Facebook post by Rauman Energia

Kaupunginjohtaja Kari Kosken kirjoitus Miten Suomi voi hyötyä energiamurroksesta? -blogisarjassa. -Esimerkiksi jo aiemmin alkanut metsäteollisuuden ja kaupungin energiayhteistyö, metsäteollisuuden sivutuotteiden hyödyntäminen uusiutuvana energialähteenä kaukolämmöntuotannossa, on pitänyt Rauman kaupungin CO2-päästöjen kuntakohtaisessa vertailussa asukasta kohti laskien yhtenä niukkapäästöisimmistä. Lue koko kirjoitus linkistä!
Raumalla yhteistyö on avain päästövähennystavoitteiden saavuttamiseen smartenergytransition.fi

Energiatehokkuus kiinnostaa ja puhuttaa niin ruohonjuuritasolla kuin kansainvälisillä foorumeilla. Rauman kaupunki on kuulunut vuodesta 1999 kuntien energiatehokkuussopimuksen piiriin, minkä lisäks…