Facebook post by Rauman Energia

Poiminta tuoreesta Toimii.-asiakaslehdestämme: Taru Arposen pääkirjoitus.✏️ "Vuoden aikana on tapahtunut paljon verkkoyhtiön näkökulmasta. Sähkönsiirto on laskenut asiakkaiden energiansäästötoimien ansiosta ja tuotantoa on lisätty verkkoon ennätysmäärät aiempiin vuosiin verrattuna. Samalla kiinnostus energia-asioita kohtaan on suurempaa kuin ehkä koskaan ennen. Näin ollen meillä on otollinen hetki luoda asiakkaillemme lisäarvoa tarjoamalla uusia, heidän tarpeisiinsa sopivia ratkaisuja ja rakentaa samalla yhdessä yhä toimivampaa arkea. Hyvänä esimerkkinä tästä toimii tammikuun alusta alkaen tullut mahdollisuus energiayhteisöistä. Tartuimme asiaan heti ja teimme tämän mahdolliseksi verkkoalueemme asiakkaille. Aiemmin taloyhtiöiden asukkaat eivät suoraan hyötyneet aurinkosähkön myynnistä, vaan tuotot hyödynnettiin kiinteistösähkössä. Nyt energiayhteisöjen myötä siitä hyötyvät myös asukkaat pienemmän sähkölaskun muodossa. Sähkölaskua olemme olleet pienentämässä muutenkin alentamalla verkkopalvelumaksuja sähkön siirron osalta sekä viime että tänä talvena. Hintojen alennuksen taustalla on kantaverkkoyhtiön Fingridin ilmoitus kantaverkkomaksujen perimättä jättämisestä tänäkin vuonna ja haluamme siirtää koko hyödyn asiakkaidemme hyväksi. Verkkopalvelumaksuista puheen ollen haluan myös muistuttaa, että asiakkaiden kannattaa myös tarkastella omaa siirtotuotettaan edullisimman vaihtoehdon löytämiseksi. Kiinnostus energia-asioita kohtaan näkyy myös energiankulutuksen seurannan käytössä. Tässä lehdessä onkin juttua uudistetusta raportointipalvelusta, joka vastaa entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Lisäksi uuden sukupolven mittalaitteita alettiin toimittaa verkkoyhtiöille vuoden alusta. Mittalaitteelta pystytään aktivoimaan asiakkaalle HAN-rajapinta, joka tarjoaa asiakkaalle lähes reaaliaikaista tietoa energiankäytöstä. Rajapinta mahdollistaa esimerkiksi sähköauton latauksen optimoinnin ilman liittymäkoon suurentamista. Päivittäinen yhteistyö asiakkaiden kanssa antaa meille parhaat eväät kehittää toimintaamme ja palveluitamme jatkuvasti." Taru Arponen palvelupäällikkö Lue asiakaslehti diginä: www.raumanenergia.fi/asiakaslehti #Toimii.