Facebook post by Rauman Energia

Rauman Energia Sähköverkko tekee helikopteriraivauksia sähkölinjojen läheisyydessä syyskuun lopulla. Raivaustöiden suunniteltu aloitusaika on 27. syyskuuta ja työ kestää noin viikon 🚁 Nettisivuilla lisätietoa, mm. seuraavista asioista: ⚡ Raivattavien alueiden kartta ⚡ Video helikopteriraivauksesta ⚡ Ohjeita varautumiseen mm. kotieläinten osalta Voimalinjojen reunapuuston raivaus on tärkeää hyvän toimitusvarmuuden takaamiseksi. Raivauksen avulla varmistetaan, että puuston etäisyys voimalinjasta pysyy riittävänä. Työn suorittaa Heliwest Oy. Rauman Energia Sähköverkko Oy pahoittelee työstä mahdollisesti aiheutavaa haittaa. #Toimii.
Voimalinjojen reunapuustoa raivataan helikopterin avulla raumanenergia.fi

Rauman Energia Sähköverkko Oy:n verkkoalueella tehdään helikopteriraivauksia syyskuun lopulla.