Facebook post by Rauman Energia

Epäasiallinen sähkönmyynti puhuttaa Raumallakin ja osa verkkoalueemme asiakkaista on ollut hämillään soitoista. Sanomalehti Länsi-Suomi kertoi 4. helmikuuta lehdessä raumalaisnaisen tapauksesta. Tietojemme mukaan soitot Rauman alueella ovat edelleen jatkuneet. Joidenkin sähkönmyyntiyhtiöiden asiakkaat ovat kertoneet virheistä laskutuksessa, sopimuksissa ja asiakaspalvelussa. Esimerkiksi ennakkolaskut ovat olleet kohtuuttoman suuria, laskutusvirheiden korjaaminen on ollut vaikeaa, sähkönmyyntisopimuksia on tehty ilman asiakkaan hyväksyntää ja sopimukset ovat sisältäneet täysin mahdottoman lupauksen kilpailuttaa sähkön siirtohinta asiakkaan puolesta. Aiheesta lisää mm. Energiateollisuuden nettisivuilla: https://energia.fi/julkaisut/materiaalipankki/energiateollisuus_viranomaisten_puututtava_epaasialliseen_sahkonmyyntiin.html#material-view Ja Paikallisvoiman nettisivuilla: http://www.paikallisvoima.fi/epaasiallisen-sahkonmyynnin-kitkemiseen-tarvitaan-uutta-lainsaadantoa