Facebook post by Rauman Energia

Tärkeää tietoa laskutuksesta: 🔵 Laskutusrytmi on muuttunut siten, että kaikki asiakkaat saavat jat­kossa laskun kuukausittain 🔵 Laskun eräpäivä ei ole enää jatkossa aina kuun 23. päivä 🔵 Laskulla näkyvät käyttöpaikkatunnukset korvataan GSRN-tunnuksilla 🔵 Rauman Energia Sähköverkon asiakkaat, joilla on Omavoiman sähkösopimus, saavat jatkossakin Omavoimalta yhden laskun 🔵 Pelkän verkkopalvelumaksun laskutuksessa laskuttaja muuttuu Omavoimasta verkkopalveluyhtiöksi eli Rauman Energia Sähköverkoksi, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että mah­dollinen e-lasku- tai suoramaksusopimus pitää uusia. Huomioitavaa on, että tässä tapauksessa myös laskun saajan tilinumero on eri kuin ennen. 🔵 Muistutuksena vielä, että e-lasku on edelleen nopein, helpoin ja ympäristöystä­vällisin tapa maksaa laskut Aihetta käsitellään laajemmin nettisivujemme artikkelissa. #Toimii.
Asiakkaat saavat jatkossa laskun kuukausittain – eräpäivään myös muutoksia raumanenergia.fi

Muutosten taustalla on siirtyminen valtakunnalliseen datahub-järjestelmään.