Facebook post by Rauman Energia

Tuomikarissa kaatui puu linjalle, joka aiheutti vian alkuillasta Haapasaaren alueella. Myöhemmin yhdeksän jälkeen kaapelipääte vaurioitui Karjalankadulla, mistä johtuen laajemmalla alueella (Ota, Sinisaari ja Kappeliluhta) oli lyhyitä sähkökatkoja. Enimmillään ilman sähköjä oli vähän yli 3000 asiakasta. Nyt sähkönjakelu on palautettu kaikille.