Facebook post by Rauman Energia

Kappelinluhta huomio! Matalalämpöalueen saneerausprojekti jatkuu jo viidettä kesää, jonka jälkeen mittava projekti saadaan päätökseen. Vuoden 2017 työt aloitetaan Kappelinluhdassa 5. kesäkuuta Hirvitieltä Kauristien risteyksen kohdalta kohti Pohjoiskehää. Ohessa linkki sivulle, jossa Rauman Energia tiedottaa töiden etenemisestä ja aikatauluista. Sivulta löytyy myös kartta, johon on merkitty kadut, jossa kesällä 2017 työskennellään.
Kappelinluhta raumanenergia.fi

Rauman Energia saneeraa Kappelinluhdan vanhentuneen matalalämpöjärjestelmän vuosina 2013–2017.