Vieraskynä: Energiakriisi laantumassa

Marko Kuittinen, Omavoima
Kirjoittaja on Omavoiman riskienhallintapäällikkö Marko Kuittinen.

Vuosi 2023 oli sähkömarkkinoilla vaiheikas. Samaa on toki voinut sanoa myös muutamasta edellisestä vuodesta. Kotimaisen sähköntuotannon määrä kasvoi voimakkaasti uuden ydinvoimalan käyttöönoton sekä uuden tuulivoimatuotantokapasiteetin valmistumisen seurauksena. Sähkön kulutus saavutti pitkään aikaan matalimman liukuvan 12 kuukauden lukeman alkusyksystä, mutta vuoden lopun kylmemmät säät nostivat liukuvan 12 kuukauden kulutukset jälleen noususuuntaan. Kotimaisen tuotannon kasvun, siitä seuranneen tuontisähkön määrän vähentymisen sekä maltillisena pysyneen kulutuksen seurauksena keskimääräinen tukkumarkkinahinta Suomessa laski tuntuvasti vuositasolla edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2022 alkanut energiakriisi näyttäisikin olevan laantumassa.

Viime vuoden aikana nähtiin joitakin yksittäisiä korkeiden hintojen piikkejä sekä ennätysmäärä negatiivisia tuntihintoja. Itse asiassa Suomessa nähtiin negatiivisia tuntihintoja eniten koko Euroopassa vuoden 2023 aikana. Tuntihintojen vaihtelu on tullut sähkömarkkinoille jäädäkseen. Jo nyt aktiivinen ja joustoon kykenevä asiakas voi joko omilla toimillaan tai erilaisten ohjausratkaisujen kautta saada alennettua omia sähkökustannuksiaan.

“Tuntihintojen vaihtelu on tullut sähkömarkkinoille jäädäkseen.”

Tuntihintojen voimakas vaihtelu voi ymmärrettävästi hirvittää asiakkaita. On kysytty aiheellisesti, miten hinta voi yhtenä hetkenä olla -50 snt/kWh ja jonain toisena hetkenä yli 2 €/kWh? Kuitenkin kaikille hinnoille löytyy jokin järkeenkäypä peruste. Esimerkiksi voimakkaasti negatiiviset hinnat marraskuun perjantaina johtuivat erään markkinatoimijan pörssiin jättämästä liian suuresta myyntitarjouksesta. Tammikuun alkupuolella nähty poikkeuksellisen korkea hinta johtui puolestaan pitkään jatkuneen erittäin kylmän jakson kulminoitumisesta sekä joidenkin tuotantolaitosten samanaikaisesta vikaantumisesta.

Voidaan kuitenkin todeta, että näin suuresta hintojen vaihtelusta eivät hyödy sähkön tuottajat, sähkön myyjät eivätkä myöskään asiakkaat. Silti uskallan sanoa, että pörssihintojen määräytymismekanismia ei ole mielestäni tarpeen muuttaa. Esillä olleet mallit esimerkiksi jatkuvasta sähkön hintakatosta johtaisivat sähkön tuotannon vähentymiseen, mikä taas johtaisi ongelmiin sähkön käyttäjillä. Parempi ratkaisu olisi tuoda markkinoille lisää säätöön kykenevää tuotantoa, sähkön varastointiratkaisuja sekä lisätä kulutusjouston mahdollisuuksia asiakkaille.

Jos tuntihintojen voimakas vaihtelu ei sovi oman sähkölaskun perustaksi, voivat asiakkaat onneksi valita myös sellaisen sähkönmyyntituotteen, missä vaihtelusta sekä kulutuksen ajoittamisesta hyötyy, mutta hintatason on voinut kiinnittää itselle sopivalla hetkellä ja hintatasolla. Tällainen sähkönmyyntituote löytyy myös paikalliselta sähkönmyyjältäsi. Se on Priima.

Marko Kuittinen
Omavoiman riskienhallintapäällikkö

Ajankohtaista

Rauman Energia -konsernin vuosi 2023 sujui monilta osin yli ennakko-odotusten.

Rauman Energia Sähköverkko tiedottaa, että työt rikkoutuneen sähkökaapelin alueella alkavat viikon 12 aikana.

Tervetuloa Rauman Energian taloyhtiöpäättäjille suunnattuun pizzailtaan, josta saatte ratkaisuja taloyhtiönne toimivaan tulevaisuuteen.

Satu Saarinen tuo Rauman hyviä puolia esiin aktiivisesti omissa verkostoissaan.

Talouspäällikkö Taina Lehtihalme on työskennellyt Rauman Energialla lähes 30 vuotta monenlaisissa taloushallinnon tehtävissä. Talouspäällikkönä hän huolehtii myös henkilöstöhallinnosta, mikä tuo mieleistä vaihtelua työpäiviin.

Listasimme Rauman Energian palveluja, joiden avulla taloyhtiöissä voidaan varmistaa yhä parempi asumismukavuus ja energiatehokkuus.

"Tuntihintojen vaihtelu on tullut sähkömarkkinoille jäädäkseen", kirjoittaa Omavoiman riskienhallintapäällikkö Marko Kuittinen.

"Lungi-palvelu mahdollistaa minulle sen, että tiedän isännöimieni kohteiden lämmityksen olevan jatkuvassa valvonnassa ja pystyn itsekin tarvittaessa tekemään etänä pieniä säätöjä lämmitykseen", Janne Kuusisto sanoo.