Facebook post by Rauman Energia

Poiminta tuoreesta Toimii.-asiakaslehdestämme: Omavoima riskienhallintapäällikkö Marko Kuittisen vieraskynä.✏️ Vuosi 2023 oli sähkömarkkinoilla vaiheikas. Samaa on toki voinut sanoa myös muutamasta edellisestä vuodesta. Kotimaisen sähköntuotannon määrä kasvoi voimakkaasti uuden ydinvoimalan käyttöönoton sekä uuden tuulivoimatuotantokapasiteetin valmistumisen seurauksena. Sähkön kulutus saavutti pitkään aikaan matalimman liukuvan 12 kuukauden lukeman alkusyksystä, mutta vuoden lopun kylmemmät säät nostivat liukuvan 12 kuukauden kulutukset jälleen noususuuntaan. Kotimaisen tuotannon kasvun, siitä seuranneen tuontisähkön määrän vähentymisen sekä maltillisena pysyneen kulutuksen seurauksena keskimääräinen tukkumarkkinahinta Suomessa laski tuntuvasti vuositasolla edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2022 alkanut energiakriisi näyttäisikin olevan laantumassa. Viime vuoden aikana nähtiin joitakin yksittäisiä korkeiden hintojen piikkejä sekä ennätysmäärä negatiivisia tuntihintoja. Itse asiassa Suomessa nähtiin negatiivisia tuntihintoja eniten koko Euroopassa vuoden 2023 aikana. Tuntihintojen voimakas vaihtelu voi ymmärrettävästi hirvittää asiakkaita. On kysytty aiheellisesti, miten hinta voi yhtenä hetkenä olla -50 snt/kWh ja jonain toisena hetkenä yli 2 €/kWh? Kuitenkin kaikille hinnoille löytyy jokin järkeenkäypä peruste. Voidaan kuitenkin todeta, että näin suuresta hintojen vaihtelusta eivät hyödy sähkön tuottajat, sähkön myyjät eivätkä myöskään asiakkaat. Silti uskallan sanoa, että pörssihintojen määräytymismekanismia ei ole mielestäni tarpeen muuttaa. Esillä olleet mallit, esimerkiksi jatkuvasta sähkön hintakatosta, johtaisivat sähkön tuotannon vähentymiseen, mikä taas johtaisi ongelmiin sähkön käyttäjillä. Jos tuntihintojen voimakas vaihtelu ei sovi oman sähkölaskun perustaksi, on mahdollista valita tuote, missä vaihtelusta sekä kulutuksen ajoittamisesta hyötyy, mutta hintatason on voinut kiinnittää itselle sopivalla hetkellä ja hintatasolla. Tällainen sähkönmyyntituote löytyy myös paikalliselta sähkönmyyjältäsi. Se on Priima. Lue asiakaslehti diginä: www.raumanenergia.fi/asiakaslehti #Toimii.