Facebook post by Rauman Energia

Poiminta viime viikolla ilmestyneestä asiakaslehdestämme: Jouni Kartanon pääkirjoitus.💬 "Pitkään, jo yli 30 vuotta, jatkunut yhteistyö metsäteollisuuden kanssa on taannut raumalaisille vihreää ja edullista kaukolämpöä. Erinomaisen yhteistyön ansiosta Rauman kaukolämpö on Suomen halvimpia ja vertailussa myös muihin lämmitysjärjestelmiin kaukolämpö on säilyttänyt johtavan markkina-asemansa. Rauman Energian osaomistaman Rauman Biovoiman vihreän tuotannon merkitys on vuosi vuodelta kasvanut, sillä yhä useammin päätökset ja hankinnat lämmitysratkaisujen suhteen perustuvat vähäpäästöisyyteen. On hyvä huomioida, että lämmön tuotannossa hyödynnetään nykyään myös entistä enemmän teollisuuden ja kiinteistöjen hukkalämpöjä. Voidaankin hyvällä syyllä sanoa, että Rauman Energian kaukolämpöjärjestelmä toimii kiertotalouden edistäjänä. Kaukolämpöjärjestelmä on lämmöntuotantolaitosten ja lämmön jakeluverkon yhteiskäyttöä varten perustettu järjestelmä, joten se on hyvä esimerkki myös jakamistaloudesta. Järjestelmä on rakennettu raumalaisia varten ja siihen voi kuka tahansa liittyä lämmön ostajana tai myyjänä teknisten vaatimusten täyttyessä. Kaukolämpöön nivoutuneet palvelut ovat voimakkaassa kasvussa. Kaukolämpöyhtiöiden tuomat lisäpalvelut asiakaslaitteiden valvontaan ja hallintaan ovat lisänneet toimitusvarmuutta ja energiatehokkuutta samalla, kun asiakkaiden kiinnostus energian käyttöön on lisääntynyt. Rauman Energian osalta tämä tarkoittaa Lungi-palvelukokonaisuutta, joka nimensä mukaisesti tuo asiakkaille helppoutta, asumismukavuutta ja säästöjä. Kaukolämpöyhtiöillä on hyvä maine. Raumalla tähän ovat erityisesti vaikuttaneet edullinen hinta, toimintavarmuus ja ympäristöystävällisyys sekä se, että olemme yhdessä asiakkaidemme kanssa kehittäneet uusia palveluja. Ei mikään ihme, että kaukolämpö on Rauman suosituin lämmitysmuoto." Jouni Kartano kaukolämpöjohtaja Lue asiakaslehti diginä: https://raumanenergia.fi/asiakaslehti #Toimii.