Facebook post by Rauman Energia

Olemme muistuttaneet viikon aikana sähkön vaaroista. Jos sinulle kuitenkin sattuu onnettomuus, tee nopea tilannearvio. Suurjännitejohtojen ja -kaapelien läheisyydessä olevan uhrin luo ei saa mennä ennen kuin johto on saatu jännitteettömäksi. Pienjännitejohdon ja -kaapelin lähellä voit irrottaa uhrin itseäsi vaarantamatta eristävällä esineellä kuten laudan pätkällä, ei metallisella tai kostealla esineellä. Ilmoita aina tapahtumasta hätänumeroon 112!