Facebook post by SataMari

Kiinnostaako aurinkoenergia? Katso video aurinkovoimalatoteutuksesta PPA-mallilla SeaSide Industry Parkissa. Videolla kuullaan aurinkosähköjärjestelmän käyttäjän eli Seaside Industry Parkin ajatuksia, toteuttajan eli Naps Solar Groupin huomioita voimalan asennuksesta sekä investoijan eli Rauman Energian roolista. Laite video kirjanmerkkeihin, niin pääset palaamaan hyvään aineistoon myöhemminkin! https://youtu.be/1cX70bhCAks