Rauman biovoimalaitoksen automaatiojärjestelmät uudistetaan

Rauman Biovoima
Rauman Biovoima. (Kuva: Elmeri Elo)

Rauman Biovoiman yhteistuotantolaitoksen automaatiojärjestelmä uudistetaan vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa uusitaan polttoaineiden vastaanottojärjestelmien ohjaukset ja säädöt, ja ne otetaan käyttöön tulevana syksynä. Investoinnin toisessa ja kolmannessa vaiheessa uusitaan biokattiloiden sekä kaukolämpöjärjestelmän osuus automaatiosta. Hanke valmistuu kokonaisuudessaan syksyllä 2026. Prosessihöyryä, lämpöä ja sähköä tuottavan laitoksen uuteen automaatiojärjestelmään investoiminen on jatkumoa Rauman Biovoiman pitkäjänteiselle kehitystyölle.

-Vuonna 2006 käyttöön otetun yhteistuotantovoimalaitoksen automaatiojärjestelmä on alkuperäinen ja tullut käyttöikänsä päähän. Uudistamme kaikki laitteet, joilla ohjataan ja säädetään voimalaitoksen prosesseja. Sen myötä prosessien hallinta paranee, ja pystymme optimoimaan tuotantomme mahdollisimman energia- ja kustannustehokkaaksi. Samalla hanke lisää laitoksen toimintavarmuutta. Valvomoympäristön uudistaminen ja moderni ohjausjärjestelmä helpottavat myös operaattorien toimintaa ja parantavat prosessien hallintaa. Uusi järjestelmä vahvistaa edelleen kaukolämmön ja höyryn toimitusvarmuutta, Rauman Biovoiman toimitusjohtaja Timo Pitkänen kertoo.

Rauman Biovoima toimittaa puuperäisillä polttoaineilla tuotettua prosessihöyryä, kaukolämpöä ja sähköä UPM:n paperitehtaalle ja Rauman Energialle. Voimalaitos tuottaa lähes kaiken Rauman kaupungin tarvitseman kaukolämmön. Pääpolttoaineita ovat metsäteollisuuden sivuvirrat, puu- ja hakkuutähteet. Lisäksi käytetään biolietettä sekä erilliskerättyä kierrätyspolttoainetta.

Automaatiojärjestelmien uudistaminen pyritään hoitamaan ilman merkittäviä tuotannon keskeytyksiä. Uuden järjestelmän toimittaa Honeywell Oy.

Rauman Biovoiman pääpolttoaineita ovat metsäteollisuuden sivuvirrat, puu- ja hakkuutähteet.
Rauman Biovoima tuottaa lähes kaiken raumalaisten tarvitseman kaukolämmön. Pääpolttoaineita ovat metsäteollisuuden sivuvirrat, puu- ja hakkuutähteet. (Kuva: Elmeri Elo)

Rauman Biovoima investoi kestävän tuotannon kehittämiseen

Viime vuosina Rauman Biovoiman yhteistuotantolaitoksen kiertotaloutta tukevaa tuotantoa on kehitetty pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti. Tämä tarkoittaa kasvavaa kierrätyspolttoaineiden käyttämistä ja tuotannossa syntyvien sivuvirtojen hyödyntämistä. Myös energiatehokkuutta parannetaan aktiivisesti.

-Olemme voineet lähes kokonaan luopua fossiilisista polttoaineista, hiilestä ja turpeesta. Olemme tehneet paljon töitä vastuullisen kiertotalouden kehittämiseksi, Pitkänen muistuttaa.

Vuonna 2015 tehtiin mittava investointi kierrätyspolttoaineiden vastaanottojärjestelmän uudistamiseen. Kierrätyspolttoaine tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sellaista paperia, pahvia, muovia ja rakennusten purkupuuta, jota ei voida hyödyntää uudelleen materiaalina.

Lisäksi voimalaitoksella syntyvää tuhkaa on hyödynnetty maanrakennuksessa. Voimalaitosten savukaasujen puhdistuksesta syntyy sivutuotteina tuhkaa. Kymmenvuotisessa kiertotaloushankkeessa Sampaanalanlahden allasta on täytetty massalla, jonka sidos- ja täyttöaineena on Rauman Biovoiman voimalaitoksessa syntynyttä tuhkaa. Maaperän lujittamiseen käytetty tuhka korvaa sementtiä, mikä tarkoittaa merkittävästi pienempiä päästöjä.

Ajankohtaista

Touko–kesäkuun vaihde toi muutoksia Rauman Energian valokuituliiketoimintaan. Sukkela-valokuitu liittyy osaksi Lounean palvelutarjontaa tehdyn liiketoimintakaupan myötä. Sukkela on jäämässä nimenä historiaan.

Rauman Biovoima toimittaa puuperäisillä polttoaineilla tuotettua prosessihöyryä, kaukolämpöä ja sähköä UPM:n paperitehtaalle ja Rauman Energialle. Voimalaitos tuottaa lähes kaiken raumalaisten tarvitsemasta kaukolämmöstä.

Rauman Energia Sähköverkko investoi tänäkin kesänä merkittävästi sähköverkkoon, josta valtaosa on jo säävarmaa verkkoa. Myös kaukolämmön osalta tehdään investointeja, jotta toimitusvarmuus paranee ja Rauman suosituin lämmitysmuoto tulee yhä useamman saataville.

Maija Männistö tuo Raumaa positiivisesti valtakunnan kartalle. Hän on erinomainen esimerkki siitä, miten omasta mielenkiinnon kohteesta voi rakentaa itselleen uuden ammatin.

Nea Suominen tekee Rauman Energian back office -tiimissä tärkeää työtä, jolla varmistetaan esimerkiksi laskutuksen toimivuus. Lisäksi Nea tapaa ajoittain asiakkaita Kairakadun asiakaspalvelupisteellä.

Kiinnostus energia-alaa kohtaan on kasvanut vuosi vuodelta. Se antaa meille hyvät mahdollisuudet kehittää palveluja asiakkaidemme tarpeiden mukaan ja olla mahdollistamassa vihreää siirtymää.

Asiakaspalvelupiste Kairakadulla palvelee heinäkuussa vain ajanvarauksella. Puhelinasiakaspalvelu palvelee kesä-heinäkuussa arkisin kello 8-16.

Liiketoimintakauppa vahvistaa Lounean jo ennestään vahvaa asemaa valokuitumarkkinassa ja tuo kotimaisen Lounean palvelut saataville tuhansille omakoti- ja taloyhtiöasunnoille Rauman alueella.