Facebook post by Rauman Energia

Vertek Oy on allekirjoittanut sulautumissopimuksen loimaalaisen Sallila Sähköasennus Oy:n kanssa. Vertek Oy:n liikevaihto kasvaa sulautumisen jälkeen noin 45 miljoonaan euroon ja Vertek Oy nousee toimialan Suomen kymmenen suurimman yrityksen joukkoon. -Laajentuminen on johdonmukainen askel strategiamme toteuttamisessa vahvistaa markkina-asemaamme ja kannattavuuttamme, kommentoi Vertek Oy:n toimitusjohtaja Simo Rosendahl. Vertek Oy on Vakka-Suomen Voima Oy:n tytäryhtiö, jonka toinen omistaja on Rauman Energia Oy. Sallila Energia Oy tulee Vertekin osakkaaksi yhtä suurella osuudella Rauman Energian kanssa.
VERTEK OY VAHVISTAA ASEMIAAN LOUNAISESSA SUOMESSA vertek.fi

Laajentumisella Suomen kymmenen suurimman sähkö- ja tietoliikennealan palveluyrityksen joukkoon