Facebook post by Rauman Energia

#AstettaAlemmas 🌡 Hallintojohtaja Juha Viherjälaakso pohtii asiakaslehden pääkirjoituksessa energiansäästötoimenpiteitä ➡️ "Energiansäästö oli merkittävästi esillä 70-luvulla öljykriisien yhteydessä, mutta sen jälkeen energian hinta on kuitenkin tasaantunut ja kiinnostus energiansäästöön vähentynyt. Aihetta on toki pidetty esillä, mutta energian edullinen hinta on merkinnyt sitä, että todelliset teot ovat jääneet vähäisiksi. Energiasektorilla on menossa iso muutos kohti hiilineutraalia tuotantoa. Tämän vuoden tapahtumat Ukrainassa ja sitä seuranneet pakotteet ovat nostaneet energian hintoja ja kiihdyttäneet energiasektorin murroksen vaikutusta. Lopputuloksena on, että energian hintaennusteet tulevalle talvelle ovat poikkeuksellisen korkeita. Kuluttajilla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa vallitsevaan tilanteeseen, mutta omaan sähkölaskuun voi vaikuttaa säästämällä energiaa. Energia-alan ihmisenä olen tutkinut kesän aikana myös omaa energiankäyttöäni. Vastaan ei tullut suuria yllätyksiä, vaan Motivan julkaisemat tiedot kodin energiankäytöstä pitivät varsin hyvin paikkansa. Sähkölämmitykseen käytettyä sähköä olen pystynyt pienentämään ilmalämpöpumpun avulla noin 2500 kWh ja saman verran olen säästänyt polttamalla puita varaavassa takassa. Eniten yllätyin siitä, että jäähdytykseen käytetty ilmalämpöpumppu käytti sähköä kesän aikana vain 100 kWh eli viilennyksen mukavuudesta tinkimällä ei suuria säästöjä ole saavutettavissa. Merkittävin keino talven energialaskun pienentämiseen on huonelämpötilojen lasku. Kun lämpötilaa laskee yhdellä asteella, energian kulutus laskee noin 5 %. Säästöä voi myös saavuttaa lyhentämällä suihkussa vietettyä aikaa, mikä vähentää lämpimän veden käyttöä. Säästöä syntyy helposti myös lattialämmitysten järkevällä käytöllä. Astetta alemmas -kampanjan kautta saa useita neuvoja energian säästämiseen. Uskon, että niistä löytyy hyviä vaihtoehtoja meille jokaiselle." 👋 Toimii. Juha Viherjälaakso hallintojohtaja Rauman Energia