Rauman Energia Sähköverkko rakentaa

Vuoden 2018 merkittävimmät investointikohteet

Säävarman sähköverkon rakentaminen jatkuu Raumalla suunnitellusti. Rauman Energia Sähköverkko Oy:n kesän 2018 merkittävimmät rakennuskohteet sijaitsevat Tiilivuorella, Syväraumassa, Kourujärvellä ja Kaarolla, jossa jatketaan jo viime vuonna aloitettua mittavaa kaapelointiprojektia. Kaikissa kohteissa korvataan vanhaa ilmajohtoverkkoa maakaapelilla.

Lue 29.5.2018 lehdistötiedote tästä. Alla pdf-kartat kohteista.

Kourujärvi

Syvärauma

Tiilivuori

Äyhöntie ja Luostarinkylä

Ajankohtaista: Sähköverkko

Rauman Energia Sähköverkko Oy:n hinnankorotukset ovat olleet koko maan vertailussa pienimmästä päästä, ja hinnankorotuksista noin puolet on johtunut sähköveron korotuksista.

Rauman Energia Sähköverkko Oy:n kesän 2018 merkittävimmät rakennuskohteet sijaitsevat Tiilivuorella, Syväraumassa, Kourujärvellä ja Kaarolla.

Rauman Energian Sähköverkon osalta työskennellään Rauman saariston alueella.

Rauman saaristossa on viime talven aikana raivattu keskijännite- ja pienjännitejohtokatuja.