Avustuksen tavoitteena on parantaa iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia kotona asumiseen. Avustus kattaa enintään 50 % hyväksyttävistä korjauskustannuksista, ja erityisestä syystä avustusta voidaan myöntää 70 %.

Kyseistä avustusta voi hakea myös lämmitysmuotojen muutoksiin, kuten esimerkiksi kaukolämpöön siirtymiseen.

Korotettu kotitalousvähennys

Tehtävien toimenpiteiden työn osuuden voi vähentää omassa verotuksessaan korotettuna kotitalousvähennyksenä. Rauman Energialla kaukolämmön avaimet käteen -liittymän noin 11 000 euron hinnasta työn osuus on arviolta noin puolet, josta saa vähennettyä omassa verotuksessaan 60 %.

Yhteen kohteeseen voi hakea vain yhden tuen tai korotetun kotitalousvähennyksen.

Artikkeli on julkaistu sivustolla alun perin lokakuussa 2022 ja sitä on päivitetty viimeksi 6.11.2023.

Ajankohtaista

Rauman Biovoima toimittaa puuperäisillä polttoaineilla tuotettua prosessihöyryä, kaukolämpöä ja sähköä UPM:n paperitehtaalle ja Rauman Energialle. Voimalaitos tuottaa lähes kaiken raumalaisten tarvitsemasta kaukolämmöstä.

Rauman Energia Sähköverkko investoi tänäkin kesänä merkittävästi sähköverkkoon, josta valtaosa on jo säävarmaa verkkoa. Myös kaukolämmön osalta tehdään investointeja, jotta toimitusvarmuus paranee ja Rauman suosituin lämmitysmuoto tulee yhä useamman saataville.

Maija Männistö tuo Raumaa positiivisesti valtakunnan kartalle. Hän on erinomainen esimerkki siitä, miten omasta mielenkiinnon kohteesta voi rakentaa itselleen uuden ammatin.

Nea Suominen tekee Rauman Energian back office -tiimissä tärkeää työtä, jolla varmistetaan esimerkiksi laskutuksen toimivuus. Lisäksi Nea tapaa ajoittain asiakkaita Kairakadun asiakaspalvelupisteellä.

Kiinnostus energia-alaa kohtaan on kasvanut vuosi vuodelta. Se antaa meille hyvät mahdollisuudet kehittää palveluja asiakkaidemme tarpeiden mukaan ja olla mahdollistamassa vihreää siirtymää.

Asiakaspalvelupiste Kairakadulla palvelee heinäkuussa vain ajanvarauksella. Puhelinasiakaspalvelu palvelee kesä-heinäkuussa arkisin kello 8-16.

Liiketoimintakauppa vahvistaa Lounean jo ennestään vahvaa asemaa valokuitumarkkinassa ja tuo kotimaisen Lounean palvelut saataville tuhansille omakoti- ja taloyhtiöasunnoille Rauman alueella.

Rauman Energia Sähköverkon Aittakarin puistomuuntamo sai toukokuussa aivan uuden ilmeen, kun seinät putsattiin ja niihin maalattiin Taivaan juuret -niminen seinämaalaus.