Facebook post by Rauman Energia

Rauman saaristossa on vime talven aikana raivattu keskijännite- ja pienjännitejohtokatuja. Raivaus on osa ilmajohtoverkon kunnossapitoamme. Raivattu puusto jää maanomistajan käytettäväksi, joten kannattaakin käydä katsomassa, löytyykö johtokatujen varrelta polttopuuksi kelpaavaa puustoa.
Saaristossa tehty raivaustöitä - puusto jää maanomistajalle raumanenergia.fi

Rauman saaristossa on viime talven aikana raivattu keskijännite- ja pienjännitejohtokatuja.