Facebook post by Rauman Energia

Päivitettyä tietoa saatavilla olevista avustuksista: ⚡️ Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on vuosina 2020–2023 myöntänyt energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin. ARA:n marraskuun alussa päivittämän tilanteen mukaan avustukseen vuodelle 2023 varattu määräraha on käytetty lähes loppuun eikä jäljellä oleva budjetti riitä kattamaan kaikkia ARA:lle jo saapuneita avustushakemuksia. Määrärahojen loppumisen vuoksi ARA:lta on ilmoitettu, ettei uusia hakemuksia enää oteta vastaan. Tämä koskee sekä energia-avustusta että tukea matalalämpöiseen kaukolämpöön siirtymiseksi. Näille avustuksille ei ole luvassa jatkoa vuodelle 2024. ⚡️ Edelleen saatavilla olevia avustuksia on mm. ELY-keskuksen avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi. ⚡️ Päivitimme muutosten myötä aiemmin julkaistua energiatukia koskevaa artikkeliamme: https://raumanenergia.fi/ajankohtaista/energiatuen-avulla-edullisesti-tehokkaaseen-kaukolampoon #Toimii.