Facebook post by Rauman Energia

Pärevalust lambuihi. Tämä murremies Hannu Heinon pakinoita sisältävä CD julkaistiin kymmenen vuotta sitten. Kansivihkoon on painettu "Yhde eine säästämisest": Lukaalei täyty lämmittä, se o sääkrät asi se. Mutt millaill ja mimsillk konsteill, se suutta olls säserä toimitust. Meina vaa, ett jos tykkä säästä. Lämböpatter o luanikast alstant, mutt ei stää saa jättäp pitkäks aikka yksnäs pelama. Stää täyty käöd klähmimäs ja pitelemäs ja pittä vaari, etei patter ol ylhält kylm ja alhalt lämmi. Ja jos viäl tuntu niingo vähäpoik lorotais patteri sisuksis, ni sitt ilmap pihallt tosa paikas. Siit patterist. Älä muutom beit pattertermostaatti millä mööpeliltt taikk kartiinill. Ei termostaat muuto ol huamavinnas stää, ett kuis sopevaise lämmi huanes tarvittis oll. Eik se sitt ändräkkä ventteli niingom bidäis. Ei se tämä merkillisemppä olk ko snää ole jälle säästän ja kukkro snöörei ei tarvit oll alvari auk krävämäs. #paikallisnostalgia