Facebook post by Rauman Energia

Toimivan raumalaisen arjen puolesta: Timo Hyysalo, verkkopalvelupäällikkö Rauman Energialla lähes 40 vuotta työskennelleen Timon työnkuva sisältää sähköliittymien ja sopimuspuolen työtehtäviä, teknisen asiakaspalvelun sekä sähkön mittauksen. Hänen mukaansa verkkopalvelupuoli viestii rakennuspuolelle, mikäli tarvitaan verkon rakentamista ennen kuin asiakas saadaan kytkettyä verkkoon. - Varmistamme, että sopimuspuolen asiat ovat kunnossa ja asiakas saadaan kytkettyä verkkoon. Työpäivät sisältävät hänen mukaansa erilaisten haasteiden ratkaisemista. Vielä Timolle ei kuitenkaan pitkän työuran aikana ole tullut eteen ongelmaa, jota hän ei olisi pystynyt tiimin kanssa ratkaisemaan. #Toimii.